Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
108018 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Przegląd niektórych nowszych postępów w dziedzinie termodynamiki. Przez J. Kowalskiego. (Nadb. z Prac matematyczno-fizycznych, t. III). B. m. b. r. (Warszawa, 1892),
97294 Kolęda Robotnicza. (Inc.: „Hej w dzień Narodzenia prawdy Krzewiciela ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1891). (Hektografowane).
48924 Kalina Antoni (1846—1906). Prostych ludzi w wierze nauka. Dyjalog z rękopisu z początku wieku XVI. (Odb. z Prac Filologicznych). B. m. b. r. (Warszawa, 1891),
102701 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). System monetarny w Polsce. (Odb. z Encyklopedii handlowej). B. m. b. r. (Warszawa, 1891),
106669 Kossuth Stefan Ludwik Mieczysław, inżynier technolog, działacz społeczny (1849-1919). Prawo fabryczne z dnia 3 (15) Czerwca 1886 roku jego znaczenie, zasady, treść i zastosowanie wyłożył i uzupełnił przykładami i wzorami Stefan Kossuth. B. m. b. r. (Warszawa, 1891),
26918 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Pisanki. (Odb. z Wisły, 1890). B. m. b. r. (Warszawa, 1890),
107260 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). Kurs sudiebnoj miedicyny czitannyj studientam-juristam IIIgo i IVgo kursów prof. Kotielewskim 1889-1890 g. B. m. b. r. (Warszawa, 1890),
100816 Kopernicki Izydor (1825—1891). Śmierć i pogrzeb u Serbów i odnoszące się do nich wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe. (Odb. z Ateneum). B. m. b. r. (Warszawa, 1889),
81388 Jentys Stefan (1860—1919). Analiza mechaniczna ziemi przez ... (Nadb. z Encyklopedyi Rolniczej). B. m. b. r. (Warszawa, 1889),
81389 Jentys Stefan (1860—1919). Azot. (Nadb. z Encyklopedyi Rolniczej). B. m. b. r. (Warszawa, 1889),
46700 Holewiński Władysław (prof. Uniw. Warsz.; 1834—1919). Kurs grażdanskogo prawa. Cz. 1. B. m. b. r. (Warszawa, 1888),
50936 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903). Łacińsko-polski słowniczek roślinny, z zabytku przemyskiego. (Nadb. z t. II Prac Filologicznych). B. m. b. r. (Warszawa, 1888),
92688 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). O tak zwanej tablicy paschalnej lubińskiej. (Nadb. z Ateneum 1887). B. m. b. r. (Warszawa, 1887),
106281 Kosminskij Aleksiej Pietrowicz (1860-1936). Pierwyj Afinskij sojuz. Istoriko-kriticzeskij oczerk Kosminskago. (Odb. z: Warszawskia Uniwiersitietskija Izwiestija). B. m. b. r. (Warszawa, 1887),
89399 Katalogi. Kleinsinger A. H. (zm. ok. 1904). Wydawnictwo Katalogu Nr. 7. Katalog książek !! Po cenach znacznie zniżonych !! znajdujących się w księgarni A. H. Kleinsingera przy rogu ulic Ś-to Krzyzkiej i Nowego Światu Nr. 1 dom W-go Semadeniego w Warszawie. Warszawa, Druk. Przemysłowa i Administracya Kiosków Warszawskich, Erywańska 11 róg Marszałkowskiej 150. B. m. b. r. (Warszawa, 1887),
17029 Crawford Francis Marion (1854—1909). Książę Saracinesca, powieść, przekład z angiel. (Dod. do Bluszczu z r. 1887 nr 49). B. m. b. r. (Warszawa, 1887),
50925 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903). Dziesięć pieśni mazurskich. (Odb. z Prac Filologicznych). B. m. b. r. (Warszawa, 1887),
87615 Katalogi. Katalog wystawy nasion. Katalog wystawy nasion Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1886. [B. m. b. r. (Warszawa, 1886)]
42595 Hanusz Jan (1858—1887). Dwa nowe dzieła prof. Miklosicha (Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen i Dictionnaire abrégé de six langues slaves). (Nadb. z Ateneum). B. m. b. r. (Warszawa, 1886),
42601 Hanusz Jan (1858—1887). O kongresie oryentalistów w Wiedniu. Napisał Dr. ... (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej, 1886). B. m. b. r. (Warszawa, 1886),
79417 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Rehabilitacya Królowej Marysieńki. (Nadb. z Niwy). B. m. b. r. (Warszawa, 1885),
89685 Katalogi. Lewental Salomon (1841—1902). Katalog wydawnictw S. Lewentala w Warszawie, Nowy Świat Nr 41. B. m. b. r. (Warszawa, 1885),
75760 J. A. Z powinszowaniem Nowego Roku 1885. B. m. b. r. (Warszawa, 1885),
59889 Dydyński Teodor prof. Uniw. Warszawskiego (1836—1921). Agrarnyj wopros driewniago Rima, Riecz profiessora... B. m. b. r. (Warszawa, 1885),
96055 Kochanowski Jan (1530—1584). Fraszki ... W Krakówie, w Drukárni Łázárzowéy, roku Pańsk. 1584. (Odb. z t. II Wydania Pomnikowego). B. m. b. r. (Warszawa, 1884),
52083 Kasznica Józef (profesor w Szkole Głównej w Warszawie; 1834—1887). Kilka słów o znaczeniu stronnictw politycznych. (Odb. z Ateneum). B. m. b. r. (Warszawa, 1883),
80542 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Porównawcze badania doświadczalne nad zachowaniem się wody karlsbadzkiéj, nowej soli karlsbadzkiéj, wody kissyngeńskiéj i wody przekroplonéj w żołądku ludzkim. Wykonał Dr. ... (Odb. z Pamiętnika Tow. Lekarskiego). B. m. b. r. (Warszawa, 1883),
78582 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Trzy przypadki drgawek jednostronnych (Hémispasme) zwanych inaczej padaczką Jachsena (Epilepsie Jachsonnienne) lub padaczką połowiczną (Epilepsia haemiplegica). (Odb. z Medycyny). B. m. b. r. (Warszawa, 1883),
79414 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Polityka Fryderyka II Pruskiego. (Nadb. z Ateneum). B. m. b. r. (Warszawa, 1882),
78947 Janowicz Annibal. Do ogółu spostrzeżeń numizmatycznych podał... (Nadb. z Przeglądu Bibliograficzno-Archeologicznego Nr 10 i 11). B. m. b. r. (Warszawa, 1882),