Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
94489 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Kilka słów... przy objęciu dyrekcyi Szkoły Narodowéj Polskiej i otwarciu w niéj kursów rocznych d. 10 października 1847 w Paryżu. (Nadb. z Ecole Nationale Polonaise). B. m. dr. b. r. (Paryż, Księgarnia Polska, druk. L. Martineta, 1850),
94488 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Skład i rozkład mowy, czyli Grammatyka Obrazowa języka Polskiego dla użytku Szkół początkowych ułożona przez... B. m. (Paryż), Lith. Palluela i Lecherbonniera, b. r. (1838),
94487 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Rozbiór Poezyj Stanisława Trembeckiego. Przez... Część I. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1830,
94486 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Protestacya... byłego Dyrektora Szkoły Narodowej Polskiej w Batignolles. Paryż, druk. L. Martineta, b. r. (1853),
94485 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Oświadczenie. (Inc.: „Na dniu 25 Marca r. b. mieniący się...”, z datą: Versailles, d. 28 Marca 1843; w sprawie Światopełka Mirskiego). B. m. b. r. (1843),
94484 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Kolęda na rok 1843 na nótę: „W żłobie leży”. B. m. b. r. (Paryż, 1843),
94483 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Declaration.. (Inc.: „Le jour du 29 Mars 1843...”, z datą: Versailles, le 28 Mars 1843). B. m. b. r. (Versailles, 1843),
94482 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Bibliothèque Polonaise à Versailles. (List załączany do przesyłki francuskich broszur o panslawizmie rozsyłanych do różnych adresatów, celem ich propagowania, w tekście listu wolne miejsca na ilość egzemplarzy oraz datę). Versailles, b. r. (ok. 1841),
94481 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Biblioteka Polska w Wersalu. (Inc.: „Przy końcu roku 1840...”, z datą 17 lutego 1841). B. m. b. r. (Wersal, 1841),
94480 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Biblioteka Polska w Wersalu. (Inc.: „Szanowny Rodaku!...”, list załączany do przesyłki broszur o panslawizmie). B. m. b. r. (Wersal, ok. 1841),
9448 Bostel Ferdynand (1860—1935). Inwentarz obrazów polskiego zbioru z r. 1780. (Odb. z V t. Sprawozdań Kom. do Badania Hist. Sztuki w Polsce). Tamże [Kraków, nakł. Akad. Umiej., Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu], 1892,
94479 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Avis important. Pour faciliter aux Donateurs, surtout à ceux qui resident à Paris, la déposition de leurs offres... (Ogłoszenie zawierające dwa prywatne adresy paryskie dla ułatwienia zainteresowanym porozumienia z biblioteką, z datą ler Décembre 1841). B. m. b. r. (Versailles, 1841),
94478 Klimaszewski Dionizy ks. (zm. 1865).
94477 Klimaszewski Antoni (1806—1880).
94476 Klimaszewski Antoni ks.
94475 Klimaszewski Andrzej.
94474 Klimaszewski Aleksander. Pierwsze sprawozdanie Krajowej Szkoły Garncarskiej w Kołomyi za rok szkolny 1898/9 oraz historja Szkoły od jej założenia zestawił ... chemik, technolog, Kierownik Szkoły. Kołomyja, nakł. szkoły, druk. A. J. Miziewicza, 1899,
94473 Klimaszewski A.
94472 Klimaszewski.
94471 Klimas Leon.
94470 Klimański Napoleon.
9447 Bostel Ferdynand (1860—1935). Z dziejów malarstwa lwowskiego. Odb. z V tomu Sprawozdań Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. Zesz. III. Kraków, nakł. Akad. Umiej., Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1893,
94469 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870).
94468 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). Obrazki miejskie i parafialne. Tom 1—2. Wilno, 1849—1850.
94467 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). Mateuszek Zbiluta. Powiastka przez Zofiję z Brzozówki. Warszawa, nakł. Redakcji Gazety Rolniczej, druk. Aleksandra Lewińskiego, 1870,
94466 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). List Zofji K*. z Brzozówki do Benedykta Dołęgi. (Na okładce nadto:) Z powodu krytyki P. Kraszewskiego na Rocznik Literacki. Wydał na nowo Romuald Podbereski. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1850,
94465 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). Effekt krytyki Hubińskiej (Wilno, 1850);
94464 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). Człowiek niewidzialny czyli cudowny kapelusz. Poglądy obyczajowe przez Zofię K. z Brzozówki. Wydał Romuald Podbereski. Wilno, nakł. Redakcyi Pamiętnika Naukowo Literackiego, druk. Józefa Zawadzkiego, 1850,
94463 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). Chorzy i zdrowi przez... Zofiję z Brzozówki. Tom I — II. (Dodatek do nru 49, 52 i 53 Opiekuna Domowego). Warszawa, nakł. Redakcyi Opiekuna Domowego, druk. Jana Jaworskiego, 1873,
94462 Klima Hanus.