Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9457 Bostel Ferdynand (1860—1935). Żydzi ziemi lwowskiej i powiatu żydaczowskiego w r. 1765. Odb. z t. VI Archiw. Kom. Histor. Akad. Umiej. Kraków, nakł. Akad. Urn., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
94569 Klimowiczowa.
94568 Klimowicz Kulczyński B. Noworocznik na rok 1867 Klimowicza Kulczycki (!) c. k. listonosza w Krakowie. (Na odwrocie tytuł:) Botanisches Postbüchel für das Jahr 1867 den verehrungswürdigen Gönnern dargebracht vom Briefträger Klimowicz v. Kulczycki in Krakau. Kraków, nakł. Publiczności, Druk. c. k. Uniwersyt. Jagiellońskiego, 1867,
94567 Klimowicz Kulczyński B. Książeczka pocztowa na rok 1866 jako podarek noworoczny szanownéj publiczności przez... c. k. listonosza zebrana i ofiarowana. (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1866 ehrfurchtsvoll gewidmet von... k. k. Briefträger. Kraków, nakł. autora, druk. Karola Budweisera, 1866,
94566 Klimowicz Kulczyński B. Wolne żarty czyli Szpargały Noworoczne napisał i wydał, własnym kosztem bezpłatnie B. Klimowicz Kulcziński c. k. listonosz. Na rok urzędowy 1865. Kraków, nakł. Publiczności, Druk. Czasu W. Kirchmajera, 1865,
94565 Klimowicz Kulczycki.
94564 Klimowicz Kulcziński B.
94563 Klimowicz Wacław.
94562 Klimowicz Wacław.
94561 Klimowicz Teodor Jan. Cennik jarzyn, traw polnych, kwiatów, roślin wszelakich i drzew owocowych... we Lwowie, ulica Gosiewskiego Nr. 1 obok klasztoru pp. Sakramentek (Wiosna 1878. Rocznik 51). Lwów, Druk. Towarzystwa imienia Szewczenki, 1878,
94560 Klimowicz Stanisław (zm. przed r. 1935).
9456 Bostel Ferdynand (1860—1935). Zakaz Miechowity. Odb. z Przewodn. Nauk. i Liter. Lwów, nakł. autora, druk. W. Łozińskiego, 1884,
94559 Klimowicz Paweł.
94558 Klimowicz Paulin, red.
94557 Klimowicz Kazimierz.
94556 Klimowicz Jan.
94555 Klimowicz Ignacy Franciszek. Poezie... 4-go Septembra 1855— Zwinogródka. Kijów, Tłócznia J. K. Wallnera, 1855,
94554 Klimowicz Antoni. Cennik główny nasion Jarzyn, Kwiatów, Traw, Roślin pastewnych, przemysłowych, Drzew i krzewów leśnych, Kwiatów wazonowych, Drzew owocowych, Pflanców kwiatów i jarzyn oraz wszelkich roślin zimno i ciepłoszklarniowych Nowo urządzonego specyalnego i wyłącznego Składu Nasion połączonego z Zakładem Ogrodniczym (Piekarska 39) we Lwowie plac Halicki L. 14... (Wiosna 1887 Rok 2.). B. m. (Lwów), Druk. Towarzystwa im. Szewczenki, b. r. (1887),
94553 Klimosz Tekla.
94552 Klimontowski J.
94551 Klimontowicz Jakub.
94550 Klimontowicz Jakub. Proiekt do zawarcia umowy, właściciel z włościanami, przez... wydany. B. m. (Warszawa), 1808,
9455 Bostel Ferdynand (1860—1935). Taryfa cen dla województwa krakowskiego z r. 1565. Wydał... Odb. z t. VI Archiwum Kom. Histor. Akad. Umiej. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
94549 Klimontowicz. Klimontowicz, akademik b. Uniw. Wileńskiego. Miał w przekładzie całe dzieła Bacona.
94548 Klimontów.
94547 Klimonda Tomasz.
94546 Klimonda Michał.
94545 Klimkowski Tomasz.
94544 Klimkowski Jan.
94543 Klimkowski Grzegorz.