Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104414 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). Voyages dans 1'Océan Pacifique (sudest) et description des î1es principales recueillis par N.-A. Kubalski. Bibliothèque des écoles chrétiennes 2-e serie. Tours, Ad. Mame et Cie imprimeurs-libraires, 1854,
104413 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). Vie et aventures du comte... résumées d'après ses mémoires (années 1767—1786) par N. A. K(ubalski). Bibliothèque des écoles chrétiennes 2-e Série. Tours, Ad. Marne et Cie imprimeurs-libraires, 1853,
104412 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). Reisen durch Sibirien und Kamtschatka über Japan und China nach Europa, nebst einem Auszuge seiner übrigen Lebensgeschichte. Aus dem Englischen übersetzt. Mit Anmerkungen von Johann Reinhold Forster... Neue Auflage. Mit Kupfern. Berlin, in der Vossischen Buchhandlung, 1806,
104411 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). Maur. Augusta hrab. Beňowského památné přihody, na vètšim dile od něho saměho sepsané, we wýtah pak uwedené a přeložene od Sam. Čerňanského. W Prešpurku, 1808,
104410 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). The Memoirs and Travels of Mauritius Augustus Count de Benyowsky. In Siberia, Kamchatka, Japan, The Liukiu Islands and Formosa. From the Translation of his Original Manuscript (1741—1771), by William Nicholson. Edited by Pasfield O1iver. (The Adventure Series). London, T. Fischer Unwin, 1898,
104409 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). Historya podróży i osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego Augusta Hr. Beniowskiego Szlachcica Polskiego i Węgierskiego, zawierająca w sobie Jego czyny woienne w czasie Konfederacyi Barskiey; wygnanie iego najprzód do Kazanu, potem do Kamczatki; waleczne iego z tey niewoli oswobodzenie się; iego podróż do Kalifornii, potem przez Ocean Spokoyny do Japonii, Formozy, Kantonu w Chinach; założenie przez niego osady na wyspie Madagaskarze z zlecenia francuzkiego Rządu; iego na tey wyspie woienne wyprawy, uznanie nareszcie iego Naywyższym iey Rządcą. Z francuskiego (wydania J. H. Magellana) tłomaczona. Edycya nowa. Tomów 4. Warszawa, Lebrun, 1802,
104408 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). Életrajza, saját emlékiratai és útleirásai. Budapest, Ráth, w 8ce. T. I Eletrajz, t. I. Irta Jókai M., 1888, str. 3 nl., 413, 3 nl., tabl. 6. Życiorys Beniowskiego przez M. Jokaia. Nar. T. II. Sajat emlékiratok és ulteirás, t. I Forditotta Jókai M., 1888, str. 3 nl., 351, 1 nl., IV, tabl. 4. Nar. T. III. Saját emlékiratok és ulteirás, t. II, 1888, str. 3 nl., 423, 1 nl., II, tabl. 11. W tomach drugim i trzecim zawarto pamiętniki samego Beniowskiego w tłumaczeniu M. Jokaia podzielone z kolei na dwa tomy. Nar. T. IV. Eletrajz, t. II, 1891,
104407 Beniowski Maurycy August (zm. 1786). Dziennik podróży i zdarzeń hr. ... na Syberyi, w Azyi i Afryce, cz. I—IV Czytelnia polska, XI—XIV. Kraków, staraniem S. Szczepanowskiego i A. Potockiego, druk. Uniw. Jag., 1898,
104406 Beniowski Bartłomiej (zm. 1867). Improvement in Printing invented and patented. London, printed and published by the author Nr. 8, Bow-Street, Covent Garden, 1854,
104405 Beniowski Bartłomiej (zm. 1867). A handbook of Phrenotypics for Teachers and Students. London, published by the Author, printed by T Hattton, W. Read and Co, 1842,
104404 Beniowski Bartłomiej (zm. 1867). The Anti-Absurd or phrenotypic English pronouncing et ortographical Dictionary, by major... London, published by the author, 8 Bowstreet, two doors from Covent Garden theatre, T. Hatton, printer, 14 Hart street, Covent Garden, 1845,
104403 Beniowski Alexis. The sons of the white eagle; or the patriots of Poland. By count... (Recently escaped from the Russian Police). Beautifully illustrated. London, Publishing Office, b. r.
104402 Beniewski Simon (zm. 1852). Dissert. inaug. medicopract. de rhachialgitide pneu-moniam et praesertim pleuritidem dorsalem mentiente etc. Vilnae, Zawadzki, 1821,
104401 Beniczky (Benitzky)-Bajza Helena (1840—1905). Elia. (Powieść). Przez... Z węgierskiego. Lwów, druk. Dziennika Polskiego, 1893,
104400 Beniczky (Benitzky)-Bajza Helena (1840—1905). Przy zamkniętych drzwiach, romans, przekład St. Miłkowskiego. Bibl. powieści. Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, 1887,
104399 Beniamin (rabi). Massaot (po hebrajsku). Lwów, Sznajder, 1847,
104398 Beniamin Israel Joseph,
104397 Benglowa (czy: Bengsowa?) Maria,
104396 Beneveni Feliks. Wykład jeografii matematycznej (kos mografii) dla użytku uczącej się młodzieży, ułożony podług najnowszych źródeł przez... nauczyc. matematyki. Warszawa, w komisie A. Lewińskiego, druk. Psurskiego, 1864,
104395 Beneveni Feliks. Odczyty o wystawie paryzkiej 1867 r. (Odczyty te miały miejsce w Warszawie w październiku i listopadzie 1867 roku na dochód Warszawskiego Towarzystwa Dobro-czynności). Warszawa, J. Okoński, druk. Psurskiego, 1868,
104394 Beneveni Feliks. Kopernik. (Odbitka z Ogniska Domowego). Warszawa, druk. Aleksandra Pajewskiego, 1873,
104393 Beneveni Feliks. Dzieje alchemii, czyli nauki o filozoficznym kamieniu. (Przedruk z Przeglądu Europejskiego 1863). Warszawa, druk. Gaz. Pol., 1864,
104392 Beneveni Feliks. Algebra, decyzyą Jaśnie Wielmożnego Ministra Oświecenia Narodowego przepisana do użytku w Szkołach Okręgu Naukowego Warszawskiego i nakładem tegoż Okręgu wydana. Część I. na klasę 4tą obejmująca i t. d. Warszawa, druk. Gazety Codziennej, 1859,
104391 Benet James Gordon. Opis Kalifornii pod względem jeograficznym, statystycznym i geologicznym, Kraków, nakł. i druk. Jozefa Czecha, 1850,
104390 Beneš-Šumavsky Wacław (1850—?),
104389 Beneke Friederich Wilhelm (1824—1882). Listy o balneologii. Przyczynek do patologii i terapii chorób konstytucyjnych. Warszawa, druk. Gazety Lekarskiej, 1877,
104388 Benedyktynki,
104387 Benedyktyni,
104386 Benedyktowicz Ludomir (1844—1926).
104385 Benedyktowicz Ludomir (1844—1926). Być albo nie być. Lwów, 1896.