Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102638 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Informatio de rebus oeconomicis Poloniae. 1583. Edidit Ioseph Korzeniowski. (Odb. z Scriptores Rerum Polonicarum, vol. XV). Cracoviae, sumptibus Academiae Litterarum, Kraków, druk Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
102639 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Notatki z wystawy Watykańskiej. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1888,
102640 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Orichoviana. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracoviae, imp. De l'Univ. Jag., 1892,
102641 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Polonici Regni cum adiunctis provinciis descriptio. Edidit Ioseph Korzeniowski. (Odb. z Scriptores Rerum Polonicarum, vol. XV). Cracoviae, Sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis, typis Lad. L. Anczyc et Sociorum, 1891,
102642 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Spis „Tek rzymskich”. B. m. b. r. (Lwów, 1898),
102643 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Nieznane polskie i łacińskie wiersze politycznej treści 1548–1551 wydał ... (Odb. z Rocznika Filareckiego). Kraków, G. Gebethner i Sp., Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886,
102644 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Wyprawa królowej Katarzyny. Wydał Dr ... (Odb. ze Sprawozdań Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce). (Kraków), nakł. Akademii Umiejętności, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, b. r. (1889),
102645 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). (Zawiadomienie o zamiarze wydawania Biblioteki Pisarzów Polskich, inc.: „Szanowny Panie! Akademija Umiejętności w Krakowie powzięła zamiar wydawania przedruków rzadkich utworów literatury w językach polskim lub łacińskim pisanych...”, z datą: Kraków, 1 VII 1888). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
102646 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921).
102647 Korzeniowski Józef Teodor Konrad (pseud. Joseph Conrad; 1857–1924).
102440 Korzeniowski Józef (1797–1863). Izabiełła d'Aiamont. Drama w 5-ti d. I. Korżeniewskago. Pier. L. K. M. (Ludwig Kazimirowicz Majewskij). Moskwa, lit. Mosk. tieatr. b-ki S. F. Rassochina, b. r. (cenzura: 1894),
102441 Korzeniowski Józef (1797–1863). Piąty akt. Dramat w jednym Akcie.
102442 Korzeniowski Józef (1797–1863). Aniela, tragedia w pięciu aktach.
102443 Korzeniowski Józef (1797–1863). Anilka.
102444 Korzeniowski Józef (1797–1863). Un anniversaire par J. Korzeniowski. (Bibliothèque chrétienne et morale, 3e série). Limoges, Libr. M. Barbou et Cie, (1873),
102445 Korzeniowski Józef (1797–1863). Autorka.
102446 Korzeniowski Józef (1797–1863). Izabella d'Ayamonte. Drammat we cztérech aktach przez ... Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
102447 Korzeniowski Józef (1797–1863). Ballada o Floryanie Szarym z opery Rokiczana na Baryton solo i Chór męski z towarzyszeniem fortepianu słowa ... Muzykę napisał St. Moniuszko. Dzieło przejrzane i sprawdzone przez Juljusza Stattlera. Partytura i głos solowy Głosy chórowe. Warszawa, wydawnictwo i własność Sekcji imienia Stanisława Moniuszki przy Towarzystwie Muzycznem w Warszawie, skład główny Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Sp., (ok. 1900),
102448 Korzeniowski Józef (1797–1863). Andriej Batorij. Istoriczeskaja drama w 5-ti d. Pier. A. T. (Priłożenije k Russkomu wiestniku). Moskwa, 1860,
102449 Korzeniowski Józef (1797–1863). Andrzéj Batory. Dramat historyczny w pięciu aktach. Przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1846,
102450 Korzeniowski Józef (1797–1863). Beata.
102451 Korzeniowski Józef (1797–1863). Gentile Bellini.
102452 Korzeniowski Józef (1797–1863). La croix des steppes, par ... Traduit par Louis d'Estaing d'Estampes. Limoges, impr. et libr. M. Barbou, 1869,
102453 Korzeniowski Józef (1797–1863). Cyganie. Dramat w pięciu aktach wierszem przez ... Warszawa, nakł. Henryka Natansona, Druk. Gazety Codziennej, 1857,
102454 Korzeniowski Józef (1797–1863). Cygany. Drama Osypa Korżeniowśkoho w 5 dijach. Z polskoho perełożyw D. Łozow­śkyj (Paulin Święcicki). (Ruśka Czytalnia No 3). Lwiw, z peczatni Mychajła F. Poremby, 1864,
102455 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dcera vĕřitelova. Novella. w Praze, 1852.
102456 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dcera vĕřitelova. Novella od Josefa Koře­­ňovského. Z polského Kollokacya dle dru­hého opraveného vydání přeložil Frant. Lad. Vorlíček. Praha, tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1863 (na okładce: 1864),
102457 Korzeniowski Józef (1797–1863). Do Dniepru. (2 pieśni z towarzyszeniem fortepianu przez Kazimierza Lubomirskiego. Do Dniepru słowa J. Korzeniowskiego Op. 59. Siwy koń Wiersz Op. 60). Kraków, nakł. Juliusza Wildta, (1870),
102458 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dobrze i to wiedzieć na te ciężkie czasy.
102459 Korzeniowski Józef (1797–1863). Doktor. Komiedija w 1-m d. Socz. Korżeniewskago. Pier. s polsk. (Odb. z Dramaticzeskago sbornika, 1858). B. m. b. r. (Petersburg, 1858),