Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
34077 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O spuściznach ab intesfato plebanów obrządku grecko-unickiego, z datą: Lwów 5 VII 1843, po niemiecku i po polsku),
34078 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Zastosowanie przepisów powszechnej Ustawy Cywilnej do małżeństw wyznawców kościoła greckiego nieunickiego między sobą lub wyznawcami kościoła katolickiego na Bukowinie, z datą: Lwów 30 XI 1843, po niemiecku i po polsku),
34079 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Przepisy co do postępowania powiatowych instancji dochodowych i sądów dochodowych, z datą: Lwów 28 XII 1843, po niemiecku i po polsku),
34080 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O rozciągnięciu przepisów wyrachowania wartości domów w Wiedniu także na Pragę, Brno, Ołomuniec, Opawę, Linc, Grac, Klagenfurt, Laibach, Gorycję i Lwów, z datą: Lwów 24 I 1844, po niemiecku i po polsku),
34081 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O przepisach sądowych w stosunku do płac duchownych deficjentów, z datą: Lwów 31 I 1844, po niemiecku i po polsku),
34082 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Sprostowanie omyłki w okólniku z dn. 28 XII 1843, z datą: Lwów 10 II 1844, po niemiecku i po polsku),
34083 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Umowa m. Austrią i Sycylią w sprawie zniesienia opłat od wydawania spadków, z datą: Lwów 16 III 1844, po niemiecku i po polsku),
34084 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Przepisy o zawieraniu kontraktów dzierżawy i wynajmu przez duchownych i prebendarzów, z datą: Lwów 18 III 1844, po niemiecku i po polsku),
34085 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesgubeiniums. (O postępowaniu przy sądowej sprzedaży obligacyj stanu, z datą: Lwów 22 IV 1844; po niemiecku i po polsku),
34086 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k, galizischen Landesguberniums. (Objaśnienie § 700 powszechnej Ustawy Cywilnej, z datą: Lwów 15 IX 1844, po niemiecku i po polsku),
34087 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O postępowaniu instancji sądowniczych i dochodowych przeciw sprzedawcom składowym i trafikantom tytoniu i tabaki oraz papieru stemplowego, z datą: Lwów 8 XII 1844, po niemiecku i po polsku),
34088 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Objaśnienie § 221 Ustawy Sądowniczej Galicyjskiej i § 221 Regolamento Generale, z datą: Lwów 20 XII 1844, po niemiecku i po polsku),
34089 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O umowie m. Austrią a Prusami w sprawie wzajemnego bezpłatnego załatwiania rekwizycji sądowych dotyczących osób niezamożnych, z datą: Lwów 20 III 1845 po niemiecku i po polsku),
34090 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O postępowaniu sądów w przypadku złożenia wykazu majątku przez osobę podlegającą egzekucji, z datą: Lwów 18 IV 1845, po niemiecku i po polsku),
34091 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Dotyczy oznaczenia należytości od jazdy pocztowej za pierwsze półrocze r. 1845, z datą: Lwów 7 V 1845, po niemiecku i po polsku),
34092 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Umowa m. Austrią a Prusami w celu przyśpieszenia wymiaru sprawiedliwości w razie upadłości, z datą: Lwów 23 V 1845, po niemiecku i po polsku),
34093 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O rozporządzeniu ostatniej woli, z datą Lwów 17 VII 1845, po niemiecku i po polsku),
34094 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O kompetencji władzy, spadek pertraktującej, do rozstrzygania zaprzeczonej ważności testamentów i prośby o sekwestrację spadku spornego, z datą: Lwów 31 VII 1845, po niemiecku i po polsku),
34095 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O postępowaniu egzekucyjnym na ruchomościach, o których osoby trzecie twierdzą, że mają do nich prawo własności, z datą: Lwów 6 VIII 1845, po niemiecku i po polsku),
34096 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O postępowaniu władz sądowych w sporach o przywileje, z datą: Lwów 18 IX 1845, po niemiecku i po polsku),
34097 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O zaprowadzeniu sumarycznego postępowania w sprawach prawniczych mało znaczących, z datą: Lwów 3 I 1846, po niemiecku i po polsku),
34098 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O przyjmowaniu listów zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego, z datą: Lwów 10 I 1846, po niemiecku i po polsku),
34099 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Orzeczenie, że przedmiotem przysięgi mogą być tylko fakta, z datą: Lwów 31 III 1846, po niemiecku i po polsku),
34100 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O skuteczności podpisów imiennych żydowskich albo hebrajskich, z datą: Lwów 31 III 1846, po niemiecku i po polsku),
34101 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O przepisach dotyczących wykonywania egzekucji, z datą: Lwów 11 IV 1846, po niemiecku i po polsku),
34102 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Przepisy spadkowe dotyczące dziedziczenia z dobrodziejstwem prawa, z datą: Lwów 28 IV 1846, po nie miecku i po polsku),
34103 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O zastosowaniu § 1500 Ustawy Cywilnej do przedawnienia pretensyj i innych praw zapisanych do ksiąg publicznych, z datą: Lwów 28 IV 1846, po niemiecku i po polsku),
34104 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O sposobach udowadniania śmierci osoby zaginionej, z datą: Lwów 2 V 1846, po niemiecku i po polsku),
34105 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k, k. galizischen Landesguberniums. (Przepisy określające, kiedy urzędnicy sądowi mają się wstrzymać od czynności urzędowych, z datą: Lwów 27 V 1846, po niemiecku i po polsku),
34106 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Modyfikacje § 339 powszechnej Ustawy Cywilnej, z datą: Lwów 3 VII 1846, po niemiecku i po polsku),