Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
59162 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Vice-hrabia Bragelonne, przekład z franc. Tomów XVIII. Warszawa, S. Orgelbrand, 1849 (t. I—V)—1850 (t. VI—IX)—1851 (t. X—XVIII),
24644 Descherelle Isabele I Morin. Duch opiekuńczy, czyli Dziennik dziecinny, przedstawiający na każdy dzień w roku czytania religijne, moralne, historyczne, stosownie do pojęcia dzieci, po polsku przełożone i do miejscowości zastósowane przez M. S. (kotnickiego). Tomów II. Warszawa, S. Orgelbrand, 1848,
24895 Dickens Karol (1812—1870). Nickleby, czyli Panorama ruchoma społeczeństwa angielskiego, tłomaczył M. Skotnicki. Tomów 4. Warszawa, S. Orgelbrand, 1847,
8469 Bogusławski Stanisław (1805—1870). Cnota chłopczyka wynagrodzona, powieść dla dobrych dzieci, z niemieckiego, Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
59141 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Trzech muszkieterów. Tomów III. Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
18012 Czarnowski Jan Nepomucen (1822—1894). Władysław, szkic histor. polski z drugiéj połowy XVII. wieku. 2 tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
104871 Bernard (de) Karol (właściwie: Pierre-Marie-Charles de Bernard du Grail de La Villette; 1804—1850). Kobieta czterdziesto-letnia, powieść tłóm. z franc. przez L. S. Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
9381 Bosco Karol (Bartolomeo? 1793—1863). Karola Bosko zabawny sztukmistrz kartowy, czyli jasny wykład 114 po większej części nieznanych jeszcze, a bardzo łatwych i nader ciekawych sztuk z karty. Warszawa, S. Orgelbrand, 1844,
62328 Elkana J. M. Najnowszy i najłatwiejszy sposób nauczenia się teoretycznie i praktycznie pierwszych zasad języków francuskiego i niemieckiego. Warszawa, S. Orgelbrand, 1842,
12148 Bułharyn (Bułgarin) Tadeusz (właściwie: Jan Tadeusz Krzysztof; 1789—1859). Piotr Iwanowicz Wyżygin, romans moralno-historyczny XIX wieku, przez... przełożył z rossyjskiego na język polski Aleksander Prokopowicz. 4 tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1830,
74613 Instrukcya dla Rad. Instrukcya dla Rad szczegółowych opiekuńczych szpitali. Warszawa, S. Orgelbrand,
86748 Kalendarze. Kalendarzyk toaletowy. Kalendarzyk toaletowy. Warszawa, S. Orgelbrand, (1844).
87370 Kalendarzyk toaletowy. Kalendarzyk toaletowy na rok 1845. Warszawa, S. Orgelbrand, (1844),
74242 Instrukcya tymczasowa dla Banku. Instrukcya tymczasowa dla Banku polskiego. Warszawa, S. Orgelbrand,
58295 Drogi. Drogi opatrzności. Wzór dla osób w smutku i cierpieniu żyjących. Warszawa, S. Niemiera, 1890,
59187 Dumas Aleksander (syn; 1824—1895). Półświatek, komedya w 5 a. prozą, przez... z francuskiego „Le demi monde" na język polski przetłomaczył Aleks. Przezdziecki. Warszawa, S. Lewenthal, 1869,
16401 Cohn Mojżesz. Rzezanie zwierząt u Żydów jest-li okrucieństwem? Z powodu artykułu p. St. Markiewicza w czasopiśmie Zdrowie 1879. Warszawa, S. Lewental, E. Wende i Sp., 1879,
110001 Calderón de la Barca Don Pedro (1600—1681). Dramata, w przekładzie Edw. Porębowicza. (Biblioteka Najceln. Utw. Lit. Europ. Liter. Hiszp.). Warszawa, S. Lewental, 1887,
