Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69225 Gostkowski Aleksander. Jaśnie Wielmożny Panie Prezesie (list otwarty w sprawie podhajeckiej). Kraków i Lwów, nakł. autora, druk. Czasu, (1891),
69226 Gostkowski Aleksander. O produkcyi ryb w stawkach i sadzawkach włościańskich. (Odb. z nru 6 Okólnika Tow. Rybackiego L. 1047/92). Kraków, nakł. Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie, druk. Czasu, (1892),
69227 Gostkowski Aleksander. Projekt drenowania kraju na szerszą skalę, wniesiony na posiedzeniu krajowej komisyi dla spraw rolniczych. Wadowice, nakł. autora, druk. Fr. Foltyna, 1891,
69228 Gostkowski Aleksander. Projekt Gostkowskiego. Zasady, na których oparłem budowę niniejszego projektu, a które w formie uwag Szanownej Dyrekcyi i Komisyi etatowej do ocenienia przedkładam. (Kraków, 1890),
69229 Gostkowski Aleksander. Sprawozdanie z czynności w radzie nadzorczej Towarz. wzajemnych ubezpieczeń. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1891,
69230 Gostkowski Aleksander. Wniosek w sprawie drenowania kraju na szerszą skalę, przedłożony na posiedzeniu komisyi dla spraw rolniczych przy Wydziale krajowym. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1891,
69231 Gostkowski Aleksander. Wyjaśnienie. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, (1891),
69232 Gostkowski Aleksander.
69233 Gostkowski Alfons.
69234 Gostkowski Antoni. O bankach i wpływie ich na pomyślność ludów. Odczyt na publicznem posiedzeniu Tow. gosp. galic. d. 29 Czerwca 1867. Czerniowce, nakł. autora, druk. R. Eckhartha, 1870,
69235 Gostkowski Antoni.
69236 Gostkowski Bazyli.
69237 Gostkowski Ernst. Die Gemeindeverfassungsgesetze für die Provinz Hannover. Neue preuss. Verwaltungsgesetze. Berlin C. Heymann, 1891,
69238 Gostkowski Gustaw (baron; ur. 1840). Exposition universelle internationale de 1900. Au Mexique, études, notes et renseignements utiles au capitaliste, à l'immigrant et au touriste, par G. Gostkowski... Paris, M. de Brunoff, b. r.,
69239 Gostkowski Gustaw (baron; ur. 1840). De Paris à Mexico par les États-Unis. Ouvrage orné de 24 gravures hors texte. Paris, P.-V. Stock éditeur, Imprimerie Générale de Chatillon-sur-Seine, 1899,
69240 Gostkowski Józef.
69241 Gostkowski Karol.
69242 Gostkowski Michał.
69243 Gostkowski Napoleon.
69244 Gostkowski Paweł.
69245 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Das Bremsen der Züge auf Eisenbahnen. 1886.
69246 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Eine Brems-Studie. Separat-Abdruck aus der Zeitschrift des Oesterr. Ingenieurund Architekten-Vereines, Heft II, 1886. Wien, Selbstverlag des Verfassers, Druck v. R. Spies & Co, 1886,
69247 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Elektricität als Betriebskraft auf Eisenbahnen. Separat-Abdruck aus der „Zeitschrift für Elektrotechnik”. 1885. IV. und V. Heft. Wien, A. Hartleben's Verlag, Erste Wiener Vereins-Buchdruckerei, (1885),
69248 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Die Gas-Bahn. Von Baron... Separatabdruck aus „Schilling's Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung” 1893. Herausgegeben von Dr. H. Bunte, Karlsruhe. München, Druck von R. Oldenbourg, (1893),
69249 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Hamowanie wozów kolejowych. Wykład..., wygłoszony na uroczystem zgromadzeniu tygodniowem Towarzystwa Politechnicznego dnia 16. maja 1888 roku. B. m. b. r.,
69250 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Kolej gazowa. Lwów, nakł. autora, Druk. Ludowa, 1893,
69251 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Koleje dla ruchu miejscowego. Napisał... (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, nakł. Gazety Narodowej, druk. Pillera i Sp., 1892,
69252 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Die Mechanik des Zugs-Verkehres auf Eisenbahnen. Ein Beitrag zur Eisenbahn-Betriebslehre. Bearbeitet von..., k. k. ord. öffentl. Professor an der polytechnischen Hochschule zu Lemberg, General-Directions-Rath der österreiehischen Staatsbahnen a. D. Mit 19 in den Text gedruckten Figuren. Wien, Druck und Verlag der „Stevrermühl”, 1891,
69253 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Mechanika lotu. Wykład profesora... na III zjeździe techników we Lwowie dnia 11 lipca 1894 r. Lwów, 1894,
69254 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). O potrzebie kolei gospodarczych w Galicyi. Napisał... (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, nakł. redakcji Ekonomisty Polskiego, Druk. Ludowa, 1892,