Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
84621 Kalendarz dla cukrowników. Kalendarz dla cukrowników na rok 1883. Ułożony (!) przez Jana Piaseckiego Mag. n. prz. i Stanisława Broniewskiego Inżeniera-Technologa. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
99562 Konfessya. Konfessya Augsburgska czyli wyznanie wiary przedstawione cesarzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu roku 1530 Z tekstu łacińskiego przetłumaczona. Warszawa, Skład główny w księgarni E. Wende S-ka, Druk. A. Ginsa, 1888,
48727 Hueter Carl (1838—1882), Lossen Hermann. Wykład chirurgii szczegółowej w opracowaniu Prof. D-ra Hermana Lossena w Heidelbergu, z VII przerobionego wydania niemieckiego przełożyli: Leśniowski §§ 1 do 42; — 51 do 91, — 96 do 101. — Szumlański §§ 43 do 50, — 92 do 95, — 102 do 161. — Łapiński §§ 162 do 185. — Przypkowski §§ 186—232, — 375 do 433. — Sławiński §§ 233 do 280, — 510 do 513. — Grosglik §§ 281 do 366. — Pałęcki §§ 367 do 374. — Korzeniowski §§ 434 do 509. — N. N. §§ 514—550. Rycin odbitych w tekście 353. Z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem im. D-ra Józefa Mianowskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende i Spółka, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
46338 Hoffmann Franciszek (1814—1882). Wieczory z Mamunią, czyli Trzydzieści moralnych powiastek ... Z siódmego wydania przełożył Adolf H. Z rycinami kolor. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende i Spółka, druk. K. Kowalewskiego, 1874,
38652 Fruchtman Aleksander. Kalendarz dla Lekarzy-praktyków na rok 1901 opracowany przez D-ra ... Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende i S-ka, druk. E. Skowrońskiego, 1900,
73739 Imię. Imię bez którego nie ma zbawienia. Warszawa, Skład główny w księgarni E. Wende et Comp, druk. S. Burzyńskiego, 1878,
51323 Karpowicz Stanisław (1864—1921). Szkice pedagogiczne. Czem jest wychowanie ze stanowiska wiedzy spółczesnej. — Cel i zadania wychowawcze wobec ewolucyi społecznej. — Znajomość otoczenia. — Znajomość życia. — A. Bezinteresowność w nauczaniu. — B. Uprawa uczuć altruistycznych. — C. Idea solidarności. — Nauki przyrodnicze w życiu i wychowaniu. — Wola i jej kształcenie. — Naśladownictwo. — Rozwój idei. Warszawa, skład główny w księgarni Borkowskiego i Kasprowicza, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1897,
63204 Eschenbacher August. Ognie sztuczne. Pirotechnika. Zarys ogólnej pirotechniki, zawiarający sposoby przyrządzania wszelkiego rodzaju ogni sztucznych jak: ogni świetlnych, gwiazd, kul świetlnych, rakiet, ogni powietrznych i wodnych wraz z podaniem ważniejszych zasad chemii. Dla pirotechników i amatorów. Przekład K. Skrzyńsk... Warszawa, skład główny w Księgarni Borkowskiego i Karpowicza, druk. W. Dunina, 1898,
99450 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wianek Syrokomli. Warszawa, Skład główny w księgarni Borkowskiego i Karpowicza, druk. J. Zawadzkiego w Wilnie, 1897,
40163 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice wydane przez ... I. Warszawa, skład główny w Księgarni Bernarda Lesmana, druk. J. Goldmana, 1870,
65289 Gąsiorowski Wacław (1869—1939). Dolores szkic przez Autora „Szarego Życia" z illustracjami S. Kinderfreunda. Warszawa, skład główny w Księgarni B. Brzozowskiego, druk. S. Dębskiego w Łodzi, b. r. (data cenzury: 16 VI 1899),
48382 Hugo Wiktor (1802—1885). Bug-Jargal, powieść, przełożył z francuzkiego W. L. Warszawa, skład główny w Księgarni A. H. Kleinsingera, druk. J. Goldmana, 1886 (tak na karcie tyt., na okładce: 1887),
76604 Jaeger (Jäger) Gustaw. Wełniarstwo. Odzież prawidłowa jako ochrona zdrowia. Z czwartego wydania oryginału przełożył Julian Steinhaus. Warszawa, Skład główny w księgarni A. Gruszeckiego, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1886,
100180 Konstantynowicz Michał Józef. Przewodnik opisowo-porównawczy do wyuczenia czytania i pisania po polsku wszystkich dorosłych i dzieci w krótkim czasie z ilustracjami, przez nauczyciela ... Rysował Mucharski. Litografował L. Krakow. Warszawa, skład główny w księgarni A. B. Boguckiego, Druk. Okr. Nauk. Warsz., 1879,
