Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
40756 Goniec Handlowy. Tygodnik poświęcony umiejętnościom handlowym i sprawom pracowników handlowych. Warszawa, redaktor Konstanty Sękowski, wydawcy: Aleksander Morozewicz i Władysław Junosza Szaniawski, druk. A. Pęczalskiego i K. Marszałkowskiego, Rok I: 1900 nry 1 z 7 VII (24 VI) — 26 z 16/29 XII (i dalej do r. 1904),
60786 Dziennik Krajowy. Dziennik Krajowy. Warszawa, redaktor Karol Witte, druk.?, od 1843 (nr 1 z 1 IV) do czerwca 1844,
75698 Izwiestija. Izwiestija Warszawskago Politiechniczeskago Instituta Impieratora Nikołaja II. Warszawa, redaktor I. I. Iwaniukow, w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga, 1900 (wypusk I—II, i dalej do r. 1913),
68919 Gorzelnictwo, piwowarstwo i cukrownictwo (od nru 3: Piwowarstwo, gorzelnictwo i cukrownictwo). Dwutygodnik. Warszawa, redaktor i wydawca Wacław Holewiński, druk. Przeglądu Tygodniowego, rok I: 1872 (nr 1 z 20 IX/1 X — 5 z 19 XI/1 XII),
81762 Jeździec i Myśliwy. Kuryer Sportowy. (Wychodził od 1 marca do 1 listopada 3 razy na tydzień). Warszawa, redaktor i wydawca Stanisław Wotowski, druk. Noskowskiego, rok I: 1898 (nr 1 z 17 II/l III) — rok III: 1900 (i dalej do r. 1915),
81761 Jeździec i Myśliwy. Dodatek wyścigowy. Warszawa, redaktor i wydawca Stanisław Wotowski, druk. Noskowskiego, rok I: 1891 (nr 1 z 18(30) V) — rok VII: 1897,
39201 Gazeta Handlowa. Pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu (od nru 1 r. 1875 podtytuł: Dziennik poświęcony handlowi, przemysłowi, ekonomii kraju i polityce, od nru 1 r. 1877: Dziennik poświęcony handlowi, polityce i literaturze, od nru 1 r. 1878: Dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii). Warszawa, redaktor i wydawca Rudolf Okręt (uwidoczniony dopiero od nru 132 r. 1867, od nru 261 r. 1900: wyd. Rudolf Okręt, redaktorzy Rudolf Okręt i St. Kempner, w nrze 75 r. 1878 wzmianka R. Okręta o Al. Rajchmanie jako członku zespołu redakcyjnego), druk. J. Ungra (od nru 74 r. 1865: Gazety Polskiej, od nru 82 r. 1871: Józ. Bergera, od nru 1 r. 1875: A. Pajewskiego, od nru 1 r. 1880: Wład. Szulca i Sp., od nru 219 r. 1881: Gazety Handlowej, od nru 84 r. 1887: E. Lubowskiego i Sp., nry 86—100 r. 1887: druk. Gazety Handlowej), rok I: 1864 (nr 1 z 1 X) — rok XXXVIII: 1900 (i dalej do r. 1974),
39193 Gazeta Cukrownicza. Tygodnik poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego pokrewnej gałęzi rolnictwa. Warszawa, redaktor i wydawca Maurycy Wortman (od nru 27 t. 2 z r. 1894: redaktor odpowiedzialny Stanisław Broniewski, wydawca Maurycy Wortman), druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, rok 1 (tom I): 1893/1894 (nr 1 z 25 IX/7 X 1893) — rok 8 (tom XV): 1900/1901 (ostatnim w r. 1900 był nr 13 z 16/29 XII),
39206 Gazeta Informacyjna. Pismo codzienne. Warszawa, redaktor i wydawca Julian Guranowski, druk. E. Lubowskiego i Sp., 1887 (nry okazowe z 3/15 IX oraz 9/21 IX, nr 1 z 19 IX/1 X) — 1888 (ostatni? nr 147 z 18/30 VI),
