Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6063 Barkmann Kazim. Dissertatio inaugur. med. de contagio, quam in Universitate Vilnensi pro gradu Doctoris Medicinae obtinendo publice defendet... Lithuanus. Vilnae, typis dioecesanis, (1812),
6064 Barlecyusz (Barletius, Barlezio) Mar.,
6065 Barlitz Stanisław. Über den Bruch des processus coronoideus ulnae. Inaugural-Dis-sertation. Greisswald, 1883,
6066 Barna Michael. Carmen Jubilaeum, quod perillustri ac admodum rev. D. Franc. Erasmo Preiss Eccles. Collegiatae Kielcensis Canonico, in Zagnansko curato, ac prosynodali examinatori, post exactos 50 sacerdotii annos ritu solemni secundas primitias a. 1802 die(19 Aprilis, dopisano) celebranti obtulit ... Cath. Livoniae Can. honor., in Semin. Kielcensi dioecesano Cracoviensi S. Theol. Mor. ac. Univ. Philos. Prof. Theol. Dogm. et Hist. Ret. Licenciatus. B. w. m. dr.,
6067 Barnabita Jan Semeria (ojciec). Apologia Chrystyanizmu i sztuka w powieści Henr. Sienkiewicza „Quo vadis", przetłum. z włoskiego ks. Zygmunt Skarżyński. (Odb. z Kroniki Rodzinnej). Warszawa, wyd. Kroniki Rodzinnej, Jan Fiszer, 1900,
6068 Barnabó Silorata Pietro,
6069 Barnert J. Katalog składu obrazów, oljografii i sztychów, oraz przyborów malarskich i rysunkowych J. Barnerta i Sp. Warszawa, 1877,
6070 Barnes R. Odczyty o operacyach akuszeryjnych. Przekład dzieła: Leçons sur les operations obstetricales, przez dra Stanisława Kondratowicza. Warszawa, druk. Gazety Lekarskiej, 1875,
6071 Barni I. i Krzyżanowski A. Męczennicy myśli. Według I. Barniego i A. Krzyżanowskiego opracował K. L. Warszawa, nakł. Prawdy, druk. K. Kowalewskiego, 1883,
6072 Barnum P. T. Sztuka zdobywania pieniędzy czyli rady i wskazówki dla chcących zrobić majątek. Wolny przekład z angielskiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1888,
6073 Baroc Adam. Gimnastyka pod względem wpływu swego na utrzymanie i przywrócenie zdrowia, napisał... lekarz przy zakładach papierniczych w Soczewce. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1858,
6074 Barograf (Kreila),
6075 Barometr,
6076 Barometryczne pomiary,
6077 Baron Bernhard (1780—1820). Ueber Gerechtigkeit. Eine mit steter Beziehung auf den Satz des 16 § des oesterreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches: Jeder Mensch hat angebohrne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte. Von Dr..., Prof. der Rechte in Lemberg acad. Rede. Wiedeń, C. Gerold, 1814,
6078 (Baron Bernhard, 1780—1820). Nekrolog des K. Bernhard Baron, Dr. der Rechte, Ord. Professor. Lwów, Sznajder, 1820,
6079 Baron Carl. Der Haidamak oder der Landstreicher von Kleinrussland, eine Erzählung. (Neue Volks-Bibliothek, Ner 33). Oberhausen, Spaarmann, 1879,
6080 Baron Józ.,
6081 Baron Karol, majster kominiarski,
6082 Baron Ludwik majster kominiarski. Z powinszowaniem Nowego Roku 1871. (Wiersz). Kraków, litogr. Czasu, (1871),
6083 Baron T. W. B.,
6084 Baronowa X. Y. Z.,
6085 Baronowskij Andriej. Gołos russkago iz Polszy o krimskoj wojnie i jeja posledstwijach; stichotworienije uczitiela fiłołogiczesko-istoriczeskich nauk w Włocławskom Ujezdnom Ucziliszcze. Warszawa, Sobstwiennost' soczinitiela, litogr. A. Ginsa, 1864,
6086 Barosz F. La Révolution Polonaise de 1830—1831 et la déposition de Nicolas I. Extr. des Annales de l'Ecole Libre des Sciences Politiques T. 10. Paris, F. Alcan, 1895,
6087 Barotteaux,
6088 Barquemont (ekonomista),
6089 Barre Versillé de la Ferté-Bernard. Élégie à la mémoire des Polonais morts pour la défense de leur patrie. Paris, de l'imprim. de Mie, 1813,
6090 Barrès Maurycy (1862—1923),
6091 Barret Dr. Saint-Rafaelskie wino. Studyum Doktora ... Warszawa, druk. A. Ginsa, 1895,
6092 Barret James,