Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
27779 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Cieciszowski Jan. Dymitr Samozwaniec.
45707 Hirschberg (Hirszberg) Aleksander (1847—1907). Dymitr Samozwaniec. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Druk. Ludowa, 1898,
12132 Bułharyn (Bułgarin) Tadeusz (właściwie: Jan Tadeusz Krzysztof; 1789—1859). Dymitr Samozwaniec, romans histor. (przekład Kar. Korwella?). Tom I.. Wilno, 1830 (1831?),
102470 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dymitr i Marya. Dramat w pięciu aktach wiérszem przez … napisany roku 1828. Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1847,
29337 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Korzeniowski Józef (1797—1863). Dymitr i Maria, czyli Wróżba i zemsta. Tr.
31046 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rajszel Ludwik Edward (zm. 1871). Dymisjonowany kawaler. Kom.-op. w 1 a.
32881 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Żółtyński Daniel (1833—1893). Dymisja. Szkic scen. w 4 a.
99982 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Dym. Nasza szkapa. Głupi Franek. Z illustracyami S. Sawiczewskiego. (Biblioteczka illustrowana). Warszawa — Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
99981 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Dym przez ... Warszawa, Wydawnictwo Kurjera Polskiego, druk. M. Lewińskiego, 1899,
28306 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Fredro Aleksander (1793—1876). Dyliżans. Kom. w 4 a.
30470 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Niemcewicz Julian Ursyn (krypt. J. U. N.; 1757—1841). Dyliżans, czyli Trzy guwernantki. Krt. w 1 a.
53353 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Delacour Alfred Lartigue (1815—1883), Moreau L. I. E. L., Siraudin P. i Maquet A. Dyliżans (Kurier) lioński. Dr. w 5 a.
32407 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wójcicka-Chylewska Zofia (ur. 1876). Dyletanci. (Orły bez skrzydeł). Szt. w 4 a.
32891 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Żuławski Jerzy (1874—1915). Dyktator. Szt. w 4 a. z prol.
25734 Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). i Żółkowski Alojzy. Dykcyonarzyk Teatralny z Dodatkiem Pieśni z naynowszych Oper dawanych na Teatrze Narodowym Warszawskim. Poznań, druk. Dekkera i Komp., 1808,
59994 Dykcyonarzyk Teatralny. Dykcyonarzyk Teatralny (1808);
59993 Dykcyonarzyk nowy polsko-francusko-niemiecki. Dykcyonarzyk nowy polsko-francusko-niemiecki. Warszawa, 1808,
59991 Dykcyonarzyk nowy kieszonkowy. Dykcyonarzyk nowy kieszonkowy w III Tomach. (Pierwszy zawiera wyrazy polsko-francusko-niemieckie, dwa ostatnie zaś francusko-polsko-niemieckie). Wrocław, 1806,
59992 Dykcyonarzyk. Dykcyonarzyk nowy kieszonkowy niemiecko-polsko-francuski. Tomów II. Wrocław, 1813,
59990 Dykcyonarzyk. Dykcyonarzyk francuski z krótką informacyą o pronuncyacyi i przydaniem rozmów francuskich, na nowo przedrukowany. Wilno, u Aleksandra Żołkowskiego, 1817,
2014 Amszejewicz Michał. Dykcyonarz zawierający: wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone, a mianowicie: w umiejętnościach, sztukach, tudzież w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-filozoficznym, literackim i w potocznéj mowie używane. Do użytku powszechnego ułożony staraniem i pracą... Warszawa, druk. Aleks. Ginsa, 1859,
14666 Chodynicki (Chodyniecki) Ignacy ks. karmelita; (178G—1847). Dykcyonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym ułożony przez ks. ... Zakonu Karmelitów. 3 tomy. Lwów, w kom. u Kuhna i Milikowskiego, druk. Józefa Schneydera, 1833,
8627 Boiste Piotr Klaudiusz Wiktor (1765— 1824). Dykcyonarz trudności języka francuzkiego, ułatwionych przez naybieglejszych grammatyków, wyjęty z powszechnego dykcyonarza francuzkiego P. Boiste (tłum. N. A. Kumelski). Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1829,
94917 Kluk Krzysztof ks. (1739—1796). Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nie tylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, oranżeryach, utrzymywane: ale oraz y cudzoziemskie, ktoreby w kraiu pożyteczne bydz mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby etc. albo ktore jakową nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatnosci lekarskie, ekonomiczne, dla ludzi, koni, bydła, owiec, psczoł, etc. utrzymywanie, etc. Z poprzedzającym wykładem słów Botanicznych i kilkorakim na końcu Reiestrem; Tom I. A—E. Ułożony Przez X. ... nauk wyzwolonych i filozofii doktora, kanonika kat: Inflantsk: dziekana drohickiego, proboszcza ciechanowieckiego, Szkoły Główney W. X. L. towarzysza. Tamże [Warszawa, Druk. XX. Piiarów], 1803,
94919 Kluk Krzysztof ks. (1739—1796). Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nie tylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe, na roli, w ogrodach, oranżeryach, utrzymywane. Ale oraz i cudzoziemskie, ktoreby w kraiu pożyteczne bydź mogły albo, z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, &c. albo ktore jakową nadzwyczajnosć w sobie mają: ich zdatnosci lekarskie, ekonomiczne, dla ludzi, koni, bydła, owiec, psczoł, &c. utrzymywanie, &c. Z poprzedzającym wykładem słów Botanicznych, i kilkorakim na końcu Rejestrem. Tom II. F.—Q. Ułożony przez X.... Nauk wyzwolonych i filozofii doktora, kanonika Kat: inflantsk: dziekana drohickiego, proboszcza ciechanowieckiego, Szkoły Głownéj W. X. L. Towarzysza. Tamże [Warszawa, Druk. XX. Piiarów], 1845,
94918 Kluk Krzysztof ks. (1739—1796). Dykcyonarz roslinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rosliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, oranżeryach utrzymywane: ale oraz i cudzoziemskie, ktoreby w kraiu pożyteczne byc mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, i t. d. albo ktore jakową nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatnosci lekarskie, ekonomiczne, dla ludzi, koni, bydła, owiec, pszczoł i t. d. utrzymywanie, i t. d. Z poprzedzaiącym wykładem słów Botanicznych i kilkokrotnym na końcu Reiestrem. Tom I. A—E. Ułozony przez X. ... nauk wyzwolonych i filozofii doktora, kanonika kat. inflantsk: dziekana drohickiego, proboszcza ciechanowieckiego, Szkoły Głowney W. X. L. Towarzysza. Tamże [Warszawa, Druk. XX. Piiarów], 1805,
81288 Jełowicki Stanisław. Dykcyonarz przysłowiów francuzkich, zawierający przysłowia i sposoby mówienia w języku francuzkim używane, wyjęty z Dykcyonarza Akademii i wielu innych mogący służyć ku uzupełnieniu słowników Bandtkiego i Trotza, dla użytku młodzieży spolszczony. Tom I—II. Warszawa i Krzemieniec, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1825,
83302 Juszyński Hieronim ks. (właściwie: Michał Hieronim; 1760—1830). Dykcyonarz poetów polskich przez X. M. ... Tom pierwszy — Tom drugi. Kraków, druk. Józefa Mateckiego, 1820,
59987 Dykcyonarz nowy. Dykcyonarz nowy, to jest: Słownik polsko-niemiecko-francuzki. Grimma, Verlags-Comptoir, 1846,
59986 Dykcyonarz łacińsko-polski. Dykcyonarz łacińsko-polski. Wilno, Zawadzki, 1809,