40776 Goniec Teatralny. Pismo illustrowane poświęcone teatrowi, sztukom pięknym i sportowi (tygodnik). Warszawa, redaktor i wydawca Józef Naimski, druk. Józefa Ungra, 1877 (nr l z 19 XII 1876/1 I 1877 — 26 z 16/28 VI),
46187 Hodowca. Pismo tygodniowe, poświęcone hodowli inwentarza żywego, sportowi i weterynaryi popularnej. (Od r. IV 1886/7 zmiana tytułu na: Rolnik i Hodowca. Tygodnik przemysłowo-rolniczy, obacz). Warszawa, redaktor i wydawca Henryk Kotłubaj, druk. B. Kopczyńskiego (od nru 5 z r. 1884 do nru 38 z r. 1886: druk. Ig. Zawiszewskiego, od nru 39 z r. 1886: druk. K. Kowalewskiego), r. I: 1884 — r. III: 1886,
60720 Dziennik Anonsowy. Dziennik Anonsowy. Pismo codzienne połu dniowe. (Od nru 48 r. 1882 bez podtytułu. Od nru 180 z 19 V 1883 tytuł: Dziennik Poranny i Anonsowy). Warszawa, redaktor i wydawca H. Perzyński (od nru 111: red. H. Perzyński, wydawcy H. Perzyński i J. Śliwowski), druk.Marii Dębskiej. Rok I:1882—1883 (nr 1 z 15 X 1882—nr 186 z 30 V 1883),
36058 Fortuna. Fortuna. Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ksawery Komierowski, druk. Michała Ziemkiewicza, rok I: 1885,
34639 Figaro warszawski. Figaro warszawski (Tygodnik). Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ksawery Komierowski, druk. Ig. Zawiszewskiego (od nru 6: druk. M. Ziemkiewicza), 1886 (nry: 1 z 22 XII 1885/3 I 1886—9 z 1/13 III),
36060 Fortuna. (Tygodnik satyryczno-humorystyczny). Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ks. Komierowski, druk. M. Ziemkiewicza (od nru 33: druk. Ign. Zawiszewskiego), 1885 (nr 1, zapewne bez numeracji, z ? —nr 34 z 14/26 XI I),
61936 Ekonomista. Przegląd tygodniowy ekonomiczny, finansowy i statystyczny. Warszawa, redaktor i wydawca Antoni Nagórny (od r. 1881 nr 9: redaktor i wydawca Ant. Aug. Egier; od nru 51/52 tegoż roku: wydawcy: J. Kirszrot-Prawnicki i J. N. Rembertowski, redaktor Ant. Aug. Egier; od r. 1883 nr 13: wydawca J. Kirszrot-Prawnicki, redaktor Ant. Aug. Egier), druk Banku Polskiego (od r. 1879 druk. W. Dębskiego, od r. 1880 druk. S. Orgelbranda Synów), 1878 (nr 1 z 7 stycznia) — rok IV: 1881 oraz r. V: 1883 (ostatni nr 14 z 3 kwietnia),
39237 Gazeta losowań papierów publicznych. (Tygodnik). Warszawa, redaktor i wydawca Adolf Peretz (od nru 28 z r. 1889: za red. i wyd. Józef Werner, od nru 50 z r. 1889: red. i wyd. Adolf Peretz, od nru 17 z r. 1890: p. o. red. i wyd. Józef Włoskiewicz, nr 1 z r. 1892 podpisał Adolf Peretz, od nru 2 z r. 1892: p.o. red. i wyd. Józef Włoskiewicz, od nru 24 z r. 1892: Adolf Peretz, od nru 29 z r. 1892: p. o. red. i wyd. Stanisław Czarnowski, od nru 30 z r. 1893: Adolf Peretz, od nru 15 z r. 1896: za red. i wyd. Joachim Peretz), druk. Przeglądu Tygodniowego (od nru 1 z r. 1889: druk. S. Orgelbranda Synów, od nru 9 z r. 1895: druk. Władysława Szulca, od nru 1 z r. 1898: druk. Gazety Rolniczej, od nru 19 z r. 1898: druk. Władysława Szulca), rok I: 1885 (nr okazowy z 7 (19) IX, nr 1 z 21 IX (3 X) — rok XVI: 1900 (i dalej do r. 1919),
