Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6329 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy łacińskie dla szkół powiatowych na klasę drugą, ułożone i objaśnione przez... Wilno, Glücksberg, 1833,
6330 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy polskie dla użytku młodzieży prozą i wierszem. Wilno, 1834,
6331 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy polskie dla użytku młodzieży płci męzkiej prozą i wierszem zebrane i ułożone. Wilno, T. Glücksberg, 1836,
6332 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870).
6323 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798— ok. 1870). Grammatyka języka łacińskiego dla użytku młodzi szkolnej krótko zebrana. Cz. I. i II. Warszawa, G. L. Glücksberg, 1832,
6324 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798— ok. 1870). Historya literatury polskiéy podług dzieł Bentkowskiego, Juszyńskiego, Ossolińskiego i Sołtykowicza w krótkim rysie wystawiona. Wilno, nakładem i drukiem A. Marcinowskiego, 1828,
6333 Bartoszewski A.,
6334 Bartoszewski Jan,
6335 Bartoszewski Witold. Z Berlina. (Lwów), druk. Pillera, (ok. 1890),
6336 Bartoszewski Witold. O budowlach kościelnych wedle austryackiego prawa kościelnego i prawa kanonicznego. Lwów, nakł. H. Altenberga, Druk. Polska, 1893,
6337 Bartoszewski Witold. Dziesięciny kościoła polskiego od najdawniejszych aż po najnowsze czasy, praca uwieńczona nagrodą konkursową, ark. 1. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1887,
6338 Bartoszewski Witold. Ks. Jana Fiałka Średniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów polskich. Odb. z Prawnika z r. 1894. Roczn. XXV, nr 7, str. 50—53. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1894,
6339 Bartoszewski Witold. O metrykach kościelnych wedle austr. prawa kościelnego i prawa kanonicznego. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Druk. Polska, 1894,
6340 Bartoszewski Witold. Odpowiedź moim krytykom: I. ks. Fiałkowi. Lwów, Druk. Polska, (1894),
6341 Bartoszewski Witold. Z Petersburga . (Kraków, ok. 1890),
6342 Bartoszewski Witold. Pojedynek, jego reguły i przykłady. Kraków, nakł. i druk. J. Fischera, G. Gebethner i Sp., 1885,
6343 Bartoszewski Witold. Prawo kościelne katolickie, część I. Lwów, 1894,
6344 Bartoszewski Witold. Religie i obrzędy. Lwów, nakł. księgarni H. Altenberga, z Druk. Polskiej, 1896,
6345 Bartoszewski Witold. W sprawie politycznego wykształcenia u nas. (Lwów), druk. Piller, (ok. 1890),
6346 Bartoszewski Witold. W sprawie wyższego uniwersyteckiego wykształcenia kobiet. (Lwów), Gazeta Narodowa, (ok. 1896),
6347 Bartoszewski Witold. Wykształcenie polityczne u nas . (Lwów), druk. J. Pillera, (ok. 1890),
6348 Bartoszewski Witold. O zakonach wedle austryackiego prawa kościelnego i prawa kanonicznego . Lwów, nakł. H. Altenberga, Druk. Polska, 1893,
6349 Bartoszewski Witold.
6350 Bartoszkiewicz Joann. Nepom. (ur. 16 maja 1813). Theses theologicae ... pro licentiati in theologia honoribus rite capessendis. Vratislaviae, (1842),
6359 Bartsch Henryk (1832—1899) i Schoenaich Aleks. Konfesya augsburska czyli wyznanie wiary, przedstawione cesarzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu, r. 1530, z tekstu łacińskiego przetłómaczona. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1888,
6352 Bartsch Henryk (1832—1899). Listy z podróży po Grecyi pisane do Michała B. Z widokiem ateńskiej akropoli. Warszawa, E. Wende i Sp., 1875,
6353 Bartsch Henryk (1832—1899). Mowy przy czynnościach religijnych. Warszawa, E. Wende, Druk. Warszawska, 1894,
6354 Bartsch Henryk (1832—1899). Mowy okolicznościowe i trzy kazania... b. Pastora. Warszawa, E. Wende i Sp., 1872,
6355 Bartsch Henryk (1832—1899). Mowy przygodne i trzy kazania. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1885,
6356 Bartsch Henryk (1832—1899). Z teki podróżnika, szkice, dawne i nowe, oryginalne i tłómaczone. Warszawa, E.Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1883,