Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105754 Bibliothèque slave elzévirienne,
105753 Bibliothèque. Bibliothèque russe et polonaise. Paris (dotyczą Polski następujące tomy): Vol. 3me. Relation d'un voyage de Pologne fait dans les années 1688 et 1689 (przez X. F. de S.) 1858. — Vol. 4me. Journal de Voyage du Boyare Cheremétef (Szeremetiew Borys) à Cracovie, Venise, Rome et Malta. 1858—59. — Vol. 7me. Chevalier Pierre: Histoire de la guerre des Cosaques contre de Pologne. 1860.
105752 Bibliothèque. Bibliothèque Polonaise à Genève. I. Les Polonais domiciliés à Genève ouvrent une Bibliothèque (podpisano: Le Comité de la Bibliothèque Polonaise. Genève, le 1« mai 1844). (Genève, 1844),
105751 Bibliothèque. Bibliothèque impériale publique de St. Pétersbourg. Catalogue de la section des Russica ou écrits sur la Russie en langues étrangères. 2 t. Petersburg, (Leipzig, Voss), 1873,
105750 Bibliotheks-Catalog. Bibliotheks-Catalog (der Höheren Töchterschule in Thorn). (Thorn), Buchdr. d. Thorn. Ostdt. Zeitung, (1884),
105749 Bibliothek gediegener und interessanter französischer Werke,
105748 Bibliothek. Bibliothek (Slavische) oder beiträge (!) zur slavischen philologie und geschichte heraugegeben von Fr. Miklosich. Erster band. Wien, bei Wilhelm Braumüller, Mechitharisten-Buchdruckerei, 1851,
105747 Bibliothek. Bibliothek von Ritter- Räuber- und Criminal-Geschichten, bearbeitet von mehreren Gelehrten,
105746 Bibliothek. Bibliothek slavischer Poesien in deutscher Uebertragung. Redaktor Joseph Wenzig, 2 tomy. Prag, Verlag von Fr. A. Urbanek, 1875— 1876,
105745 Bibliothek. Bibliothek ausgewählter Memoiren des XVIII, und XIX. Jahrhunderts, mit geschichtl. Einleitungen und Anmerkung.
105744 Bibliothek fur die reifere christliche Jugend,
105743 Bibliothek (Die jüdische),
105742 Bibliothek. Bibliothek russischer Denkwürdigkeiten, Bd 2.,
105741 Bibliotheca Warmiensis,
105740 Bibliotheca. Bibliotheca Ossoliniana (1803),
105739 Bibliotheca Fratrum Polon.,
105738 Bibliotheca. Bibliotheca classica scriptorum latinorum. Wrocław, Korn, 1821—1822.
105737 Biblioteka Zagraniczne (Opis rzeczy polskich),
105736 Biblioteka Gdańskie,
105735 Biblioteki,
105734 Bibliotekarstwo,
105733 Biblioteka. Biblioteka i zbiory Towarzystwa ogrodniczego w Krakowie. Kraków, nakł. Tow. ogrod., druk. Czasu, 1900,
105732 Biblioteka zaściankowa. Biblioteka zaściankowa. Petersburg, wydawca B. M. Wolff, 1860—61
105731 Biblioteka zagraniczna. Biblioteka zagraniczna. Pismo poświęcone przekładom wyborowych dzieł z historyi, filozofii, ekonomii politycznej i innych nauk i umiejętności. Wydanie Redakcji Biblioteki Warsz. Warszawa, druk. J. Dietricha, 1842—44,
105730 Biblioteka Wisły. Biblioteka Wisły. Wydawana staraniem red. Wisły. Warszawa, M. Arct, 1889—1896,
105729 Biblioteka wileńska,
105728 Biblioteka. Biblioteka dla młodocianego wieku. Seria I i II po 3 tomiki (red. Joanna Belejowska). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Jana Jaworskiego, 1869 (S. I t. I—II)— 1870 (reszta),
105727 Biblioteka„Wieku". Biblioteka „Wieku". Warszawa,
105726 Biblioteka.
105725 Biblioteka Warszawska. Biblioteka Warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa, nakł. Redakcji, 1841—1900 (wychodziło do 1914 roku),