Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104264 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Zarys wykładu mowy polskiej według wskazówek językoznawstwa porównawczego, tom I. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. Noskowskiego, 1883,
104263 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Z pod zaboru rosyjskiego, przez T. R. (Odbitka z Dziennika Poznańskiego). Poznań, druk. Dziennika Poznańskiego, 1892,
104262 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Teorya poezyi polskiej, z przykładami, w zarysie popularnym analityczno-dziejowym. Petersburg, nakł. K. Grendyszyńskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899,
104261 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Jak mówić po polsku, czyli gramatyka polska w zarysie popularnym przez... Wydaw. Gebethnera i Wolffa. Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1889,
104260 Bem Andrzej,
104259 Bełza Władysław (1847—1913) & ROSSOWSKI Stanisław. Czarodziejska książeczka, 15 prześlicznych obrazków dla dzieci, objaśnionych wierszem przez... i... Lwów, nakł. H. Altenberga, Druk. im. Ossolińskich, 1893,
104258 Bełza Władysław (1847—1913).
104257 Bełza Władysław (1847—1913). Żydzi w poezyi polskiej, głosy poetów o Żydach, zestawił... Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1883,
104256 Bełza Władysław (1847—1913). O zmroku, 24 powiastek dla młodocianego wieku. Skreślił Władysław Piast. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
104255 Bełza Władysław (1847—1913). Zamek Grojecki, obrazek z naszéj przeszłości, podług miejscowej legiendy opowiedział... Kraków, nakł. W. S. Siewicza, druk. Uniwers., księg. Trzecieskiego, 1869,
104254 Bełza Władysław (1847—1913). Z wiosny. Warszawa, nakł. księgarni Braci Szleifstein, druk. Ch. Keltera, 1868,
104253 Bełza Władysław (1847—1913). Wiązanie Adasia. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1873,
104252 Bełza Władysław (1847—1913). Wanda, opera w 4ech aktach, słowa..., muzyka Henr. Jareckiego. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1882,
104251 Bełza Władysław (1847—1913). Upominek dla młodzi polskiéj na pamiątkę 300 letniej rocznicy Unii Lubelskiej. Napisał... Kraków, nakł. J. Wildta, druk. Czasu, 1869,
104250 Bełza Władysław (1847—1913). Upominek dla Adasia. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Kar. Pillera, 1875,
104249 Bełza Władysław (1847—1913). Toast w dzień Zjazdu Archeologicznego d. 9 września 1885 r. we Lwowie. (Wiersz). (Lwów), druk. Gazety Nar., (1885),
104248 Bełza Władysław (1847—1913). Dobry syn, bajka z przed lat tysiąca, Wydaw. Macierzy Polskiej, książ. 8. Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, Gubrynowicz i Schmidt, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
104247 Bełza Władysław (1847—1913). Światek dziecięcy w trzydziestu dwóch obrazach, rymem opisał ... Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1880,
104246 Bełza Władysław (1847—1913). Sprawa Barbary Ubryk. Kraków, J. Wildt, 1869,
104245 Bełza Władysław (1847—1913). Za soumraku, povidky pro mládež, Děti a ptačatka, Obrázky z malého světa, přeložil z polštiny Jos. F. Khun. Besedy mladeže. Pořada Vaclav Špaček. Praha, nakł. M. Knappa, 1894,
104244 Bełza Władysław (1847—1913). Sobieski w poezyi polskiej. Głosy poetów polskich o bohaterskim obrońcy Wiednia, zestawił autor „Antologii polskiej".. Lwów, F. H. Richter, Druk. I. Związkowa, 1883,
104243 Bełza Władysław (1847—1913). Słowiczek, komedyjka ze śpiewkami w 1 akcie naśladowana przez... Bibl. teatr, lwow., zeszyt XII. Lwów, nakł. Z. Igel, druk. Dobrzańskiego i Gromana, 1873,
104242 Bełza Władysław (1847—1913). Rytm na uroczystość odkrycia królewskich szczątków Kazimierza Wgo. Kraków, nakładem redakcji Włościanina, 1869,
104241 Bełza Władysław (1847—1913). Wasi rówieśnicy, 24 obrazków z młodości sławnych ludzi w Polsce, z pism najlepszych autorów wybrał i wstępnem słowem opatrzył Władysław Piast. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, Druk. im. Szewczenki, 1885,
104240 Bełza Władysław (1847—1913). Wincentemu Rapackiemu od młodzieży akademickiej na pamiątkę. Lwów, 1872,
104239 Bełza Władysław (1847—1913). Prolog... wygłoszony na scenie poznańskiej podczas uroczystości jubileuszowej w dniach 19 i 20 października 1895 r. (Poznań), druk. Dziennika Poznańskiego, 1895,
104238 Bełza Władysław (1847—1913). Prolog... wygłoszony przy otwarciu sceny narodowej w Poznaniu, d. 13 stycznia 1870 przez p. Nowakowską, art. Teatru Pol. Poznań, nakł. L. Merzbacha, 1870,
104237 Bełza Władysław (1847—1913). Jeszcze Polska nie zginęła. Wiersz z ilustracją Jul. Kossaka. Lwów, nakł. autora, Druk. Zakł. Nar. im. Ossol., 1900,
104236 Bełza Władysław (1847—1913). Pohádka o dobrém synovi, přeložil Jan Nečas. Prvni moravská knihovna pro českou mládež, III 18. Ve Velkém Meziřiči, nakł. J. F. Šaška, 1884,
104235 Bełza Władysław (1847—1913). Poezye. Lwów, H. Altenberg, Druk. im. Ossolińskich, 1892,