Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69141 Gospodarz Wiejski i Miejski. Gospodarz Wiejski i Miejski, czyli Dziennik najpotrzebniéjszym i najpożytéczniejszym wiadomościom poświęcony. (Prospekt). Strazburg (!), druk. G. Silbermanna, b. r.,
69136 Gospodarz Wiejski. Czasopismo rolnicze dla włościan. (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Lwów, wydawca i redaktor odpowiedzialny Władysław Szybiński (od r. 1894 red. Fr. Gawroński), druk. Drukarni Ludowej, rok I: 1890 (nr 1 z 1 III—nr 20 z 31 XII) — rok V: 1894,
69137 Gospodarz Wiejski. Gospodarz Wiejski (dodatek do Wieńca i Pszczółki, wychodzi dwa razy na miesiąc). Lwów, wydawca i odpowiedzialny redaktor ks. Stanisław Stojałowski (od nru 2 r. 1879: odpowiedzialny redaktor ks. Stanisław Stojałowski, od nru 10 r. 1880: wydawca i redaktor ks. Stanisław Stojałowski, za redakcję odpowiedzialny Aleksander Vogel), druk. Karola Budweisera,
69139 Gospodarz wiéjski. Gospodarz wiéjski jakimby bydź powinien... (Głogów, 1840);
69142 Gospodarz Wieyski. Gospodarz Wieyski czyli zbiór potrzebnych gospodarzom wiadomości, trzydziestoletniém do świadczeniem sprawdzonych, dla użytku wieśniaków do druku podany. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1815,
69120 Gospodarz. Dodatek do Tygodnika Chełmińskiego, 1850—1851.
69125 Gospodarz. Pismo rólnicze dla włościan. (Tygodnik). Grudziądz, redaktor odp. B. Sobiechowski (od nru 4: redaktor odp. Józef Rutkowski), nakł. i druk. W. Kulerskiego, rok I:1900 (nr 1 z 4 I, nry okazowe z 21 i 28 XII 1899) i dalej (do r. 1939),
69126 Gospodarz. Pismo rolnicze wychodzące w Toruniu co czwartek (od nru 28 z 15 VII 1875 zmiana podtytułu: Pismo rolnicze wychodzące w Toruniu co czwartek. Organ Towarzystw rolniczych Zachodniopruskich, Kółek włościańskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Towarzystwa rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego; od nru 1 z 1887 r.: Pismo rolnicze wychodzące w Toruniu co sobota. Organ Towarzystw rolniczych, itd. jak wyżej; od nru 14 z r. 1890: Pismo rólnicze wychodzące w Toruniu co sobota. Organ Towarzystw rólniczych Zachodniopruskich i Towarzystwa rólniczego dla Księstwa Cieszyńskiego). Toruń, nakł. i red. Edward Donimirski (od r. 1884 red. i nakł. Ignacy Danielewski, od r. 1886 red. odp. był w zastępstwie Kazimierz Świt, nakł. J. Danielewski, od nru 20 z r. 1889 red. i nakł. Ignacy Danielewski), druk. J. Buszczyńskiego, rok 1: 1871/1872 (nr 1 okazowy z 15 IX 1871, od 1 X 1871 wychodził regularnie) — rok 19: 1890,
69115 Gospodarz.
69117 Gospodarz. Dodatek (miesięczny) do „Gazety Toruńskiej” i „Codziennej”. Toruń, red. odp. Jan Brejski, nakł. i druk. S. Buszczyńskiego, rok I: 1894—1900 (i dalej do 1914),
69118 Gospodarz. Dodatek do Nadwiślanina. (Tygodnik). Chełmno, 1850—1851,
69119 Gospodarz. Dodatek (miesięczny) do „Nowin Raciborskich”. Racibórz, red. odp. Jan Eckert, czcionkami T. Nowickiego, 1894,
69121 „Gospodarz”. Kalendarz ludowy na rok 1890. Redaktor i wydawca: Jan Biedroń. Lwów, nakł. Towarzystwa Kółek Rolniczych, skład główny w Biurze Towarzystwa Kółek Rolniczych, czcionkami Drukarni Polskiej Jana Mittiga i Sp., 1889,
69122 „Gospodarz”. Ilustrowany kalendarz rolniczy Jana Biedronia na rok 1896. Rocznik siódmy. Kalendarz „Wydawnictwa groszowego im. T. Kościuszki”. Kraków, nakł. dra Z. Kostkiewicza i K. Wojnara, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
69123 „Gospodarz”. Ilustrowany kalendarz Wydawnictwa Groszowego imienia Tadeusza Kościuszki na rok zwyczajny 1898. Redaktor K. Wojnar. Lwów, Kraków, Poznań, nakł. Dra Z. Kostkiewicza i K. Wojnara, czcionkami Drukarni Katolika w Bytomiu, (1897),
69124 „Gospodarz”.
