Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
25610 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Nauka prozy, poezyi oraz zarys piśmiennictwa polskiego. Książka polecona przez Komissyą rządową oświecenia, za zdaniem Rady wychowania, do użytku uczniów w średnich zakładach naukowych. Wydanie drugie. Warszawa, skład gł. w Księg. Aleks. Lewińskiego, druk. J. Jaworskiego, 1865,
6832 Bazar Kalendarz. Bazar Kalendarz na rok zwyczajny 1895. Ułożył i wydał M. Kazimierowski. Rok szósty. Warszawa, skład gł. w druk. J. Filipowicza, druk. J. Filipowicza, 1895,
33097 „Facet”. Wesoły kalendarzyk na 1888 rok. wydał Ner. Buch (Buchner Wład.). Warszawa, skład gł. u J. Buchnera, Druk. Kupiecka, 1887,
12409 Buszczyński Stefan (1821—1892). Pielgrzymka do grobu Bolesława Śmiałego. Przez... Warszawa, skład gł. u Gebethnera i Wolffa, druk. Wieku, 1882,
21743 Czepieliński Florian (1822—1900). Słownik Polsko-Rossyjski administracyjno-sądowo-techniczny, z tabelą synoptyczną rang i stopni rossyjskich. Ułożył tłumacz Banku Polskiego ... Słowar polsko-russkij administratiwno-sudiebno-tiechniczeskij, s sinopticzeskoju tabliceju Rossijskich czinow i stiepieniej. Warszawa, skład gł. M. Orgelbranda, (druk. I. Krokoszyńskiego), 1867,
5248 Bałucki Michał (1837—1901). Emancypowane. Komedya w 3 aktach, premjowana na tegorocznym konkursie dramatycz. krakowskim. Warszawa, Skł. u Ungra i Banarskiego, 1873,
50904 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903). Najnowsze badania podań i ich zbiory. Odbitka. Warszawa, skł. u L. Polaka, 1884,
3616 Ateusz. Ateusz, deista czy chrześcijanin. Warszawa, Skł. główny w Księgarni Elektoralna 30, druk. A. Ginsa, 1891,
7268 Birch-Hirschfeld Feliks Wiktor (1842—1899). Wykład anatomii patologicznej, część ogólna. Z 2go zupełnie przerobionego wyd. przeł. dr. Wacł. Mayzel. Wyd. z zapomogi Kasy im. Mianowskiego. Warszawa, Skł. Główny E. Wende i Sp., druk. Michała Ziemkiewicza, 1884,
7229 Billroth Teodor dr (1829—1894). i Winiwarter Aleks. Wykład chirurgii ogólnej w pięćdziesięciu jeden odczytach. Podręcznik dla słuchaczów nauk lekarskich i dla lekarzy. Tłum. z XVgo wyd. niemiec. Skłodowski, Żurakowski W., Watten, Wertheim. Z zapomogi kasy pomocy im. dr. J. Mianowskiego. Warszawa, skł. głów. w księg. E. Wende i Sp., druk. Kowalewskiego, 1898—1900,
11994 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Adam Opatovius, dawny Akademik krakowski, kartka z dziejów uniwersytetu krakowskiego. Odb. z Przeglądu Katol. Warszawa, skł. gł. w red. Przegl. Katol., druk. F. Czerwińskiego, Kraków, Gebethner i Sp., 1900,
23218 Daniłowicz-Strzelbicki Kazimierz. Półtony. Warszawa, skł. gł. w Księg. Teod. Paprockiego i Ski, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
14127 Chiniqui (Sziniki ks. kanadyjczyk, ur. 1808). Dlaczego wystąpiłem z katolickiego kościoła? Przełożył z francuzkiego i dopełnił Nieomylny. Warszawa, skł. gł. w Księg. M. A. Kownera, druk. R. Brzezińskiego, 1900,
