Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105847 Biegański Władysław (1857—1917). Porażenie połowiczne postępujące nerwów mózgowych. (Odb. z Przeglądu Lekars. nr 25, r. 1894). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894,
105846 Biegański Władysław (1857—1917). O porażeniach arsenowych. Podał... (Odb. z Medycyny t. 12 z r. 1884). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1884,
105845 Biegański Władysław (1857—1917). O opukiwaniu półksiężycowej przestrzeni Traubego. Podał... (Odb. z Medycyny t. 15 z r. 1887). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1887,
105844 Biegański Władysław (1857—1917). O naczynioruchowem oddziaływaniu skóry u przymiotowych. Podał... (Odb. z Medycyny t. 14 z r. 1886). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1886,
105843 Biegański Władysław (1857—1917). O naczynioruchowem oddziaływaniu skóry i o sztucznej pokrzywce (Urticaria facticia). Podał... (Odb. z Medycyny t. 13 z r. 1885). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1885,
105842 Biegański Władysław (1857—1917). Napady padaczkowe w stwardnieniu tętnic jako objaw zaburzeń cyrkulacyjnych. ( Odb. z Przeglądu Lek.). Kraków, Druk. Uniw. Jag., 1896,
105841 Biegański Władysław (1857—1917). Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899,
105840 Biegański Władysław (1857—1917). O marskości płuc, Cirrhosis pulmonum. Rozprawy z zakresu medycyny prakt., 14, II 3. Kraków, nakł. Wydaw. Dzieł Lekarskich Polskich, S. A. Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1892,
105839 Biegański Władysław (1857—1917). Logika medycyny czyli zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich napisał... Warszawa, z zapom. Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1894,
105838 Biegański Władysław (1857—1917). Leukocytoza w zapaleniu płuc włóknikowem. (Odb. z Przeglądu Lek. nr 47—49). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893,
105837 Biegański Władysław (1857—1917). Z kazuistyki chorób układu nerwowego. Napisał... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1890,
105836 Biegański Władysław (1857—1917). Dyjagnostyka różniczkowa chorób wewnętrznych. Warszawa, wydaw. Gazety Lek., druk. K. Kowalewskiego, 1891,
105835 Biegański Władysław (1857—1917). Doświadczenia kliniczne nad działaniem salolu. Podał... (Odb. z Medycyny, t. 16. z 1888 r.). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1888,
105834 Biegański Stanisław (ks. pijar).
105833 Biegański Stanisław (ks. pijar). Żywot bł. Pompiliusza Pirotti z zakonu 00. Piarów, beatyfikowanego dnia 26 stycznia 1890 r. przez Jego Świątobliwość Leona XIII. Skreślił... Kraków, nakł. 00. Piarów, druk. A. Koziańskiego, 1890,
105832 Biegański Stanisław (ks. pijar). Żywot św. Piotra Fourier, kanonika regularnego laterańskiego, kanonizowanego dnia 27 maja 1897 r., podług włosk. oryginału przerobił i spolszczył... Kraków, nakł. ks. Kanoników reg. lat., druk. W. Korneckiego, 1897,
105831 Biegański Stanisław (ks. pijar). Żywot św. Jana Bożego, założyciela zakonu Braci miłosierdzia. Tamże [Bogucice, nakł. K. Kiełtyki, druk. K. Miarki w Mikołowie], nakł. Braci mil., (1893),
105830 Biegański Stanisław (ks. pijar). Żywot św. O. Franciszka z Assyżu (Biblioteczka Tercjarska t. I). Bogucice, nakl. K. Kiełtyki, druk. K. Miarki w Mikołowie, 1893,
105829 Biegański Stanisław (ks. pijar). Weź w Twą opiekę! Zbiorek modlitw do opieki N. Maryi P. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1888,
105828 Biegański Stanisław (ks. pijar). Szkoły pijarskie w Polsce. Skreślił ks. ... Na pamiątkę 300 letniej rocznicy istnienia Zgromadzenia ks. Piarów. (Odb. z Muzeum). Lwów, Druk. I Związkowa, 1898,
105827 Biegański Stanisław (ks. pijar). Pogrzebana żywcem, powieść dla ludu katolickiego, z życia biednych murzynów w Afryce, przełożył z niem. ... Mikołów, nakł. tłum., druk. K. Miarki, (1893),
105826 Biegański Stanisław (ks. pijar). Poczet prac ks. Stanisława Konarskiego S. P. Bez miejsca i roku (1896),
105825 Biegański Stanisław (ks. pijar). Poczet autorów, którzy o St. Konarskim pisali zebrał... Na uczczenie dwu setnej rocznicy urodzin Ks. Stanisława Konarskiego S. P. (ur. 30-go września 1700 roku). Kraków, Druk. Związkowa, 1900,
105824 Biegański Stanisław (ks. pijar). Matka Boska łaskami słynąca w Bogucicach i krótka historya tejże parafii. Bogucice, nakł. urzędu kościelnego, druk. K. Miarki w Mikołowie, (1893),
105823 Biegański Stanisław (ks. pijar). Konarsciana: Zbiór dokumentów odnoszących się do życia i działalności ks. Stan. Konarskiego S. P., zesz. I. Mikołów, nakł. wydawcy, druk. K. Miarki, (1897),
105822 Biegański Karol. Mowa na cześć Wielmożnego Pana Bronisława Trzaskowskiego c. k. dyrektora gimnazyalnego w Tarnowie z okazyi jego jubileuszu 30-letniej pracy w zawodzie nauczycielskim w dniu 13 lutego 1879. miana w imieniu młodzieży gimnazyalnej przez..., ucznia VIII kl. gim. Tarnów, druk. Anastazego Rusinowskiego, 1879,
105821 Biegański Jan. Rośliny lekarskie i ich uprawa. Warszawa, nakł. Towarz. Farmaceutycznego, druk. Lepperta i Sp., 1894 (tak na k. tyt., na okł.: 1895),
105820 Biegański Isfridus,
105819 Biegański Franciszek,
105818 Bieganowski Filip ks. Materyały do dziejów upadku unii w dyecezyi Chełmskiéj. Rzecz o wysyłaniu alumnów unickich chełmskich do akademii moskiewskiéj. Nieco o rodzinie prałata Pocieja. ( Odbitka z Warty). Poznań, Wł. Simon, 1878,