Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69193 Gosse dr.
69194 Gosse Louis André (1791—1873). Rapport sur l'épidémie de choléra en Prusse, en Russie et en Pologne. Genève, 1833,
69195 Gössel Friedrich Vasa Ludwig. Die Evangelische Kirche Sct. Johannis zu Güntersdorf (Zatonie), Diöcese Grünberg (Zielona Góra). Eine Festgabe zu ihrer 100 jährigen Jubelfeier am XXII p. Trinit., den 12 November 1865. (Grünberg? 1865?),
69196 Gosselen ks..
69197 Gosselin Emilia (1815—1864). Zasady języka polskiego wyłozone (!) praktycznie dla dziewcząt Na wzór grammatyki p. Sardou należącej do kursu edukacji domowéj dla Dziewcząt we Francji. Część pierwsza przez Emilię G. Warszawa, druk. S. Orgelbranda 1847,
69198 Gosselin Emilia (1815—1864).
69199 Gosselin Jean-Edme-Auguste ks. (1787—1858). Władza Papieża w średnich wiekach albo Badania historyczne o początku władzy doczesnéj Stolicy Apostolskiéj i o prawie publiczném średnich wieków we względzie mocy usuwania panujących, poprzedzone wstępem o zaszczytach i prerogatywach doczesnych przyznawanych religii i jéj kapłanom u narodów starożytnych, szczególniéj pod pierwszymi cesarzami chrześciańskimi; przez księdza Gosselena (!) Rektora Seminaryum St. Sulpiciusza. Według drugiego wydania, znacznie powiększonego, przełożył Dr. Władysław Godlewski. Tom I—II. Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869—1870,
69200 Gosselin Rozyna (z domu Lattimore Clarke z Angers). Edgar, nouvelle polonaise, par Mme Lattimore Clarke, auteur d'Olésia, ou la Pologne. Paris, Mame et Delaunay-Vallée libraires, Charles Gosselin libraire, impr. de Cosson, MDCCCXXVIII (1828),
69201 Gosselin Rozyna (z domu Lattimore Clarke z Angers). Edgar hrabia Gordon. Powieść narodowa tłumaczona z francuskiego świeżo napisana w Paryżu przez Panią Lattimore Clarke. Opisana w niéj jest pięknie miéjscowość okolic Warszawy, jakoteż obyczaiów i zabaw tej Stolicy. Warszawa, druk. Józefa Węckiego, 1828,
69202 Gosselin Rozyna (z domu Lattimore Clarke z Angers). Edgar della Signora Lattimore Clarke. Lo zaffiro magico della Signora di Genlis. Versione di O. O. (Piccola Biblioteca di Gabinetto, serie seconda). Milano, presso Ant. Fort. Stella e Figli, 1833,
69203 Gosselin Rozyna (z domu Lattimore Clarke z Angers). Olésia, ou la Pologne; par Madame Lattimore Clarke. Tome I—IV. Paris, Mame et Delaunay-Vallée éditeurs, Charles Gosselin libraire, impr. de Cosson, MDCCCXXVII (1827),
69204 Gosselin Rozyna (z domu Lattimore Clarke z Angers). Olesia o la Polonia. Romanzo storico della signora Lattimore Clarke. (Tom I—III). Firenze, V. Batelli e Figli, 1832,
69205 Gosselin Rozyna (z domu Lattimore Clarke z Angers). Olesia oder Polen. Von Madame Lattimore Clarke. Aus dem Englischen. Theil I—IV. Stuttgart, bei Gebrüder Franckh, 1827,
69206 Gosselin Teodor.
69207 Gossens L. ks.
69208 Gossin Ludwik. Krótki rys hodowli morwy i jedwabników. Warszawa, nakł. L. Sygietyńskiego, druk. J. Jaworskiego, 1875,
69209 Gossler Gustav von (1838—1927).
69210 Gossner Johannes Evangelist (1773—1858). Poseł z dobrem poselstwem przez Jana Gossnera. B. m. b. r. (ok. 1830),
69211 Gossner Johannes Evangelist (1773—1858). Ewangelicka Domowa Postylia albo Wyklad Ewangeliow z całego roku koscielnego przez Jana Gosznera w Berlinie. A teraz przez Towarzystwo Chrześciańskie we Szczytnie na polski ięzyk przetłómaczona i do druku podana. Szczytno, nakł. Michała Dorscha, druk. A. Gąsiorowskiego, 1849 (do str. 544, a od str. 545 do końca: Zakończono drukiem J. E. Jänike w Szczytnie. 1 maia 1852),
69212 Gossypol.
69213 Gost' (Strasznyj). Litowskaja poema, wziataja iz narodnych powierij. Warszawa, tip. S. Strombskago, 1844,
69214 Gostecki J. J.
69216 Gostkowska Józefa z Zawadzkich (1760—1850).
69217 (Gostkowska Teofila). Na śmierć Teofili z Wielogłowskich Gostkowskiey zgasłéy w dniu 23. Marca 1823. roku. B. m. b. r.,
69218 Gostkowska Wanda.
69220 Gostkowski A. W. Zakład leczniczy Steinerhof pod Kapfenbergiem. Wiedeń, 1886,
69221 Gostkowski A. W.
69222 Gostkowski Aleksander. Die Bewirthschaftung der Teiche auf dem Gute Tomice bei Wadowice in Galizien, mit einer Situationskarte der Teiche, nebst Modellen der Fischereigeräthe und Präparaten der Zuchtfische. Zur allgemeinen land- und forsfwirthschaftlichen Ausstellung in Wien im Jahre 1890 dargestellt von Freiherr... Krakau, Selbstverlag, Buchdruckerei des Czas, 1890,
69223 Gostkowski Aleksander. O gospodarstwie stawowem w Tomicach. (Odb. z Tygodnika Rolniczego). Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885,
69224 Gostkowski Aleksander. O gospodarstwie stawowem w Tomicach. Odczyt... na kongresie rybackim w Freiburgu d. 29 lipca 1887. Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. autora, Druk. Związkowa, 1887,