61051 Dzierżkówna Natalia (1861—1931). Bartłomiej Słomka. Gawęda nagrodzona na Konkursie Gazety Świątecznej. Warszawa, skł. gł. w Księg. Br. Brzozowskiego, Druk. Tow. Komandytowego, 1900,
1309 Album. Album malarzy polskich w sztychach. Z tekstem objaśniającym prof. Henryka Struvego. Warszawa, Skł. gł. u Maurycego Robiczka, Druk. Tow. Rozprzestrzeniania Sztuk Pięknych w Wiedniu, 1884,
26498 Domaszewicz Jan ks. Celibat czyli bezżeństwo katolickich kapłanów. Napisał ks. J. D. Warszawa, skł. gł. Księg. Gebethnera i Wolffa, druk St. Niemiry Synów, 1900,
16406 Cohnstein Izydor. Wykład położnictwa dla użytku uczących się i lekarzy. Przekład dokonany przez tłumaczy wykładu Patologii Niemeyera i wykładu Chirurgii szczegółowéj Emmerta (z 20 drzeworyt.). Warszawa, skł. gł. Gebethner i Wolff, 1872,
45183 Heylman (Heilmann, Hejlman, Heylmann) August (1796—1872). Historya organizacyi sądownictwa w Królestwie Polskiem przez ... Radcę Stanu Królestwa. Tom I. Warszawa, Sennewald, w Drukarni Banku Polskiego, 1861,
8274 Bogdan Jan ks. Nauka czytania polskiego. Rozwijanie umysłu, kształcenie serca, przez... z 4 rycin, kolorowanemi. Warszawa, Sennewald, druk. Ungra, 1855,
23603 Dawid Wincenty (1816—1897). Wiadomość o kościółku katolickim w Diszlagarze na Kaukazie, podał i na dochód kościółka przeznaczył ... Warszawa, Sennewald, druk. J. Ungra, 1857,
13996 Chełmicki Ignacy (obywatel z powiatu lipnowskiego). Uwagi i myśli zmierzające do udo skonalenia moralnego, zebrane i ułożone przez J. Ch. O. P. L. wydane kosztem autora na korzyść szpitala w m. Rypinie. Warszawa, Sennewald, druk. J. Jaworskiego, 1859,
76279 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Wierszyki moralne. Przez ... Warszawa, Sennewald, druk. Alexandra Ginsa, 1856,
60710 Dzień zaduszny. Dzień zaduszny. Poemat. Warszawa, Sennewald, druk. Aleks. Ginsa, 1857,
13093 Carulli Ferdyn. (1770—1841). Szkoła na gitarę hiszpańską. Nowa edycya poprawna i pomnożona przez J. N. Bobrowicza, ucznia Giulianiego. Warszawa, Sennewald, b. w. r.
24772 Devienne Franc. (1759—1803). Nowa teoretyczno-praktyczna szkoła flotrowersu, z tabelami dla flotrowersów z jedną lub więcej klapami. Warszawa, Sennewald, b. w r. (184.?),
62016 Elementarz. Elementarz mały obrazkowy dla grzecznych dzieci. Warszawa, Sennewald, b. r. (184.?),
66663 Gerstäcker Fryderyk (1816—1872). Mały poszukiwacz złota w Kalifornii. Opowiadanie dla młodzieży. Przełożył z niemieckiego Stanisław Miłkowski. Z obrazkami. Warszawa, Sennewald, 1874,
26089 DobrzyńskI Ignacy Feliks (1807—1867). Szkoła na fortepian, poświęcona rodakom. Warszawa, Sennewald, 1845,
106940 Kostrzębski Bonifacy. Wyrocznia czyli Zabawa płci pięknej poświęcona, zawierająca 36 kart z 72 przedmiotami w futeraliku. Warszawa, Sennewald, 1829,
69575 Gra w piłkę. Gra w piłkę nożną. „Football”. Główny Skład i Wydawnictwo Gier i Zabaw towarzyskich Julian Miller. Warszawa, Senatorska 24. B. m. b. r.,