Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
80942 Jegomość Stary Jegomość, komedya w 1 akcie, tłómaczona z francuzkiego, grana w Teatrze Rozmaitości. (Teatra warszawskie. Nowe wydanie. Oddział I. Nr. 3). Warszawa, S. H. Merzbach, 1835,
3876 Auswahl. Auswahl von Mustern deutscher Prosaiker und Dichter. Wzory z prozy i poezyi niemieckiéy do użycia gimnazyów. Warszawa, S. H. Merzbach, 1834,
62318 Elkana J. M. Nowa metoda nauczenia się łatwym sposobem pierwszych zasad języków: polskiego, francuskiego i niemieckiego dla młodzieży praktycznie wyłożona w wokabułach, rozmowach i przykładach. Część I. Wydanie I. Warszawa, S. H. Merzbach, 1832 (u Rafalskiego podany rok 1834),
17076 Crose Albert de la. Córka Mirabeau, powieść z czasów rewolucyi 1792, przekład W. A. G. Warszawa, S. Czarnowski, 1875,
7034 Bierzyński Roman (1798—1879). Postęp, wydanie drugie. Warszawa, S. Czarnowski i Sp., druk. Fel. Fryze, Wł. Dębski i Ska, 1874,
59052 Dugas Laurent (ur. 1871). Nieśmiałość. Studjum psychologiczno-etyczne. Przełożył z francuskiego Edward Stojowski. Warszawa, S. Bukowiecki, wyd. Przeglądu Filozoficznego, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
35228 Fischer von Waldheim Aleksandr Aleksandrowicz (1839—1920). Kurs obszczej botaniki. Lekcyi ordinar. profiessora A. Fiszera fon Waldgiejma czitannyja w I. Warszawskom Uniwiersitietie w 1880—1881 uczebn. godu. Izd. 2. Sostawił O. Bujwid. Warszawa, s razrieszenija Uniwiersitietskago Naczalstwa, 1881, 1.
43440 Hayek (von) Gustaw (1836—1911). Wielki atlas zoologii, botaniki i mineralogii, opracował przy udziale specyalistów ... Przekład przejrzał dr. J. Baranowski. Warszawa, Rügel, druk. Władysława Szulca, 1887,
39816 Godłem (Pod) Amora. Pod Godłem Amora. Zbiór najpiękniejszych deklamacyi miłosnych smutnych i wesołych z dodaniem śpiewek i piosenek dla rozrywki młodzieży płci obojga. Warszawa, Rosenwein, 1900,
90440 Katalogi. Rosendorf Józef (zm. 1896). Katalog czytelni polskiej ... w Warszawie. Warszawa, Rosendorf, 1877,
22567 Czytelnia. Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich. Warszawa, Rok I 1898 (nr 1 z 25 VI/7 VII) — III 1900 (i dalej, do r. 1905), druk. F. Kasprzykiewicza, wydawca Aleksander Pajewski, redaktor Józef Śliwowski,
86288 Kalendarze. Kalendarz popularno-ziemiański. Kalendarz popularno-ziemiański (na r. 1863: Kalendarz Polski Popularno-Ziemiański z kilkudziesięcioma drzeworytami w tekście). Warszawa, Rodzyn, (1850—1888).
85714 Kalendarze. Kalendar' (Ochotniczij). Ochotniczij Kalendar'. Warszawa, Robert Cigler, (1894—1896).
60942 Dziennik Warszawski. Dziennik Warszawski (poprzednio wychodził jako Dziennik Powszechny). Warszawa, redaktorzy: M. Pawliszczew (1864—1870), P. Weinberg (1870—częściowo 1873), E. Wojewódzki (za red. częściowo 1871, częściowo 1872, częściowo 1874, częściowo 1875), Henryk Bartsch (pełniący obowiązki red. częściowo 1873), Mikołaj Berg (1874—1876), Druk. Rządowa przy Komisji Oświecenia Publicznego, potem w Druk. Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1864 (od nru 148 z 19 czerwca/l lipca)—1876 (ostatni nr z ?),
60862 Dziennik Powszechny. Dziennik Powszechny. Pismo urzędowe, polityczne i naukowe. Warszawa, redaktorzy: Franc. Maksym. Sobieszczański i od 1 X 1863 M. Pawliszczew, druk. J. Jaworskiego (od 1 X 1863: Druk. Rządowa przy Kom. Rz. W. R. i O. P.), 1861 (nr 1 z 1 X)—1864 (nrów 147),
97769 Kółko Domowe. Pismo poświęcone polskim rodzinom (od zeszytu 1 z 1 I 1865 podtytuł: Dwutygodnik poświęcony polskim rodzinom; na kartach tytułowych roczników zachowany podtytuł: Pismo poświęcone polskim rodzinom). (Miesięcznik; od zesz. 1 z 1 I 1865: dwutygodnik). Warszawa, redaktorzy i wydawcy: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska i Aleksandra z Chomętowskich Borkowska (od połowy r. 1866: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska), druk. Jana Jaworskiego (od zesz. 8 z listopada 1863: druk. Józefa Ungra, od zesz. 1 z 1 I 1867: druk. Spółki C.D.N., od zesz.l z 1 I 1868: druk. Czerwinskiego i Spółki), rok I: 1861 (zesz. 1 z kwietnia) — rok VIII: 1868 (zesz. 24 z 15 XII),
26693 Doniesienia. Doniesienia warszawskie. (Wychodzą codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt). Warszawa, redaktorowie i wydawcy: Władysław Gra bowski i H. Perzyński, druk. Władysława Dębskiego (od 1882 nr 1: druk. S. Orgelbranda Synów, od 1882 nr 40: druk. Wład. Dębskiego, od 1882 nr 72: druk. A. Pajewskiego), 1881 (nry 1 z 19 września/l paździer nika—74 z 18/30 grudnia)—Rok II 1882 (nry 1 z 21 grudnia 1881/2 stycznia 1882—124 z 25 maja/6 czerwca),
95121 Kłosy. Czasopismo illustrowane tygodniowe (na karcie tytułowej roczników ponadto: poświęcone literaturze, nauce i sztuce). Warszawa, redaktor: Wiktor Ostrowski (od nru 104 z 26 VI 1867: redaktor odpowiedzialny: Salomon Lewental), wydawca: S. Lewental, druk. S. Lewentala, (rok pierwszy) tom I: 1865 (nr 1 z 5 VII) — rok dwudziesty piąty (! zamiast dwudziesty szósty) tom L: 1890 (ostatni nr 1304 z 26 VI),
39255 Gazeta Muzyczna i Teatralna. (Tygodnik). Warszawa, redaktor: Tomasz Le Brun, druk. Józefa Ungra, rok I: 1865 (nr 1 z 4 IX) — rok II: 1866 (ostatni nr 26 z 17 III),
95163 Kmiotek. Pismo tygodniowe illustrowane (od nru 2 z 11 I 1862 podtytuł: Pismo tygodniowe obrazkowe). Warszawa, redaktor: Jan Kanty Gregorowicz (od 1861 r.: Władysław Ludwik Anczyc), wyd. i nakł. Michał Glücksberg, druk. J. Glücksberga (od nru 31 z 3 VIII 1861: druk. S. Orgelbranda), 1860 (nr 1 z 1 VII)— 1866 (ostatni nr 13 z 31 III),
61445 Echo. (Dziennik). Warszawa, redaktor Zygmunt Sarnecki (od nru 246 r. 1878 redaktorowie i wydawcy Zygm. Sarnecki i Jan Noskowski, od nru 70 r. 1881 redaktor Zygm. Sarnecki, wydawcy: Zygm. Sarnecki i spadkobiercy po Janie Noskowskim, od nru 197 tegoż roku redaktor i wydawca Piotr Noskowski, od nru 203 tegoż roku wydawcy: Piotr Noskowski i spadkobiercy po Janie Noskowskim), druk. Jana Noskowskiego (od nru 244 r. 1881: druk. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 2 I) — rok VII: 1883 (nr ostatni 290 z 31 XII),
