Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69311 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Odezwa Komisji (Komitetu?) Stowarzyszenia Pomocy Naukowej. Paryż, 1868.
69312 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Pisma. Tom I—III. Lwów, nakł. Franciszka Pillera i Sp., wytłoczono u J. P. Sollingera w Wiedniu, 1838,
69313 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Pobudka. Poezye. Warszawa, nakł. autora, Druk. Wojskowa, 1831,
69314 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Poezye..., wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Tom I—II. Poznań, 1841,
69315 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Poezye liryczne i powieści wierszem... Z popiersiem autora. (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
69316 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Poezye. (T. I—II). Warszawa, nakł. redakcji Wędrowca, druk. S. Sikorskiego, 1891;
69317 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Posłanie do Polski przez... Paryż, Księgarnia Luksemburgska, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, 1869,
69318 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Powieści przez Autora Zamku Kaniowskiego. Tom pierwszy. (Wydawnictwo Dzieł Tanich Adama Wiślickiego, 1). Warszawa, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1879,
69319 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Powieści przez Autora Zamku Kaniowskiego. Tom drugi. (Wydawnictwo Dzieł Tanich Adama Wiślickiego, 4). Warszawa, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1879,
69320 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Przemówienie... przy złożeniu do grobu ciała ś. p. Izabelli Dobrowolskiéj na dniu 30 Września 1872 roku. (Kraków), nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1872,
69321 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Das Schloss von Kaniow, übersetzt von J. B. Werner. Mariahelden (Schweiz), 1832,
69322 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Słowo o poświęceniu. Przez Seweryna G. Poznań, druk. J. Łukaszewicza, 1845,
69323 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Sobótka. Wiedeń, 1838,
69324 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Sobótka. Z powieści pod napisem Kościelisko., (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
69325 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Sobótka. Powieść... Drzeworyty rysunku Leonarda Straszyńskiego, rytowane przez pp. Cui, Freund'a, Hohenfeldena, Lavieille i Sotain. (Odb. z Plejady Polskiej). Petersburg, nakł. i druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1857,
69326 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Sobótka. (Biblioteka Mrówki, t. 42). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1877,
69327 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Sobótka. (Biblioteka Powszechna, nr 281). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1900),
69328 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Jedna struna lutni. Paryż, w Druk. i Litografii Molde (! zamiast: Maulde) i Renou, b. r. (1841),
69329 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Trzy struny przez... Oddział I—II. Strazburg (!), w Tłoczni Gustawa Silbermanna, 1839 (na okł. oddziału II: 1840),
69330 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Straszny strzelec. Powieść z rękopisu Muzyka. (Biblioteka Mrówki, t. 45). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1877,
69331 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Uczta zemsty przez... B. m. b. r. (Paryż, 1834),
69332 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Wiersz... (inc: „O moja droga ojczyzno!...”). (Odb. z Dziennika Literackiego, 1861). Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, b. r. (1861),
69333 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Wyimek z poematu...: Bogarodzica. Kołomyja, druk. M. Biłousa, 1876,
69334 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek Kaniowski, powieść, Przez... Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1828,
69335 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski. Powieść. Wrocław, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1844,
69336 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski. Powieść. (Odb. z Dzieł, 1852). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1852,
69337 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski. Powieść... (Biblioteka Ludowa Polska, t. 17). Paryż, Księgarnia Luksemburgska, druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné, b. r. (1867),
69338 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski. Powieść. (Biblioteka Mrówki, t. 37). Lwów, Księgarnia Polska, druk. A. J. O. Rogosza, 1875,
69339 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek Kaniowski. Warszawa, 1879;
69340 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski, powieść. (Biblioteka Powszechna, nr 200). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1896),