Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
34123 Ferensiewicz M. dr.
34121 Ferens.
34120 Ferenc.
34119 Féré Oktawiusz (pseud., nazwisko: Karol Oktawiusz Mogéta; 1815—1875).
34118 Féré Karol (1825—1907).
34052 Ferdynand VII król Hiszpanii (1784—1833).
34053 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Habitants du duché de Varsovie! (odezwa, z datą: Odrzywoł le 14 Avril 1809, inc: „J'entre les armes à la main...”),
34054 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (O przepisach dotyczących przestrzegania policji stawowej, z datą: Lwów 23 X 1835, po niemiecku i po polsku),
34055 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Przepisy o terminie zadawnienia dla czynszów i prowizji, z datą: Lwów 19 IX 1836, po niemiecku i po polsku),
34056 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O zakazie wydawania pism bez cenzury, z datą: Lwów 10 IV 1837, po niemiecku i po polsku),
34057 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Dot. odłączenia Babickiej rogatki myta drogowego od rogatki myta mostowego, z datą: Lwów 30 V 1837, po niemiecku i po polsku),
34058 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O postępowaniu z obligacjami banku wylosowanymi 1 VIII 1837, z datą: Lwów 10 VI 1837, po niemiecku i po polsku),
34059 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Przepisy o jurysdykcji sądowej dla żołnierzy, z datą: Lwów 22 VI 1837, po niemiecku i po polsku),
34060 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O pobieraniu i zarządzaniu powszechnego podatku konsumpcyjnego na r. 1838, z datą: Lwów 6 VII 1837, po niemiecku i po polsku),
34061 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben von k. k. galizischen Landesgubernium. (O republikowaniu §31, 32 i 43 dawnej instrukcji o zarazach bydła, z datą: Lwów 11 VII 1837, po niemiecku i po polsku),
34062 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Przepisy w sprawie ustalenia nieważności małżeństwa rozwiązanego przez śmierć, z datą: Lwów 28 VII 1837, po niemiecku i po polsku),
34063 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (O pobieraniu podatku spadkowego, zarobkowego i od Żydów na r. 1838, z datą: Lwów 29 VII 1837, po niemiecku i po polsku),
34064 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (O postępowaniu z obligacjami skarbowymi wylosowanymi 1 VIII 1837, z datą: Lwów 10 VIII 1837, po nie miecku i po polsku),
34065 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O zniesieniu pomocniczego urzędu celnego w Tarnorudzie, z datą: Lwów 4 IX 1837, po niemiecku i po polsku),
34066 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (O przepisach instytutu auskultantów przy monarchicznych instancjach sądowych, z datą: Lwów 15 IX 1837, po niemiecku i po polsku),
34067 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (O zakazie zbytniego obładowania podwód i przepisy w stosunku do nieprzestrzegających tego zarządzenia, z datą: Lwów 21 XI 1837, po niemiecku i po polsku),
34068 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Przepisy celne dotyczące wozów parowych, z datą: Lwów 5 I 1838, po niemiecku i po polsku),
34069 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Uchwała Związku Niemieckiego dotycząca opieki nad dziełami muzycznymi i dramatycznymi autorów krajowych, z datą: Lwów 18 VI 1841, po niemiecku i po polsku),
34070 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Objaśnienie § 55 statutów banku narodowego austr., uchwalonych patentem z 1 VII 1841, z datą: Lwów 31 X 1844, po niemiecku i po polsku),
34071 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O doręczaniu i spełnianiu sądowych rozporządzeń i wyroków sądów król. bawarskich przez sądy austriackie, z datą: Lwów 18 VIII 1842, po niemiecku i po polsku),
34072 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Przepisy spadkowe dla poddanych austriackich, dochodzących swoich praw do spadków po osobach zmarłych w służbie marynarki niderlandzkiej, z datą: Lwów 14 IX 1842, po niemiecku i po polsku),
34073 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O porządku egzekucji politycznej dla ściągnięcia zaległości Galic. Stanowego Tow. Kredytowego, z datą: Lwów 25 XI 1842, po niemiecku i po polsku),
34074 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O wyłączeniu procesu rachunkowego z kompetencji władz administracyjnych, z datą: Lwów 2 IV 1843, po niemiecku i po polsku),
34075 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O kompetencji sądu miejscowego rozstrzygania w sporach o nieruchomą własność Skarbu Wojskowego, z datą: Lwów 12 IV 1843, po niemiecku i po polsku),
34076 Ferdynand Karol Józef d'Este arcy-książe (1781—1850). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (O właściwości rozstrzygania sporów o tożsamość dwóch przywilejów, z datą: Lwów 29 IV 1843, po niemiecku i po polsku),