48445 Hulaj. „Hulaj dusza!”. Kalendarz Humorystyczno-satyryczny na 1897 rok pod redakcyą Asmodeusza (Stan. Dydyńskiego). Wydawnictwa rok I. Warszawa, skład główny w Kantorze Drukarni Lepperta i S-ki, (1896),
34970 „Fin de Siècle”. Koniec wieku. Wesoły Kalendarz Satyryczny na rok 1897 pod redakcyą Wukara. Wydawnictwa rok II. Warszawa, skład główny w kantorze Drukarni Lepperta i S-ki, (1896),
85108 Kalendarz Polski Ilustrowany. Kalendarz Polski Ilustrowany na rok 1891. Pod redakcją Ursyna (Jana Zamarajewa). Dział astronomiczny. — Dział kościelny. — Chronologia powszechna. — Dział statystyczno-kronikarski. — Dział literacki. — Felieton „Kalendarza”. — Dział sprawozdawczy. — Dział hygieniczno-praktyczny. — Dział informacyjny. — Adresy warszawskie i Taryfa domów. — Kącik humorystyczny. — Łamigłówki. — Ogłoszenia. — Warszawa, Skład główny w kantorze drukarni Józefa Sikorskiego, druk J. Sikorskiego, 1891,
85436 Kalendarz wydawany przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Kalendarz wydawany przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na rok zwyczajny 1863. Rok pierwszy. Redaktor J. I. Kraszewski. Warszawa, skład główny w Kancellaryi Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i w Księgarni S. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda, (1862),
83757 Kabała. Kabała mitologiczna. (Na okładce nadto: Czy mnie kocha ta osoba wzajemnie?). Wydanie drugie. Warszawa, Skład główny w Drukarni M. Filipowskiej, druk. M. Filipowskiej, 1894,
85458 Kalendarz Warszawski popularno-gospodarski. Wydany dla pożytku mieszkańców wsi i miast na rok 1866. który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365 z 18 rycinami w tekście. Rok Pierwszy. Warszawa, Skład Główny w Drukarni Ign. Krokoszyńskiego oraz w Księgarni F. Blumenthala, nakł. Ignacego Nowackiego, druk. Ign. Krokoszyńskiego, (1865),
63320 Estreich Emil. Rocznik pszczelniczo-ogrodniczy na r. 1893. Opracował... Warszawa, skład główny w druk. A. Michalskiego, 1892,
81027 Jeleński Jan (1845—1909). Żydzi na wsi. Przez ... Warszawa, Skład główny w Czytelni J. Jeleńskiego, druk. Wieku, 1881,
100035 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Śpiewnik dla dzieci. Słowa Maryi Konopnickiej muzyka Zygmunta Noskowskiego. Op. 34. (Wydawnictwo Spółki Nakładowej). Warszawa, Skład główny w biurze i ekspedycyi Spółki Nakładowej, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, b. r. (1891),
68802 Głowacki Aleksander (1847—1912). Szkice i obrazki ... Z portretem autora. Wydawnictwo Spółki Nakładowéj Warszawskiej. Tom pierwszy. Nowy Rok. — Żywy Telegraf. — Na Wakacyach. — Kocha nie kocha? — Katarynka. — W górach. — Kamizelka. — Cienie. — Pominięty. — Przeklęte Szczęście. — Przy księżycu. — Milknące głosy. — Stara bajka. — Pleśń świata. Warszawa, skład główny w biurze i ekspedycji Spółki Nakładowej, druk. S. Orgelbranda Synów, b. r. (1885),
65488 Gausseron Bernard-Marie-Henri (1845—1913). Żenić się czy nie żenić? Przełożył Henryk Michałowski. Warszawa, skład główny w administracji Dziennika dla Wszystkich, druk. Noskowskiego, 1894,
79848 Jasiński (Jeske-) Franciszek. Najnowsze Spiewy teatralne. Wydał... Część pierwsza. Treść: „Koci duet” śpiewany przez p. Zimajer. — „Tata-Toto”. Warszawa, Skład główny u wydawcy, druk. Wł. Jasińskiego, 1895,
111234 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Satyry z drzeworytami. Wydanie A. Matuszewskiego. (Wydania A. Matuszewskiego, nr III). Warszawa, Skład główny u Wydawcy, druk. Alexandra Ginsa, 1863 (na okładce: 1864),
87248 Kalendarzyk kieszonkowy gospodarski. Kalendarzyk kieszonkowy gospodarski na rok 1860. Mający dni 366. Warszawa, Skład główny u wydawcy ulica Królewska Nr 1065 i w Składzie papieru, rejestrów gospodarskich i ksiąg A. Schuster, nakł. i druk. K. Kowalewskiego, (1859),
34931 (Filomena Św.). Wiadomość o cudownej wieku XIX. św. Filomenie pannie i męczenniczce, wraz z modlitwami i nabożeństwem do tejże świętej. Warszawa, Druk. Ś. Krzyża, 1840, {Edycja 2ga. 1847, Wyd. 3cie. 1856, Wydanie czwarte. Warszawa, skład główny u Ungra i Banarskiego, druk. Czerwińskiego i Sp., 1872,}
99720 Koenig Ewald August (1833—1888). Dom obłąkanych, powieść. Przełożył z niemieckiego K.(azimierz) Ł.(uniewski). Warszawa, skład główny u S. Czarnowskiego, nakł. A. Pajewskiego, 1876,