48572 Humorysta Warszawski. Wychodzi w czwartek i niedzielę. Warszawa, redaktor Wojciech Szymanowski (wg I wydania Bibliografii Polskiej, t. II, Kraków, 1874, str. 157, red. S. Wojciech Lasocki; w r. 1839/40 nr 53 i n. podpisał jako wyd. i red. J. B. Wagner) rok I: 1839/40 (od 3 X 1839 do 27 IX 1840, numerów 104) — rok II: 1840 (od 1 X do 27 XII numerów 26),
39286 Gazeta (Warszawska) Policyjna. Warszawska Gazeta Policyjna (od r. 1867? także tytuł rosyjski: Warszawskaja Policejskaja Gazieta). (Dziennik). Warszawa, redaktor w r. 1871: N. Matiuszkin (nry 47, 170—191 r. 1871, nry 56—73 i 191—228 r. 1872 podpisał za red. A. Jasinskij, od nru 129 r. 1876 i wczes.? redaktor Bienzieman, od nru 237 r. 1880: Jasinskij, od nru 253 r. 1880: Bienzieman, od nru 117 r. 1889: Ił. Chrzanowskij, od nru 165 r. 1889: Bienzieman, od nru 175 r. 1889: Nik. Rogow, nry 13—27 r. 1890, nry 16—34 r. 1891: G. Dierżanowskij, nry 157—177 r. 1891 i nry 88—97 r. 1892: E. Tomiłow, nry 131—163 r. 1893: Wł. Swinarskij, od nru 23 r. 1896: za red. D. Strumienskij, od nru 72 r. 1896: N. Akajomow, nry 176—181 r. 1896, nry 177—183 r. 1897 oraz nry 155—176 r. 1900: G. Dierżanowskij), druk. Drukarni Rządowej (od nru 177 r. 1854: J. Ungra, od nru 13 r. 1863: Drukarni Orgelbranda, od r. 1867? w Tipografii pri Uprawlenii Warszawskago Obier-Policejmiejstiera), 1845 (nr 1 z 1 I) — 1900 (i dalej?),
75689 Izraelita. Izraelita (od r. 1898 z podtytułem: Czasopismo tygodniowe; na karcie tytułowej rocznika 1866: Izraelita pismo tygodniowe poświęcone interesom judaizmu, w 1. 1869—1878 podtytuł: Organ poświęcony sprawom religii i oświaty, w r. 1879 bez podtytułu, od r. 1881 ? podtytuł: Pismo Tygodniowe redagowane przez S. H. Peltyna, w r. 1895: Pismo tygodniowe redagowane i wydawane przez S. H. Peltyna, od r. 1898: Czasopismo tygodniowe wychodzi pod kierunkiem literackim N. Sokołowa). Warszawa, redaktor S. H. Peltyn (od nru 7 r. 1871: redaktor i wydawca S. H. Peltyn; od nru 20 r. 1895: za redaktora i wydawcę Bronisław Peltyn, od nru 40 r. 1896: wydawczyni Salomea Peltynowa, redaktor Bronisław Peltyn, od r. 1898 nadto: pod kierunkiem literackim N. Sokołowa), druk. F. Baumritera i I. Rotblata (od nru 14 r. 1867: druk. J. Goldmana, od r. 1871: w Drukarni i Litografii Ch. Keltera, od nru 6 r. 1871: druk. J. Goldmana, od r. 1876: M. Ziemkiewicza, od nru 42 r. 1877: M. Ziemkiewicza i Wiktoryna Noakowskiego, nry 1—6 r. 1879: druk. W. Dębskiego, od nru 7 r. 1879: M. Ziemkiewicza i Wikt. Noakowskiego, od nru 21 r. 1884: Michała Ziemkiewicza, od nru 27 r. 1886: M. Lewińskiego, od nru 31 r. 1886: Michała Ziemkiewicza, od nru 5 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 38 r. 1888: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od nru 40 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 31 r. 1889: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od r. 1890: J. Filipowicza, dawniej Bergera, od r. 1895: w Drukarni Kupieckiej Lepperta i S-ki), rok I: 1866 (nr 1 z 8 (20) IV) — 1900 (i dalej do r. 1915), w nrze 13 z 17 (29) III r. 1867 wiadomość o czasowym zawieszeniu pisma, nr 14 ukazał się 22 VIII (4 IX) 1867 r.,
75699 Izwiestija (Warszawskija Uniwiersitietskija). (Ukazywały się początkowo w ilości 6 zeszytów rocznie, od r. 1884: 9 zesz. rocznie, r. 1882 obejmował wyjątkowo 4 zeszyty). Warszawa, redaktor początkowo nie ujawniony, od r. 1892: redaktor S. M. Łukjanow (w nrach 6—8 r. 1894: za redaktora P. Somow, od nru 9 r. 1894: redaktor Grigorij Konstantynowicz Uljanow, od nru 6 r. 1897: Fiedor Iwanowicz Leontowicz), druk. Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga (od r. 1876: w Tipografii Iwana Noskowskago, od r. 1884: w Tipografii K. Kowalewskago, od r. 1891: w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga), 1870—1900 (i dalej do 1914),