39213 Gazeta Kolejowa. Gazeta Kolejowa, pismo tygodniowe. Warszawa, redaktor i wydawca Adam Jakub Cohn, Drukarnia K. Kowalewskiego, rok I: 1881 (nr 1 z 6 I — nr 52 z 29/17 XII),
39231 Gazeta Literacka. (Tygodnik). Warszawa, redaktor główny Adam Tomasz Chłędowski (tak na k. tyt. rocznika 1822, w r. 1821 bez wymienienia nazwiska redaktora), nakł. i druk. N. Glücksberga, (rok pierwszy): 1821 (nr 1 z 2 II) — rok drugi: 1822 (nr 1 z 5 II — nru 44 z 10 XII), od 25 XII 1821 — 5 II 1822 przerwa w wydawaniu pisma; r. 1821 str. 416, r. 1822 t. 1 str. 247, t. 2 str. 280,
82575 Journal de Varsovie. Journal de Varsovie. (Wychodził cztery razy w tygodniu). Warszawa, redaktor Emil N. Murray, 1807 (od nru 131 z 2 X: poprzednio p. t. Gazette de Varsovie, obacz) — 1808 (ostatni nr 18 z 30 I),
39386 Gazette de Varsovie. (Wychodziła cztery razy tygodniowo). Warszawa, redaktor Emil N. Murray, 1807 (nr 1 z 16 II — nr 130 z 30 IX, następnie jako Journal de Varsovie, obacz),
83342 Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich. Warszawa, redaktor Daniel Neufeld, druk. w Drukarni Gazety Codziennej (od nru ... r. 1863: w Drukarni Gazety Polskiej), skład główny w księgarni H. Natansona, rok I: 1861 (nr 1 z 5 VII) — rok III: 1863 (nr ostatni: 43 z 23 X),
40762 Goniec Leśny i Wiejski. Tygodnik Leśnictwu i gospodarstwu wiejskiemu poświęcony. Warszawa, redaktor Aleksander Połujański, druk. J. Ungra, 1866 (nr 1 z 22 XII 1865/3 I 1866 — nr 25 z 8/20 VI),
60826 Dziennik Narodowy. Dziennik Narodowy wydawany z upoważnienia Rządu Narodowego. Warszawa, redaktor Adolf Hennel, druk. Rządu Narodowego, 1863,
39330 Gazeta Rolnicza. Gazeta Rolnicza (od r. 1875 podtytuł: Pismo illustrowane poświęcone sprawom rolnictwa i przemysłu rolnego, wydawane nakładem i pod redakcją Jana Święcickiego, od r. 1876: Pismo poświęcone gospodarstwu rolnemu i przemysłowi gospodarczemu oraz leśnictwu, ogrodnictwu, rybactwu, pszczolnictwu, jedwabnictwu, gospodarstwu domowemu i myślistwu, od nru 14 r. 1879: Pismo tygodniowe poświęcone rolnictwu i jego sprawom, w r. 1880 w miejsce podtytułu: Wychodzi raz na tydzień pod kierunkiem: dział naukowy dr Juliusz Au, redaktor Aleksander Trylski, w r. 1881: Pismo tygodniowe pod redakcją D-ra Juliusza Aua i Aleksandra Trylskiego, od nru 27 r. 1881: Pismo tygodniowe pod redakcją dra Tadeusza Kowalskiego i Aleksandra Trylskiego, od r. 1896 bez podtytułu, od nru 15? r. 1897 podtytuł: Pismo tygodniowe pod redakcją dra Tadeusza Kowalskiego i Aleksandra Trylskiego, od nru 27 r. 1898: Pismo tygodniowe pod redakcją dra Tadeusza Kowalskiego i Aleksandra Trylskiego przy współudziale: Stanisława Chaniewskiego, Stanisława Chełchowskiego, Maksymiliana Dobrskiego, Franciszka Górskiego, Ludwika Górskiego jun., Aleksandra Janasza, Józefa Jeziorańskiego, Michała Natansona, Aleksandra Nowickiego, Antoniego Sempołowskiego, Stanisława Wrońskiego, Zdzisława Zielińskiego, w r. 1899 z dodaniem nazwiska Edmunda Jankowskiego, w r. 1900 podtytuł: Pismo tygodniowe). Warszawa, redaktor