Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6237 Bartolozzy (Bartolozzi) Felix. Traité sur l'exercice à cheval envisagé comme remède pour conserver et prolonger la vie de l'homme, par ... (Tytuły jak wyżej). Vilna, de l'impr. de J. Zawadzki, 1808,
6238 Bartonec Franciszek (1850?—1924). O odbudowie grubszych pokładów węgla i o powstawaniu przytem zapadlin na powierzchni i zwalisk w kopalni, odczyt... wygłoszony w dniu 11 marca 1899 r. na zebraniu Towarz. górniczego w Krakowie. Kraków, nakł. Towarz., Spółka wydawn., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
6239 Bartonec Franciszek (1850?—1924). Geognostische Uebersichtskarte des mährisch-schlesisch-polnischen Kohlenreviers. Wien, Manz, 1894,
6240 Bartonec Franciszek (1850?—1924). Ułożenie galmanu na drugorzędnem łożysku. (Odb. z t. XIII Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889,
6241 Bartonec Franciszek (1850?—1924). Ułożenie pokładów węglowych w Galicyi zachodniej. Kraków, Spółka wyd. pols., (1901?),
6242 Bartos Marya,
6243 Bartosiński Antoni. Sätze aus den Rechts u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Jagellonischen Universität zu Krakau... k. k. Bezirks-Aktuar aus Krakau öffentlich zu verteidigen bereit ist. Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1859,
6244 Bartosz František prof. (1837—1906). Dialektologie morawská, dil I: Nářeči slovenské, dolské, valašske, a lašske. Brno, Matice moravská, 1886,
6245 Bartosz z pod Krakowa,
6246 Bartoszek Karol Jakub (z Merowic w Morawii). Sätze aus den verschiedenen Zweigen der Rechts- und Staats-Wissenschaften etc. Krakau, Univ. Buchdr., 1865,
6247 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886). Bukiet kwiatów na niwie polskiej zebrany. Warszawa, 1862
6248 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886). Pan Gubrynowicz, obrońca własności literackiej, i proces o Śpiewnik polski, broszura polemiczna. Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa, 1880,
6249 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886). Katalog Księgarni Polskiej A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego we Lwowie. Lwów, Druk. Związkowa, 1881,
6250 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886).
6251 Bartoszewicz Adam Mateusz (1794— 1878). Rzecz o matematyce, napisana przez naucz. matematyki,
6252 Bartoszewicz Adam Mateusz (1794— 1878). Zbiór przysłów i przypowieści (rękopism).
6253 Bartoszewicz Adam Mateusz (1794— 1878).
6254 Bartoszewicz Benedykt Bernard,
6255 Bartoszewicz Dominik Pomian (1801—1851). Słownik polsko-rossyjski i rossyjsko-polski. (Podług słownika polsko-niem. J. K. Trojańskiego układał. Drugi tyt. w jez. rosyjskim). Tomów 2. Warszawa, J. Glücksberg, 1841—43,
6256 Bartoszewicz Joachim dr. (1867—?). Die Erbschaftssteuer im internationalen Rechte. Lemberg, Seyfarth & Czajkowski, Druck von Piller und Comp., 1899,
6258 Bartoszewicz Józef (obywatel powiatu dubieńskiego). De laryngitide pseudo-mem-branacea, spec. inaugur. therapeut. etc. Petropoli, typ. C. Kray, 1847,
6259 Bartoszewicz Józef (obywatel powiatu dubieńskiego). De rheumatismo articulari acuto, quam dissert. ad gradum Dris Med. assequendum, scripsit .... Petropoli, typ. Acad. Caesareae Scientiarum, 1856,
6260 Bartoszewicz Józef Aleks. (inspektor rady lekarskiej w Wilnie, zm. 21/4 1870). De unguium curvatura. Diss. inaug. chirurg. pract. quam in Caes. litt. Univ. Vilnensi ad Doct. Medic. submittit. 1827. Vilnae, excud. Glücksberg, (1827),
6257 Bartoszewicz Józef. Szkoła wyrobu domowego cukru z buraków. Wilno, Zawadzki, 1841,
6261 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Malownicze Album Kijowa ze szczególnym opisem miasta. Przez Kamilla de Bellier (ryciny). Historia Kijowa od początku jego założenia aż do naszych czasów. Napisana przez Juliana Bartoszewicza. Dzieło w pięciu zeszytach. Warszawa, druk. Glücksberga, ryciny w litogr. Dzwonkowskiego, 1861—1862,
6262 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Anna Jagiellonka. Tomów 2.
6263 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Arcybiskupi gnieźnieńscy, Prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy i prymasi Królestwa Polskiego. Wizerunki z Galeryi łowickiej, objaśnione tekstem historycznym przez ... (Na okładce tytuł skrócony). Zeszytów 22. Warszawa, litogr. Pecq et Comp., Dzwonkowski i Spółka, druk. J. Ungra, 1858 do 1865 (na okładce antydatowane na r. 1858, na k. tyt. na r. 1864),
6264 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Dzieła. (Wydał Kazimierz Bartoszewicz). T. I—II: Historya literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. Wyd. II powiększone. T. I—II. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. Korneckiego, 1877,
6265 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Hetmani polscy koronni i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Woj. Gersona, objaśnione po polsku i po francuzku tekstem historycznym, przez... Zeszyt I—IX. Warszawa, nakładem A. Dzwonkowskiego i Spółki, druk. J. Ungra, 1860—1862 (zeszyt IX r. 1866)
6266 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Historya literatury polskiej, potocznym sposobem opowiedziana. Warszawa, nakł, M. Glücksberga, druk. J. Jaworskiego, 1861,