Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
53612 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Wdowa wielkiej armii. Melodr.
54042 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Génée Ryszard (1823—1898). Wdowa malabarska. (Wdowa z Malabaru). Opt. w 1 a. Muz. F. R. Hervégo.
108270 Kowerski Jan Stefan (1855-1935). Wdowa kukała, siebie oszukała. Powiastka napisana przez Jana Kowerskiego. Nagrodzona na czwartym konkursie Gazety Świątecznej. Warszawa, Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego, druk. Maryi Ziemkiewiczowej, 1890,
54804 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kotzebue August (1761—1819). Wdowa i pięciu amantów. Kom. w 1 a.
54805 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kotzebue August (1761—1819). Wdowa i koń wierzchowy. Kom. w 1 a.
52643 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bisson Aleksander (1848—1912). Wdowa Durosel. Kom. w 1 a.
70752 Grenville-Murray Eustace Clare (1819—1888). Wdowa czy mężatka przez..., przekład z francuskiego Maryi Kostrowickiej. Warszawa, wydawnictwo Mikołaja Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1877,
54580 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Jordan Wilhelm (1819—1904). Wdowa Apisa. Tr. w 3 a.
82443 Jordan Wilhelm (1819—1904). Wdowa Agisa. Tragedya w trzech aktach. Tłómaczył z niemieckiego Kazimierz Kaszewski. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura niemiecka). Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1874,
79577 Jaroszewski Zygmunt (1832—1891). Wczesne sorgo cukrowe amerykańskie. Nowa cukrodajna roślina. Jej gatunki, odmiany oraz przerabianie na cukier, syropy i wszelkie inne z rośliny tej pożytki przez ... Wydanie drugie. Rok 1883. Tamże [Warszawa, nakł. Zygmunta Jaroszewskiego, skład główny w Redakcyi Gospodyni Miejskiej i Wiejskiej, druk. Jana Noskowskiego], 1883,
51697 Karwowski Stanisław (1848—1917). Wcielenie Inflant do Litwy i Polski 1558—1561 roku. Napisał ... Dr. fil. Poznań, druk. T. H. Daszkiewicza, 1873,
29711 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Lasocki Franciszek. Wbrew zamiarom. Obr. scen. w 3 a.
29018 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Jerzymski Józef. Wbrew zamiarom. Obr. scen. w 3 a.
71506 Grudziński Stanisław (1852—1884). Wbrew opinii. Powieść obyczajowa przez... Tom I—II. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
32618 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zagórski Włodzimierz (1834—1902). Wąż, jabłko czy kobieta. Żarcik scen.
52979 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Cham i Gille F. Wąż w pierzu. Opt. w 1 a Muz. L. Delibes.
2673 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wązka droga, rycina z wyobrażeniem góry Kalwaryi z modlitewką. Na odwrotnéj stronie: Wspomnienie poświęcone Zofii Sapieżance. (Lwów.)
403 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875). Wąwozy kaudyńskie, opowiadanie. Tłumaczenie z francuzkiego. (Dodatek do Opiekuna domowego). Warszawa, 1874,
7805 Błoński Franciszek (1867—1910). Wątrobowce Królestwa Polskiego (Hepaticae Polonicae) przez... Materyały do flory skrytokwiatowej krajowej. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1888,
84167 Kadyi Józef. Wątpliwości w orzeczeniach sądowo-lekarskich. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1891,
30745 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Paliński Władysław (1869—1917). Wątpliwe szczęście.
102600 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wąsy i peruka. Komedya w trzech aktach przez ... Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1852 (na okładce: 1853),
29386 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Korzeniowski Józef (1797—1863). Wąsy i peruka. Kom. w 3 a.
33126 Faehnrich Antoni Karol. Ważny wynalazek w Rolnictwie za pomocą którego jedno ziarno wydaie z siebie trzysta sześćdziesiąt ziarn, bez pomnożenia nakładów. Przez... Uczyniony i kilkanastoletnim (!) stwierdzony Doświadczeniem. Kraków, nakł. Franciszka Gertnera, druk. Anny Dziedzicki (!), 1808,
89328 Katalogi. Karbasnikow N. P. Ważniejszyja soczinienija po medicinie, imuszczijasia w prodaże w Kniżnych magazinach N. P. Karbasnikowa. S. Pietierburg Litiejnyj 48, Moskwa. Mochowaja, Warszawa Now. Swiet 67. S. Pietierburg, Tipografija J. N. Skorochodowa, (1887),
82127 Jodko-Narkiewicz Witold (1834—1898). Ważniejsze wypadki z Oftalmicznego Instytutu ks. Lubomirskiego w Warszawie z roku 1877. (Odb. z Gazety Lekarskiej). B. m. b. r. (Warszawa, 1878),
78635 Janiszewski Tomasz Wiktor (1867—1939). Ważniejsze wskazówki dla chorych leczących się w Zakopanem. Dr. ... lekarz stacyi klimatycznej ordynuje od 3—5 p. p. z wyjątkiem niedziel i świąt. Uprasza się uprzejmie o każdorazowe przynoszenie ze sobą tej książeczki na ordynacyę lekarską. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, b. r. (ok. 1900),
95211 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). „Ważniejsze fakta” z 10-lecia. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1893),
10461 Brodowicz Maciej Józef (1790—1885). Ważniejsze dokumenta odnoszące się do swojego udziału w sprawach i losach Zakładów Naukowych b. W. M. Krakowa i jego Okręgu zebrał i objaśnił jako przyczynek do historyi tychże... wysłużony Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, nakładem autora, Drukarnia Uniwers., 1874,
54443 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Hervilly (d') Ernest (1839—1911). Waza. Kom. w 1 a.