Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
94515 Klimek Jan ks.
94514 Klimek Jan.
94513 Klimek Edward. Mapa królestwa Galicyi do nauki z poglądu, podręcznik dla uczniów szkół pospolitych i wydziałowych, na tłach dwóch zlewów morskich z nowém dokładném oznaczeniem etnografii kraju, przez... na podstawie ogólnie używanéj i poleconéj mapy ściennéj A. Latinika. Bielsk, litogr. E. Klimka, 1879,
94512 Klimek Antoni.
94511 Klimek Antoni.
94510 Klimek Adam.
9451 Bostel Ferdynand (1860—1935). Przeniesienie lenna pruskiego na elektorów brandeburskich. Odb. z Przewodn. Nauk i Liter. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1883,
94509 Klimecki Wł.
94508 Klimecki Walenty Julian (1847—1926). Katalog czytelni polskiej przy księgarni W. Klimeckiego w Biały (!). Warszawa, druk. Aleksandra Pajewskiego, 1883,
94507 Klimecki Ignacy.
94506 Klimecki Hieronim ks.
94505 Klimczak Wawrzyn.
94504 Klimatyczne stacje.
94503 Klimatologia.
94502 Klimatografia.
94501 Klimat.
94500 Klimaszewski Władysław.
9450 Bostel Ferdynand (1860—1935). Zur gregorianischen Kalenderreform in Polen. (Nadb. z Mittheilungen des Instituts für öster. Geschichtsforschung). Wien 1885,
945 Aide. Un Aide de camp du général Mierosławski,
94499 Klimaszewski W.
94498 Klimaszewski W. Nowy, naturalny mój sposób leczenia, posługuje się wszystkiemi siłami leczącemi ziół, powietrza, światła... i okazuje swą potęgę leczniczą głównie w leczeniu suchot płucnych. Podaje także dokładny opis leczenia cholery, dyfteryi, szkarlatyny, ospy. Uczy nowego dokładnego wczesnego poznania chorób podług wyrazu twarzy... lekarz aprobowany i praktyczny, chirurg i akuszer. Bydgoszcz, nakł. i druk. S. Tomaszewskiego, 1895,
94497 Klimaszewski P. B., inżynier.
94496 Klimaszewski Józef. Solution du problème de la quadrature du cercle par... Ancien éléve de l'Institut de l'Agriculture et des Forêts de Marymont (Pologne). Paris, imprimerie Adolphe Reiff, 1895,
94495 Klimaszewski Hipolit (1802—1874).
94494 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Wiadomość o Bibliotece Polskiej w Wersalu. Versailles, de l'imprimerie de Klefer, b. r. (1841),
94493 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Uwiadomienie (o umieszczeniu Biblioteki Polskiej w Wersalu przy Szkole Narodowej Polskiej w Batignolles; z datą: 1 czerwca 1849). B. m. (Paryż), druk. L. Martineta, b. r. (1849),
94492 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Uwiadomienie (o przeniesieniu Biblioteki Polskiej w Wersalu do miasta Tours; z datą: 15 września 1843). B. m. b. r. (1843),
94491 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Uwiadomienie (o zasobach Biblioteki Polskiej w Wersalu oraz warunkach korzystania z niej; z datą: 1 Stycznia 1842). B. m. b. r. (Wersal, 1842),
94490 Klimaszewski Hipolit (1802—1874). Sprostowanie kilku fałszow umieszczonych w 86 Nrze Dziennika Narodowego z powodu Biblioteki Polskiej w Wersalu. Versailles, de l'imprimerie de Klefer, b. r. (1842),
9449 Bostel Ferdynand (1860—1935). Inwentarz zamku Żółkiewskiego z r. 1726. (Odb. z V t. Spraw. Kom. do Bad. Hist. Sztuki w Polsce, zesz. II). Kraków, druk. Czasu, 1891,