1312 Album. Album Jana Matejki z tekstem objaśniającym przez K. W. Wójcickiego, części III. Warszawa, S. Lewental, 1876,
11012 Bruehl G. Córka galernika, czyli przekleństwo za sfałszowany testament, opowiadanie historyczno-romantyczne, przełożył i opracował J. L...ski. Zesz. 1—3. Warszawa, S. Landau i Fenichl, 1880,
17335 Cybulski Józef. Zbiór 50 piosnek teatralnych, zesz. 3ci powiększony. Warszawa, S. Landau i Fenichl, 1878,
13860 Chateaubriand François René (czasem podpisywał się François Auguste vicomte de...; 1768—1848). Ostatni z Abenseragów. Przekład W. Zakrzewskiego. Ilustr. Edwarda Coppin. Z dodaniem Polki Adama Münchheimera. Skarbiec arcydzieł piśmienniczych Europy. Warszawa, S. H. Merzbach, druk. S. Strąbskiego, 1853,
8472 Bogusławski Stanisław (1805—1870). Krewni, komedya w 2 aktach oryginalnie wierszem napisana. (Teatra warszawskie. Oddz. III. Nr 9). Warszawa, S. H. Merzbach, druk. M. Chmielewskiego, 1840
24685 Desnoyer Karol (1806—1858). i Davrecourt. Szpada mojego ojca. Drama w 1 akcie ... z francuzkiego przełożona przez Antoniego Riedla. (Teatra Warszawskie, oddział III, nr 3). Warszawa, S. H. Merzbach, druk. M. Chmielewskiego, 1838,
8545 Boehm Henr. Najnowsze i najciekawsze doświadczenia w gorzelnictwie, z uwzględnieniem wszystkich zbóż, zawierających mączkę mogącą uledz fermentacyi, oraz skazówki do zaprowadzenia oszczędności 40% słodu, przy wydajności 8%—10% spirytusu z kwarty zacieru i do urządzania ogniska oszczędzającego 50% paliwa, jako też kompletna nauka i wyrabiania suchych drożdży, krochmalu z kartofli i fabrykacyi syropu z tegoż krochmalu. (Z 1 tabl. rycin.) Warszawa, S. H. Merzbach, druk. J. Psurskiego, 1861,
13863 Chateaubriand François René (czasem podpisywał się François Auguste vicomte de...; 1768—1848). Podróż z Paryża do Jerozolimy. Przekład F. S. Dmochowskiego, illustracya Edwarda Coppin. Cz. I. Z dodaniem Polki H. Chojnackiego. Część II. z dodaniem Mazurka do śpiewu p.t. Hulanka, J. Nowakowskiego. (Cz. X. Skarbca Arcydzieł Piśmienniczych Europy). Warszawa, S. H. Merzbach, druk. J. Jaworskiego, 1853,
3026 Arago Jakub (1799–1855). Podróż naokoło świata, przekład z francuzkiego W. Szymanowskiego ozdobiona 127 illustracyami. Wydanie IVte. Warszawa, S. H. Merzbach, 1874,
12958 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Ojcowska rada dla mojej córki, dzieło młodzieży żeńskiej poświęcone, przekład polski Teodozego Sierocińskiego, prof. Instyt. Alexandryńskiego, z tekstem niemieckim. Warszawa, S. H. Merzbach, 1848,
7269 Birch-Pfeiffer Karolina (Birch z domu Pfeiffer, 1800—1868). Noc i poranek. Dramat w 5 aktach z romansu Lyttona Edwarda Bulwera (przerobionego na dramat przez Birch-Pfeiffer, tłum. z niemieckiego) przez B. Dawisona. (Teatra Warszawskie, Oddz. 3, 10). Warszawa, S. H. Merzbach, 1844,
1948 Amelia Marya Fryderyka Augusta Xżna Saska (1794–1870). Prawda i kłamstwo. Komedya w dwóch aktach tłómaczona z niemieckiego przez Ignacego Miładowskiego (pseudonim Józefa Tymowskiego). Warszawa, S. H. Merzbach, 1837,