Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
78212 Janasz Adolf. O karze głównej przez A. J. Warszawa, skład główny u Piotra Bötchera, druk. K. Kowalewskiego, 1879,
99986 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Na fujarce Pieśń do śpiewu (inc.: „A czemuż wy chłodne rosy padacie”). Słowa Maryi Konopnickiej (Muzyka) Leokadyi Myszyńskiej. Warszawa, Gebethner i Wolff, w litografii J. Mękarskiego, b. r. (data cenzury: 1882), {Tamże, b. r. (data cenzury: 1892), inne wydanie. Tamże, Pospieszna Lit. i Sztych. nut J. Mękarskiego, b. r., inne wydanie. Warszawa, Skład główny u Kruzińskiego i Lewi, w litografii Mękarskiego, b. r. (ok. 1895),}
43757 Heine Henryk (1797—1856). „Ach gdybyś moją była”, z ... Dwie pieśni na mezzosopran lub baryton. Muzyka Marjana Sokołowskiego. 1. Warszawa, skład główny u Kruzińskiego i Lewi, (1884),
87229 Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1871 i zbiór nie zbędnych Informacij. Warszawa, skład główny u J. Breslauera, druk. Jana Cotty, (1870),
70464 Gratry August Józef Alfons ks. (oratorianin; 1805—1872). Źródła. Przełożył na język polski Jan Hempel, Kand. filoz. Warszawa, skład główny u Gustawa Sennewalda, druk. J. Ungra, 1870,
49862 Kamocka Józefa (1830—1897). Podręcznik ułatwiający pisanie ćwiczeń, ułożyła ... b. nauczycielka Gymnazyjum Rządowego i Wyższych Zakładów Naukowych w Warszawie. Warszawa, skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1888,
68944 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Xopoimania. Historyczne poszukiwania o tańcach, tak starożytnych pogańskich, jak również spółecznych i obyczajowych we względzie symbolicznego znaczenia. Napisał ... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda, 1869,
41332 Górski Konstanty (1827—1901). Europa krzyżacka. Przez K. A. Zagorę. (Odb. ze Słowa). Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. Noskowskiego, 1887,
40160 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Dramat rodzinny kartka z dziejów partykularza. Opowiedział... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Ungra, 1881,
99418 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Poezye ... (Władysława Syrokomli). Wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora. Tom I. Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1872,
3697 Audouard Olimpia (ur. 1830, zm.?). Podróż po Ameryce północnej, przez... przekład z francuzkiego (dodawana do Wędrowca). Warszawa, Skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1872,
103307 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Janek. Przez ... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1888,
106320 Kosmowski Wiktoryn (1850-1930). Rys higieny dzieci w pierwszych latach ich życia. Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1873,
38890 Fryze Feliks (1843—1907) i Chodorowicz Ignacy. Przewodnik po Warszawie i jej okolicach na rok 1873/4 z mappą miasta, Mappami Kolei Żelaznych i drzeworytami. Ułożony i wydany przez ... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Lekarskiej, 1873;,
71810 Gruszecki Artur (1852—1929). Wykolejony. Nowella. Napisał... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Handlowej, 1882,
80972 Jelc J. Choroba wieku. Romans w trzech częściach. Tłómaczył L. P. Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1895,
80197 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Owoc siedmdziesięcioletniej pracy ..., b. professora Marymontu. Ner 1 szy. Składa się z trzech części: 1) Więcej Bóg ma niż rozdał. 2) Dziesięcioro przypomnień dla rolnika. 3) Pobudki do pracy. Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, (cz. 1—2:), druk. Czerwińskiego i Spółki, (cz. 3:) druk. Ch. Keltera, 1871,
23747 Dębicki Władysław Michał (podpisywał się niekiedy jednym imieniem: Władysław lub Michał albo dwoma, ale w kolejności: Michał Władysław) ks. (1853—1911). O zasadniczych różnicach psychicznych pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Szkic lingwistyczno-psychologiczny. Warszawa, skład główny u E. Wendego i Spółki, druk. Noskowskiego, 1876,
89335 Katalogi. (Kasa Józefa Mianowskiego). Do nabycia we wszystkich Księgarniach następujące dzieła wydane z zapomogi Kasy Pomocy dla osób pracujących na polu naukowem lub ofiarowane na rzecz Kasy. Warszawa, Skład główny u E. Wendego i Sp., druk. Wł. Szulca i S-ki, (1888),
2043 Analekta. Analekta wielkopolskie. Tom I. Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618–1620, wydał i wstępem opatrzył A. J. Parczewski. Warszawa, Skład Główny Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1879,
39989 Goldbaum Józef. Jak się ustrzedz chorób żołądka. Warszawa, skład główny Księgarni G. Centnerszwera, Warszawska Drukarnia i Litografia, 1900,
39074 Füllborn George (pisze pod pseud. Georg F. Bora; 1837—1902). Tajemnice stolicy świata czyli Grzesznica i pokutnica. Romans Jerzego F. Borna. Przekład z niemieckiego. Tom I—IV. Warszawa, skład główny Jana Breslauera, druk. Jana Cotty, 1871,
39066 Füllborn George (pisze pod pseud. Georg F. Bora; 1837—1902). Eugenia czyli Tajemnice zamku Tuileries. Historyczno-romantyczne opowiadanie z najnowszych dziejów Francyi przez Jerzego F. Borna. Tomów I—V. Warszawa, skład główny Jan Breslauer, druk. Jana Cotty, 1871 (—1872?),
35560 „Flirt”. Wesoły Kalendarzyk Humorystyczny na rok 1897. Warszawa, skład główny i druk. Lepperta i Sp., (1896),
49459 Kamieński Gustaw (1848—1930). Lwia miłość i inne opowiadania. Warszawa, skład główny Gebethnera i Wolffa, druk. Emila Skiwskiego, 1899 (na okładce: 1900),
99466 Kondratowicz Ludwik i ***. 2. Śpiewy z tow. fortepjanu przez W. Gawrońskiego. Op. 6. No. 1. Do ... Słowa W. Syrokomli. Op. 6. No. 2. Chciałem gwiazdki. „Zachotieł zwiezdu ja”, słowa *** tłom. A. Miller. Warszawa, Skład główny G. Sennewald, Kijów, W. Idzikowski, Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, Leipzig, Inst. Lith. de C. G. Röder b. r. (1890?),
17031 Crawford Francis Marion (1854—1909). Taquisara, powieść, przekł. z angiel., t. I.—II. Dod. do Bluszczu. Warszawa, skład główny G. Centnerszwer, druk. S. Orgelbranda Synów, 1897,
84749 Kalendarz humorystyczny ilustrowany. Wydany staraniem Redakcji Kuryera Świątecznego na rok 1893. Warszawa, skład gł. w księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1893,
11245 Brzezińska z Morzyckich Rozalia (1859—1923). Nowy zbiorek powieści i baśni, ułożyła R. M. Dla Młodzieży, III. Warszawa, skład gł. w Księgarni Obuchowskiego, druk. J. Sikorskiego, 1894,
99566 Konfesya albo Wyznanie. Konfesya albo Wyznanie Wiary Powszechnej Kościołów chrześcijańskich polskich z r. 1570. Znowu przedrukowana dla członków kościoła ewangelicko-reformowanego. (Ze wstępem historycznym ks. A. K. Diehla). Warszawa, Skład gł. w księgarni M. Arcta, 1893,