Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102698 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). O nauczaniu historyi z powodu zamierzonéj reformy szkół średnich w Galicyi. Napisał ... Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rocznika Pedagogicznego, druk. J. Bergera, 1882,
102699 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Odczyt o życiu umysłowem Grecyi. (Na korzyść Towarzystwa osad rolnych). Warszawa, 1875,
102700 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Pogląd na działalność naukową J. Lelewela. (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1897,
102701 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). System monetarny w Polsce. (Odb. z Encyklopedii handlowej). B. m. b. r. (Warszawa, 1891),
102702 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Zamknięcie dziejów wewnętrznych Polski za Stanisława Augusta. Cytaty zastosowane są do wydania drugiego sześciotomowego Warszawa, 1897–1898. Lwów, nakł. Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Poznań, Księgarnia A. Cybulskiego, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1899,
102703 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). O życiu umysłowem Grecyi. Odczyt ... Na korzyść Towarzystwa Osad Rolnych. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1875,
102704 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
102684 Korzon Tadeusz (1872–1942).
102683 Korzon Tad.
102682 Korzon T.
102681 Korzon Michał.
102680 Korzon Jadwiga. Un cas de diplopie monoculaire post-diphtéritique par Mlle Edvige Korzon Thèse inaugurale présentée à la Faculté de Médecine de l'Université de Genève pour obtenir le grade de Docteur en médecine. Genève, Imprimerie Rey & Malavallon, 1896,
102679 Korzon Edvige.
102678 Korzkwi (z) Jakub bp (1350–1425).
102677 Korzistka C.
102676 Korzinek F. Br.
102672 Korzin Spiridon Iwanowicz. Podrobnaja raskładka, po kotoroj isczisleny wsie ogniestrielnyje pripasy i dieńgi, priczitajuszczijesia k jeżegodnomu otpusku ot Artillerijskago wiedomstwa czastiam wojsk dla prakticzeskoj strielby. Sostawlena i izdana Pomoszcznikom Starszago Adjutanta Warsz. Okr. Artillerijskago Uprawlenija, Titularnym Sowietnikom Korzinym. Warszawa, 1880,
102673 Korzin Spiridon Iwanowicz. Podrobnaja raskładka. Ogniestrielnych pripasow i dienieg, otpuskajemych wojskam ot Artillerijskago wiedomstwa dla prakticzeskoj strielby s podrobnym izłożenijem wsiech suszczestwujuszczich po siemu priedmietu położenij. Sostawlena i izdana Pomoszcznikom Starszago Adjutanta Warszawskago Okrużnago Artillerijskago Uprawlenija, Kolleżskim Assiesorom Kor­zinym. Warszawa, piecztano w Tipografii Władisława Szulca i Komp., 1880,
102674 Korzin Spiridon Iwanowicz. Swod tabielej orużyju s prinadleżnostiju, powierocznymi lekałami, instrumientami i bojewym komplektom patronow, — położennomu sodierżat´ w czastiach wojsk i wojskowych sztabach i uprawlenijach. Sost. i izdan pom. st. adjutanta Warsz. okr. art. upr. titular. sowietnikom Korzinym. Warszawa, 1880,
102675 Korzin Spiridon Iwanowicz. Dokładnaja zapiska pomoszcznika starszago adjutanta Warszawskago okrużnago artillerijskago uprawlenija (o wtorom izdanii tabielej orużyju wsiech czastiej). 1882 g.g. Warszawa. — Katałog izdanijam, kotoryje możno priobriesti ot pomoszcznika starszago adjutanta Warszawskago okrużnago artillerijskago uprawlenija, kolleżskago assiesora Korzina. Warszawa, tip. S. Szulca i Ko, (1882),
102349 Korzeń sarsaparilli.
102352 Korzeń Jan.
102351 Korzeń Dawid.
102350 Korzeń Antoni.
102670 Korzenovski J.
102391 Korzeniówka.
102405 Korzeniowski.
102666 Korzeniowski Zygmunt.
102667 Korzeniowski Zygmunt, sekretarz Krakowskiego Klubu Cyklistów.
102668 Korzeniowski Zygmunt, członek Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie.