Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105787 Bieczyński Feliks. Spis szczegółowy Drzew ozdobnych Krzewow Podkrzewow Kwiatów trwałych letnich bulwowych i cybulowych sprowadzonych z Hamburga lub własnem staraniem wychodowanych z nasienia, szczepienia lub odkładów a wysadzonych i żyjących w Ogrodzie Publicznym Miejskim oraz na Trawnikach przed Pałacem Rządu Gubernialnego w Lublinie od czasu założenia w roku 1837 po dzień 18/30 Września 1854. Lublin, 1854,
105786 Biecz,
105785 Biechoński Wojciech (1839—1926).
105784 Biechoński Wojciech (1839—1926). Rzut oka na przemysł górniczo-naftowy w Galicyi. B. m. b. r. (ok. 1870),
105783 Biechoński Stan.
105782 Biechoński Stan. Na tle dziejów powszechnych XVII wieku Polska i Jan Sobieski. (Odb. z Warty). Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1883,
105781 Biec Włodzimierz A.,
105780 Biebrza,
105779 Bieberstein,
105778 Bidziński Jan. Studyum z geometryi analitycznej o przekrojach płaskich powierzchni krzywej drugiego stopnia pierwszego rodzaju, stycznych do trzech przekrojów płaskich tejże powierzchni. (Odb. ze Sprawozdania szkoły realnej). Kraków, nakł. funduszu naukowego, druk. A. Koziańskiego, 1890,
105777 Bidziński Jan. Goniometrya.
105776 Bidpaj,
105775 Bidon de Villemontez de Saint-Louis (zm. 1839). Ovińska ou les exilés en Sibérie, drame lyrique en 3 actes. Paris, Barba, an IX (1801),
105774 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937).
105773 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937). Nekrologium polské vetvě Jednoty bratrské. (Odb. z Věstnika Král. Česke Společnosti Nauk). Praha, Fr. Řivnáč, 1897,
105772 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937). Jednota Braterská w prvnim wyhnanstvi 1548—1561. S podporou Česke Akademie pro Vědy, Slovesnost a Uměni. (Bibliotheka historická doplňkem k českému časopisu historickému... II). V Praze, Bursik & Kohout, tisk. Alois Wiesner, 1900,
105771 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937). Češti emigranti v Polsku v době husitské a mnich Jeronym Pražsky. Časopis musea kr. českého 1895,
105770 Bider G. L. Gemma di Vergy. Opera traiczna w 3 akt., poezya... muzyka Donizettego. Warszawa, druk. J. Dietricha, 1844,
105769 Biczer Stou,
105768 Bicze (Bartkowe). Bicze (Bartkowe). Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, (1899),
105767 Biczaj Jan.
105766 Biczaj Jan. Praktyczna nauka silskoho hospodarstwa. Napysaw... Czast' I. O nawozi abo hnoju. Czast' II. O uprawi roli. Czast' III. O uprawi poodynokych rosłyn hospodarśkych. Lwów, 1873—75—77.
105765 Bicz Karol,
105764 Bicz. Bicz. Tygodnik humorystyczno-satyryczny (od r. 1886: Bicz. Dwutygodnik polityczno-satyryczny). Właściciel i wydawca K. J. Arwin Zieliński. Redaktor odpowiedzialny Władysław Jaworski (od nru 28: odpowiedzialny red. i wydawca Andrzej Czerwonka). Kraków, druk. Józ. Fischera, Rok I 1885 nrów: dwa okazowe (bez daty i z 31 maja) oraz 1—38; Rok II 1886 nrów 39—51 (z 1 lipca).
105763 Bicz. Bicz. (Czasopismo tajne. Kraków, 1862),
105762 Bickes (Biches?). Mierzwienie ziarna podług systemu pana... Rzecz wyjęta z oryg. dzieła pana... a ułożona w polskim języku przez Więckowskiego Tadeusza w Mińsku. Wilno, Marcinowski, 1858,
105761 (Bibrowski Szczepan). Biografia sześcioletniego chłopca Szczepana Bibrowskiego jak również księcia i księżniczki Kolibri (żywe lalki). Warszawa, druk. i lit. Jana Cotty, 1898,
105760 Bibrowicz Bernard ks. Kazanie na obchodzie żałobnym za duszę ś. p. Tadeusza Kościuszki w kościele katedralnym poznańskim miane. Kalisz, 1817,
105759 Bibosz Barnaba. Milion toastów gwoli zabawie i rozweseleniu towarzystwa, część I. Warszawa, nakl. i druk. Wł. Szulca, 1894,
105758 Bibosz Barnaba. Cztery piosenki. Warszawa, druk. P. Szymanowskiego, 1897,