Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69098 Gospodarcza rachunkowość.
69099 Gospodarcze. Gospodarcze rady w wojsku,
69100 Gospodarstwa. Jak prowadzić Gospodarstwa? Rozprawy odznaczone na Konkursie „Gazety Rolniczej”. Wydawnictwo jubileuszowe. Warszawa, Gebethner i Wolff, nakł. Gazety Rolniczej, druk. Noskowskiego, 1886,
69102 Gospodarstwo domowe.
69103 Gospodarstwo duchowne. Modlitwy, wydane naprzód w Krakowie, w drukarni Łazarzowéj 1601 r. powtórnie w Krakowie 1606 r, (!) staraniem Ks. Piotra Skargi, u Andrzeja Piotrkowczyka. Dla mężczyzn. Kraków, staraniem i nakładem Wydawnictwa Bibliot. Polskiej (Kaz. Józ. Turowskiego), druk. Czasu, 1858,
69104 Gospodarstwo Janka. Parawanik obrazkowy z łatwemi wierszykami i ruchomemi obrazkami przedstawiającemi cały światek zwierzęcy domowy. Warszawa, M. Arct, 1893,
69105 Gospodarstwo kobiece. Gospodarstwo kobiece wiejskie. B. m. b. r. (Warszawa, 188.?),
69106 Gospodarstwo leśne.
69107 Gospodarstwo narodowe.
69108 Gospodarstwo pszczelne. Gospodarstwo pszczelne w słomianych bezdenkach, w Wielko-Polsce, koszkami zwanych. Gniezno, J. B. Langie, 1879,
69109 Gospodarstwo pszczelne.
69110 Gospodarstwo rybne.
69111 Gospodarstwo społeczne.
69112 Gospodarstwo wiejskie. Gospodarstwo wiejskie. Warszawa, 1835—1844, 1848—1857;
69113 Gospodarstwo wiejskie. Gospodarstwo wiejskie, zapowiadane w Warszawie około 1840 r. nie ukazało się.
69114 Gospodarstwo wiejskie.
69101 (Gospodarstwo. Wykład dla szkoły dublańskiej, litografowany jako manuskrypt, bez tytułu). B. m. b. r. (Lwów, 1860),
69128 Gospodarz (Dobry). Dobry Gospodarz czyli Pismo pożyteczne i dla rozrywki wydawane przez Przyjaciół Ludu i Narodu. (Tygodnik). Chełmża, redaktor i wydawca Julian Prejs, Druk. Polsko-Ludowa Jul. Prejsa, rok 1: 1850 nr 1 (z 5 VII) na próbę,
69138 Gospodarz (Jak może) wiejski. Jak może Gospodarz wiejski poznać konie na nosaciznę (smarkociznę) i tylczak chore? Jak powinien obchodzić się z końmi na początku parchów i zołzów, aby zapobiedz rozszerzeniu się pierwszych, albo pogorszeniu się drugich, zawczasu? na rozkaz królewsko-pruskiéj Regencyi wrocławskiéj w Szląsku, dla nauki gospodarzy wiejskich rozwiązane zapytania. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1809,
69116 Gospodarz (pseud.).
69143 Gospodarz (Zaradny) wiejski. Pismo miesięczne dla ludu, poświęcone rolnictwu, przemysłowi i nauce, przy pomocy kilku Członków Johannisburgskiego obwodowego Towarzystwa gospodarczo-rolniczego, oraz Czł. centralnego Tow. gosp.-roln. dla Litwy i Mazurów wydawany przez Antoniego Gąsiorowskiego, rzeczywist. czł. t. Tow. Rocznik L — Poszyt 1. Marzec. Johannisburg na Mazurach (Pisz), nakł. i czcionkami A. Gąsiorowskiego, 1859,
69127 Gospodarz Andrzej (pseud.).
69129 Gospodarz doskonały (Lwów, 1801).
69130 Gospodarz doskonały. Gospodarz doskonały czyli Sposób Robienia Mydła, Swiec, Octów, przyprawiania Owoców, solenia i wędzenia (!) Mięsa, pieczenia Chleba, | warzenia Piwa i robienia krochmalu. Drezno, 1890 (tak zamiast: 1809),
69134 Gospodarz i Przemysłowiec. Czasopismo tygodniowe poświęcone sprawom rolnictwa, przemysłu i handlu rolniczego. Warszawa, wydawca i redaktor St. Adamczewski (od r. 1889 nr 2 za wyd. i red. Saturnin Sikorski, od r. 1889 nr 44 wydawca i redaktor Saturnin Sikorski), druk. M. Lewińskiego (od nr 23 r. 1888 druk. W. Ratyńskiego, od nr 41 r. 1888 druk. Ign. Zawiszewskiego, od nr 31 r. 1889 druk. Gospodarza i Przemysłowca), rok I: 1888 (nr l z 20 II)— rok IV: 1891,
69135 Gospodarz i Rękodzielnik. (Dodatek do Wieńca i Pszczółki, miesięcznik). Lwów, red. ks. Stanisław Stojałowski, 1880, 1881 (?) — 1882,
69131 Gospodarz Jędrzej (pseud.).
69132 Gospodarz Krakowski. Proiekta poprawienia rolnictwa kraiowego obeymuiący (Kraków 1811);
69133 Gospodarz Mazurski. (Miesięcznik). Wyd., red. i druk. Antoni Gąsiorowski w Jańsborku. Pisz, 1857,
69140 Gospodarz Wiejski i Miejski. Gospodarz Wiejski i Miejski, czyli Dziennik najpotrzébniejszym i najpożyteczniéjszym wiadomościom poświęcony, a mianowicie: rolnictwu, ogrodnictwu, leśnictwu, budownictwu; wychowaniu zwierząt domowych; pszczolnictwu, rybołowstwu, łowiectwu; sztukom, rękodziełom, rzemiosłom; porządkowi domowemu, spiżarni, kuchni; rozmaitościom itd. wydawany w połączeniu prac i starań przyjaciół umiejętności przemysłowo-rolniczych, przez Jozefa Lipowskiego, rządowego professora nauk matematycznych i rysunków linijowych. Strazburg (!), druk. G. Silbermanna, w 8ce, t. I (zesz. 1, 2) 1838,