95162 Kmiotek. Kmiotek (Na karcie tytułowej rocznika nadto podtytuł:) Pismo czasowe do czytania dla wiejskiego i miejskiego ludu przeznaczone obejmujące: Nauki religijno-moralne: przestrogi i objaśnienia usuwające przesądy i zabobony; obowiązki i powinności względem panów i zwierzchności; wiadomości i wyciągi z rozporządzeń i przepisów rządowych tyczących się wszystkich mieszkańców kraju; naukę zdrowia ludzi i zwierząt i łatwiejsze sposoby jego ratowania; naukę i przepisy dla różnych gałęzi wiejskiego i domowego gospodarstwa, wreszcie powieści, anegdoty i wiadomości nauczyć, zabawić i ciekawość ludzi zająć mogące i t. d. (Tygodnik). Warszawa, redaktor Paweł Eustachy Leśniewski, nakł. i druk. S. Orgelbranda, rok I: 1842 (nr 1 z 8 I) — rok IX: 1850 (nr ostatni 52 z 28 XII),
69151 Gospodyni Miejska i Wiejska. Pismo illustrowane poświęcone Gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Hodowlę drobiu i ptactwa, Ogrodnictwo kwiatowe, Sadownictwo, Warzywnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo, Rybactwo, Kucharstwo, Piekarstwo, i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć Kobiecych. (Od r. 1883 zmiana podtytułu: Czasopismo illustrowane poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Hodowlę drobiu i ptactwa, Ogrodnictwo kwiatowe, Sadownictwo, Warzywnictwo, Pszczolnictwo, Wyroby przemysłu domowego, Rybactwo, Kucharstwo, Piekarstwo i Wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych). (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Zygmunt Jaroszewski, druk. J. Noskowskiego, rok V: 1881 (nr 1 z 1/13 VI) — r. VII: 1883 (ostatni nr 24),
69152 Gospodyni Wiejska. Pismo illustrowane dla kobiet poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych. (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Józef Lipiński, druk. A. Ginsa (od nru 13 z r. 1879: druk. J. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 20 XII 1876/1 I 1877) — rok V: 1881 (ostatni nr 10 z 15/27 V),
39230 Gazeta Lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskiej, farmacyi i weterynaryi (od r. 1881 podtytuł: Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich). Warszawa, redaktor odpowiedzialny H. Łuczkiewicz (od nru 43 t. VIII r. 1870: P. Girsztowt, od nru 20 t. XXIII r. 1878: H. Łuczkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Wł. Gajkiewicz), wydawca od nru 29 t. X r. 1871: P. Girsztowt (od nru 20 t. XXIII r. 1878: W. Szymkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Stanisław Kondratowicz, od nru 44 t. XVIII r. 1898: Jan Pruszyński), druk. Drukarni Gazety Polskiej (od nru 43 t. X r. 1871: Józ. Bergera, od nru 1 t. XII r. 1872: druk. Drukarni Gazety Lekarskiej, od nru 1 t. I r. 1881: K. Kowalewskiego), rok I: 1866 (nr 1 z 25 VI/7 VII) — rok XV: 1880, tomy I—XXIX; oraz Seria II: rok XVII (powinno być XVI): 1881 — rok XXXV: 1900 (i dalej do r. 1921), tomy I—XX;
59636 Dwór Wiejski. Dwór Wiejski. Czasopismo illustrowane poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim. — W ogóle gospodarstwu domowemu. — Wielorakim gałęziom przemysłu wiejskiego i wszelkiemu postępowi gospodarczemu. Wychodzi trzy razy na miesiąc (od września 1884: dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odp. i wydawca Zygmunt Jaroszewski, druk. Noskowskiego (od nru 24 z r. 1884: druk. M. Ziemkiewicza), rok I: 1884 (nr 1 z 20 I/1 II)—rok II: 1885 (nrów 12, nr 12 z 15 VI),