Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
27531 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Borkowski A. Waza na stole. Krt. w 1 a.
52533 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Benedix Roderyk Juliusz (1811—1873). Waza na stole. Kom. w 1 a.
63408 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Wawrzyniec Puttkamer, 1794—1850. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1880,
58138 Drieude E. S. Wawrzyniec czyli moc religii. Wolny przekład X. S. Tomickiego. Poznań, nakł. ks. Fran. Bażyńskiego, druk. Nowej Drukarni T. H. Daszkiewicza, 1870,
4635 Baczyński Julian. Wawrzyna, powieść z czasów Leszka Białego napisał... Kraków, nakł. Druk. Związkowej, L. Zwoliński i Sp., 1898,
61693 Ehrenberg Kazimierz (1870—1932). Wawel. Szesnaście pomników naszej przeszłości w obrazach. Objaśnienia napisał Józef Kaz. Ehrenberg, wydał Adam Kaczurba. Kraków, druk. W L. Anczyca i Sp., 1892,
21229 Czasopisma. Wawel. Wawel. Pismo katolickie, poświęcone sprawom społecznym i polit., rozwojowi sztuki kościelnej, literatury, muzyki wraz z działem informac. dla duchowieństwa. Kraków, 1896.
61918 Ekielski Napoleon (1810—1891). Wawel. Krakowiak. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1890,
41333 Górski Konstanty (1827—1901). Watykan i Berlin. przez K. A. Zagorę. (Odb. ze Słowa). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 1887,
63025 Erckmann Emile (1822—1899) i Chatrian Charles Alexandre (1826—1890). Waterloo, powieść historyczna. (Ogólnego zbioru Wieczorów Powieściowych, dodatku do Biesiady Literackiej t. XII). Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk J. Ungra, 1882,
54069 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Genlis Stefania Felicyta Ducrest de Saint Albin (1746—1830). Watek syn Kalifa. (Watek). Kom. w 2 a.
32157 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Urbański Aureli (1844—1901). Watażka. Dr. w 3 a.
29293 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Konicki Michał (zm. 1875). Wata, druty i inne zdrożności. Kom. w 1 a.
47840 Hoszowski Justyn (ok. 1850—1908). Waszyngton. Powieść osnuta na tle dziejów walki Amerykan o niepodległość. Przez ... Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1897,
79739 Jasieński Henryk dr. (ur. 1837) Wasylowa chata. Napisał Dr. ... Lwów, nakł. Kurjera Lwowskiego, Drukarnia Narodowa W. Manieckiego, 1886,
97133 Kolbe Karl. Wassertropfen. Drei Hochwasserkapitel von ... Hermsdorf Kynast (Sobieszów-Chojnik), Verlag von Carl Kolbe, Druck von J. C. Pohlen, Liegnitz (Legnica), b. r. (1897),
72626 Gumplowicz Maksymilian (ur. 1845). Wasser-Heilanstalt Weidlingau an der Westbahn bei Wien. Leitender Arzt: Dr Max Gumplowicz. Wien, Selbstverlag des Herausgebers, k. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme, 1881,
104241 Bełza Władysław (1847—1913). Wasi rówieśnicy, 24 obrazków z młodości sławnych ludzi w Polsce, z pism najlepszych autorów wybrał i wstępnem słowem opatrzył Władysław Piast. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, Druk. im. Szewczenki, 1885,
83972 Kaczkowski Zygmunt (1825—1896). Wasi ojcowie. Powieść historyczna. Drugie wydanie. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Mieczysława Schmitta i Sp., 1898,
83971 Kaczkowski Zygmunt (1825—1896). Wasi ojcowie. Powieść historyczna z własnych wspomnień napisana przez ... (Odb. z Dziennika Polskiego). Lwów, nakł. redakcji Dziennika Polskiego, druk. Dziennika Polskiego, 1892,
54902 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Lacoste Henr. (?). Washington, czyli Prawo odwetu. Dr. w 3 a.
55908 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Pohl Emil (1824—1901). Wasantasena. Szt. w 5 a.
103348 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Was wir wünschen, was wir wollen, Was wir dürfen, was wir sollen! Zweite Ausgabe. Nebst Noten und ausführlicheren Erörterungen über Dasjenige, was uns vorzugsweise Noth thut. Den Mitgliedern aller Deutschen besonders aber denen der preussischen Kammern gewidmet. Von C. v. Koschützki. Tarnowitz, Druck der Reimann'schen Buchdruckerei, 1849,
66530 Gerlach C. S. G. Was war der Bürger? Was ist er jetzt? Was folgt hieraus? Fragen, die in gegenwärtigem Programme bei Gelegenheit des am 19. und 20. October feyerlich in der hiesigen Kirche zu haltenden Examen und der damit verbundenen Rede Uebung freylich nur sebr gedrängt beantwortet seinen Mitbürgern überreicht werden von... Rector der Bojanowschen Land- und Stadt-Schule. Bojanowo, den 5ten October 1807. Rawicz, priv. Stadtbuchdruckerei, b. r.,
33176 Falch Otto. Was sich die Schlesier vom alten Fritz erzählen. Original-Lebensbilder aus dem Munde des Volks. Bisher noch nie gedruckt. Herausgegeben von ... Brieg, Druck und Verlag der Falch'schen Buchdruckerei, in Commission bei Ferd. Geelhaar in Berlin, 1860,
26523 Domaszewski Wiktor. Was kostet der unvermeidliche Wasser-Krieg im österreichisch-ungarischen Donaugebiete, von... Agricultur- und Wasserbau-Ingénieur. Wien, Verlag und Druck von R. von Waldheim, 1879,
71280 Grossherzogthum. Was ist für das Grossherzogthum Posen seit der letzten Besitznahme desselben geschehen. Posen (Poznań), 1825,
21983 Czerski Jan (1813—1893). Was ist Czerski? Ein offenes Sendschreiben an Alle, die da hören, sehen und prüfen können und wollen. Aus dem „Katholiken" besonders abgedruckt. Mainz, bei Kirchheim, Schott und Thielmann, 1845,
50423 Kapuściński Bolesław (1850—1921). Was ist Cholera und wie bekämpft man sie? Populär dargestellt vom Dr. ... Arzt in Posen. Posen, A. Cybulski, Verlag und Druck von Fr. Chocieszyński, 1892,
42935 Hasselt. Was ich erlebte. Ein gutgemeintes Wort den lieben Polen gewidmet von... ehemaligen polnischen Regiments-Arzt. Zum Besten der Schmiegeler (Śmigiel) Armen. Kosten (Kościan), im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hermann Thieme, 1847,