69145 Gospodyni (Dobra). Pismo tygodniowe. Warszawa. Wychodziło od r. 1901, a nie od r. 1900, jak podano w tomie 3 (str. 417) obecnego wydania Bibliografii Polskiej.
69153 Gospodyni (Znana) (pseud.).
69146 Gospodyni doskonała. Gospodyni doskonała, czyli Przepisy utrzymywania porządku w domu... Poznań, nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1889,
69147 Gospodyni doskonała. Gospodyni doskonała, czyli przepisy utrzymywania porządku w domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy apteczne i gospodarskie, tudzież hodowania i utrzymywania krów, cieląt, świń, indyków, kur, kaczek, gęsi itd., co do użytkowania owoców i jarzyn, oraz tajemnice gospodarskie, wraz z Dodatkiem, zawierającym pranie i prasowanie bielizny, materyi kolorowych, firanek itd. Wyd. 2-gie poprawione i powiększone. Poznań, nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1899,
69148 Gospodyni doskonała. Gospodyni doskonała dla wsi i miast, zawierająca przepisy kuchenne doświadczonych gospodyń, zebrane staraniem redakcyi Tygodnika mód i powieści. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1882,
69150 Gospodyni litewska. Gospodyni litewska czyli Nauka utrzymywania porządnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy i zapasy Kuchenne, Apteczkowe i Gospodarskie; tudzież hodowania i utrzymywania bydła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wyprobowańszych, a razem najtańszych i najprostszych. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
69151 Gospodyni Miejska i Wiejska. Pismo illustrowane poświęcone Gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Hodowlę drobiu i ptactwa, Ogrodnictwo kwiatowe, Sadownictwo, Warzywnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo, Rybactwo, Kucharstwo, Piekarstwo, i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć Kobiecych. (Od r. 1883 zmiana podtytułu: Czasopismo illustrowane poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Hodowlę drobiu i ptactwa, Ogrodnictwo kwiatowe, Sadownictwo, Warzywnictwo, Pszczolnictwo, Wyroby przemysłu domowego, Rybactwo, Kucharstwo, Piekarstwo i Wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych). (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Zygmunt Jaroszewski, druk. J. Noskowskiego, rok V: 1881 (nr 1 z 1/13 VI) — r. VII: 1883 (ostatni nr 24),
69149 Gospodyni polskiéj kuchni. Gospodyni polskiéj kuchni, wydanie 4te. Warszawa, nakł. W. Lange, 1873,
69152 Gospodyni Wiejska. Pismo illustrowane dla kobiet poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych. (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Józef Lipiński, druk. A. Ginsa (od nru 13 z r. 1879: druk. J. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 20 XII 1876/1 I 1877) — rok V: 1881 (ostatni nr 10 z 15/27 V),
69144 Gospodyni.
69154 Gospodynie.
69155 Gospoje. Gospoje i husari. (Zagreb, 1850);
69156 „Gosposi („Dla mojej Pięknej). „Dla mojej Pięknej Gosposi”. Kalendarz kucharsko-gospodarski na 1899 rok przez Smakosza. Wydawnictwa rok I-szy. Warszawa, skład główny w Księgarni Polskiej W. Ratyńskiego, druk. J. Sikorskiego, (1898),
69157 Gosposia. Gosposia młoda. Poradnik kucharski. Zeszyt I—II. Warszawa, Oławski,