Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106864 Kostków (Kostkow) Grzegorz, roznosiciel telegramów. Z powinszowaniem Nowego Roku 1871. (Wierszowane życzenia noworoczne, inc.: Gdy dziś wszyscy winszują przy tym Nowym Roku..., z datą: Kraków, 1 I 1871). (Kraków), Druk. Uniwersytecka, b. r. (1870/1871),
106863 Kostkow Grzegorz.
106862 Kostkiewicz Zygmunt, sędzia, ksiądz i działacz Ligi Narodowej (1862-1928).
106861 Kostkiewicz Władysław.
106860 Kostkiewicz K., prezes wydziału Czytelni Polskiej Akademików Górniczych w Leoben.
106859 Kostkiewicz J.
106858 Kostka Napierski Aleksander.
106857 Kostka Stanisław, wojewoda chełmiński (1487-1555).
106856 Kostka Stanisław św.
106855 Kostka Stanisław ks. (pseud.).
106854 Kostka Stanisław (pseud.).
106853 Kostka Stanisław (pseud.).
106852 Kostka Serafin, ks., gwardian Franciszkanów.
106851 Kostka Piotr, biskup chełmiński (ok. 1532-1595).
106850 Kostka Krzysztof, wojewoda pomorski (ok. 1530-1594).
106849 Kostka Julian i Mulert Ludwik. Album odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie 24 grudnia 1898 r. Fotografje z zakładu artystycznego Kostka i Mulert .....(Warszawa), autotypia Meisenbach Riffarth & Co. (w Berlinie), b. r. (1899),
106848 Kostka Julian.
106847 Kostka Julian, prezes Stowarzyszenia rzemieślników polskich Siła w Wiedniu.
106846 Kostka Józef.
106845 Kostka Józef.
106844 Kostka Jean (pseud.), właściwie Doinel Jules (Doinel Du Val-Michel Jules-Benoît Stanislas, 1842-1902). Lucifer démasqué. Paris et Lyon, libr. Delhomme et Briguet, Orléans, impr. Morand, 1895,
106843 Kostka Jan Stanisław, Toporczyk, pisarz ziemski sieradzki, kasztelanic.
106842 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz.
106841 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. De Synodorum asservandarum necessitate cumprimis aevo nostro indispensabili. Cracoviae, Sumtibus auctoris, Typis Fr. Xav. Pobudkiewicz, 1868,
106840 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. Piusowi Dziewiątemu papieżowi rzymskiemu w rocznicę pięćdziesięcioletniego kapłaństwa jego wierni Polacy dyecezyi krakowskiej nucą wdzięczności uczucia jedenastego Kwietnia MDCCCLXIX (1869), Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1869,
106839 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. Mały katechizm czyli Krótki zbiór nauki wiary i obyczajów w Kościele rzymsko-katolickiem, dla użytku w Szkołach wiejskich. Bochnia, Pisch, 1849,
106838 Kostka Jan Nepomucen, ksiądz. Illustrissimo ac reverendissimo Domino Domino Albino de Sas Dunajewski miseratione divina et sedis apostolicae gratia episcopo Cracoviensi Cordatissimi in Christo filii recentissimo Decreto S. Congregationis Consistorialis dd° Romae 20. Januari 1880. jure avitico avulsi a Dioecesi Tarnoviensi ad Dioecesim Cracoviensem praesuli suo gratiosissimo carmine hoc Homagia filialis Devotionis ac Reverentiae depromunt. Wadowice, Typis Francisci Foltin, 1880,
106837 Kostka Jan, kasztelan zakroczyński, ojciec św. Stanisława.
106836 Kostka Jan (ok. 1529-1581) ze Sztemberku h. Dąbrowa, podskarbi pruski, kasztelan gdański, wojewoda sandomierski.
106835 Kostka z Kościerzyny.