Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
69934 Grabowski Karol ks. (zmartwychwstaniec; 1835—1895).
71470 Grudna Dolna.
6702 Bauer Bronisław,
72494 Guliński Fr.
7470 Blankensee Karl,
8238 Bogalski J.,
9262 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885).
9774 Bractwo Niepokalanego Poczęcia N. Marii P.,
75310 Israel J.
10286 Brettner Jan Antoni (dyr. Gimnaz. ś. Marii Magdaleny w Poznaniu, pochodził z Miechowic pod Bytomiem; 1799—1866).
76590 Jadźwingowie.
77614 Jakob August Ludwik Wilhelm.
12334 Busko,
12590 Bylica Marcin z Olkusza (ok. 1433—ok. 1493),
12846 Calendarium Plocense (1886).
78382 Janicki Aleksander.
13102 Casarotti M. (mylnie),
78638 Janiszewski W. (red.).
13870 Chauchard (nie: Chanchard) Jean Baptiste Hippolyte (1808—1877),
14126 Chinina,
80174 Jastrzębowski Władysław.
80430 Jaworska Józefa.
15150 Chosłowski,
15662 Chwałczyn (gimnazjum),
81454 Jerski Marian.
82734 Józefowicz Feliks ks.
17454 Cymbalada.
83246 Just.
83502 K. E. C. L. E. O. B. J.
84014 Kaczor.