Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
44288 Hennig Heinrich. Wege-Ordnung für die Provinz Posen. Eine Sammlung sämtlicher im Grossherzogthum Posen bestehender Gesetze, Verordnungen, Reglements, Instruktionen, Regulative und Anweisungen, sowie der dazu ergangenen wichtigen Ministerial- und Regierungs-Erlasse und Gerichts-Entscheidungen betreffend die Anlage, Unterhaltung u. Nutzung der Land- u. Heerstrassen, öffentlichen Kommunikations-Wege, städtischen Strassen u. Chausseeen nebst Brücken und Fähren, den Gebrauch der Privat-Wege und Fussstege, die Strassenpolizei und die Kommunikations-Abgaben. Herausgegeben von ... Königl. Kreis-Sekretair in Schroda (Środa). Birnbaum (Międzychód), Druck und Verlag von Koppenhell, 1882,
77570 Jaekel. Wege-Gesetzgebung für Schlesien. Dargestellt von Dr. ... Breslau (Wrocław), Verlag von W. Clar, 1871,
44397 Hensel Anton. Wege- und Wander-Karte von Masuren zum Wegweiser durch das Seengebiet von Masuren und seine Nachbarschaft.
27813 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Czajewski Wiktor (1857—1922). Wedle prawa. Dr. lud.
110535 (Kraków). Wedle obliczenia Komisji Wyborczej wybrani zostali do rady miasta w kole III. (Inc.: W oddziale I: Feintuch Stanisław, Dr Rapoport Arnold..., z datą: Kraków dnia 25 Czerwca 1878). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1878),
34593 Fierich Edward prof. U. J. (1817—1896). Wechselordnung und Wechselprocess. B. m. b. r.,
32828 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zielińska Michalina Grzymała (krypt. M...a; zm. 1914). We trzy tygodnie po ślubie. Obr.
53523 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Dreyer Max (1862—1946). We troje. Szt. w 3 a.
32433 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wolski Włodzimierz (1824—1882). We dworku. Utwór scen. w 1 a.
26985 Doyle Arthur Conan (1859—1930). We dwoje. Duet z przygodnemi chórami spisał... Przekład z angielskiego. Dodatek powieściowy „Kuriera Lwowskiego”. Lwów, druk. Kossowskiego, 1900,
65524 Gawalewicz Marian (1852—1910). We czworo. Komedya w 1 akcie przez... Teatr Amatorski N° 54. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiry Synów, b. r. (1898 czy 1899?),
28474 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gawalewicz Marian (1852—1910). We czworo. Kom. w 1 a.
93566 Kisielnicka Józefa ze Skórzewskich (ur. ok. 1865, zm. 1941) i Karwicka Jadwiga. We czworo przez Esteję i Włastę. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b.r. (1892),
53750 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Engel Jan Jakub (1741—1802). Wdzięczny syn. Kom.
55404 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Michel Marek Antoni Amadeusz (pseud. Paul Dandré?; 1812—1868). Wdzięczność i miłość. Kom. w 1 a.
28068 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Drozdowski Jan (1759—1810). Wdzięczność dla pana,
28065 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Drozdowski Jan (1759—1810). Wdzięczni poddani panu. (Wdzięczność dla pana, czyli Wiejskie wesele). Op. w 3 a.
54352 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Halévy Ludwik (1834—1908). Wdówka. Kom. w 3 a.
53740 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Eilleaux Karolina (pseud. Sor?), Mayr i Thiboust Lambert. Wdówka. Kom. w 1 a.
53356 Delacour Alfred Lartigue (1815—1883), Siraudin P. i Thiboust L. Wdówka. (Wdóweczka). Kom. w 1 a.
102602 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wdowiec. Powieść we 2ch tomach przez ... T. I–II. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1856,
28079 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Drzewiecki Karol (1805—1879). Wdowiec. Kom.
54366 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Hamsan K. Wdowiec w kłopotach. Kom.
30912 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Pruszkowski Teofil. Wdowiec na wydaniu. Kom. w 3 a.
71307 Grosz wdowi. Wdowi Grosz. Wiosennik. (Wyd. Władysław Zawadzki). Wiedeń, nakł. wydawcy, druk. Mechitarystów, 1843,
19200 Czasopisma. Grosz (Wdowi). Wdowi Grosz Wiosennik. Wiedeń. 1843.
27497 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bohomolec Franciszek (1720—1784). Wdowa. Kom. w 3 a.
80872 Jednota A. W. Wdowa, studjum psychologiczne. Śmierć. Spójnia węzła małżeńskiego. Tragedja rozłąki. Wdowa na wydaniu (okres abnegacyi i Hamletowski). Walka z przeszkodami do powtórnego Hymenu (zarzuty ludzkie: utrata panieństwa, była mężatką, dzieci). Konkurenci wdowy (od szatana, od Boga, Pierwiosnek, Drejfuski). Epilog (rady autora). Warszawa, nakł. autora, druk. F. Csernáka, 1900,
30194 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mellerowa Zofia z d. Vergi (pseud. W. Burzan; 1848—1909). Wdowa z Efezu. Kom. w 1 a.
53098 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Clairville Ludwik Franciszek Nicolaie (1811—1879), Théaulon de Lambert M. E. W. i Dartois de Bournonville F. W. A. Wdowa wielkiej armii. Melodr. w 4 a.