Adam Mieczyński (od nru 15r. 1870: wydawca i redaktor Adam Mieczyński, od nru 34 r. 1873: wydawca Raimund Wyszkowski, redaktor Adam Mieczyński, od nru 41 r. 1873: wydawca Raimund Wyszkowski, redaktor Jan Święcicki, od nru 12 r. 1874: redaktor i wydawca Jan Święcicki, od nru 21 r. 1879: wydawca Al. Trylski, redaktor Jan Święcicki, od nru 31 r. 1879: redaktor i wydawca odpowiedzialny Al. Trylski, w nrze 14 r. 1879 w notce odredakcyjnej jako kierownik Gazety Rolniczej wymieniony Al. Trylski, od r. 1881: redaktorzy: Tadeusz Kowalski i Al. Trylski, wydawcy: S. Bardzki i Al. Trylski, od nru 12 r. 1896: redaktor odpowiedzialny i wydawca Al. Trylski, w r. 1897 nadto: dział ekonomiczno-rolny pod kierunkiem dra Tadeusza Kowalskiego, od nru 15? r. 1897: redaktorzy Tadeusz Kowalski i Al. Trylski, redaktor odpowiedzialny i wydawca Al. Trylski, od r. 1900: redaktor odpowiedzialny i wydawca Al. Trylski, od nru 30 r. 1900: wydawca Stanisław Chełchowski, redaktor Stanisław Wroński), druk. Al. Ginsa (od nru 4 r. 1861: Adolfa Krethlowa, w nrze 7 r. 1861: Stan. Nowakowskiego: w nrach 8, 13 r. 1861: J. Psurskiego, w nrach 14, 23, 25, 26 r. 1861: Al. Ginsa, w nrach 9, 22, 24 r. 1861: Ch. Keltera & S. Rothmühla, od nru 27 r. 1861: J. Jaworskiego, od nru 42 r. 1863: Ign. Krotoszyńskiego, nr 44 r. 1863: Ch. Keltera, w nrze 43 r. 1863 oraz od nru 52 r. 1863: druk. Gazety Polskiej, od nru 40 r. 1864: Ign. Krotoszyńskiego, od nru 1 r. 1866: Jana Jaworskiego, od nru 14 r. 1870: Jana Psurskiego, w r. 1871: S. Orgelbranda, od r. 1872: S. Orgelbranda Synów, od nru 27 r. 1873: Józefa Sikorskiego, od nru 14 r. 1876: Jana Noskowskiego, od nru 1 r. 1880: Władysława Dębskiego, od nru 20 r. 1880: Jana Noskowskiego, od nru 1 r. 1888: M. Ziemkiewicza, od nru 31 r. 1888: Marii Ziemkiewicz, od nru 1 r. 1891: Satumina Sikorskiego, od nru 1 r. 1898: druk. Drukarni Gazety Rolniczej), rok I: 1861 (nr 1 z 30 XII 1860/11 I 1861) — rok XL: 1900 (i dalej do r. 1939),
79580 Jaroszewski Zygmunt (1832—1891). Wymrażane ziemniaki, kartofle, jako produkt zapasowy, gospodarczy, przemysłowy i wywozowy. Warszawa, redakcya Gospodyni wiejskiej i miejskiej, druk. Noskowskiego, 1882,
14013 Chełmicki Zygmunt ks. (1851—1922). Mowa ks. ... wypowiedziana na nabożeństwie żałobném za duszę św. p. dra med. Józefa Mianowskiego, b. rektora Szkoły głównej warszawskiej, które się odbyło w Warszawie dnia 16 stycznia 1879 r. w kościele św. Krzyża staraniem b. wychowańców i profesorów tejże Szkoły. Warszawa, redakcja Wędrowca, druk. Al. Pajewskiego, 1879,
48416 Hugo Wiktor (1802—1885). Dziewięćdziesiąty trzeci. Tom I—III. Warszawa, redakcja Przeglądu Tygodniowego, 1874,
16809 Coq Paul (1810—1880). Pogadanki z ekonomii spółecznej, przełożył z francuskiego Feliks Mierzejewski. Warszawa, Redakcja Przeglądu Tygodniowego, 1873,
18219 Czas. Czas, Dziennik polityczny, literacki i handlowy. Warszawa, redakcja i drukarnia w pałacu Potockich na Krak. Przedmieściu, 1841, nrów 90 (od 1 VII do 30 IX),