Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69063 Gosiewski Władysław (1844—1911). Dwa twierdzenia z mechaniki cząsteczkowej przez ... Przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa Nauk Ścisłych, dnia 2 grudnia 1875 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom VIII, rok 1876. (Paryż, nakł. Biblioteki Kórnickiej), 1876,
69064 Gosiewski Władysław (1844—1911). Wykład mechaniki cząsteczkowej, molekularnej przez ... Na czterechsetletnią rocznicę urodzin Kopernika. Tom I. Część różniczkowa. Zeszyt I. Paryż, nakł. właściciela Biblioteki Kórnickiej, druk. Rouge, Dunon i Fresné, 1873,
69065 Gosiewski Władysław (1844—1911). Wywód elementarny reguły najmniejszych kwadratów. Napisał... (Odb. z Kosmosu, 1895). B. m. b. r.,
69066 Gosiewski Władysław (1844—1911). O pewném zadaniu z teoryi prawdopodobieństwa. (Odb. z t. 10 Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Uniw. Jagiell., 1882,
69067 Gosiewski Władysław (1844—1911). O związku między zasadą najmniejszego działania i najprawdopodobniejszym układem. (Odb. z t. 1 Prac Matematyczno-Fizycznych). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1888,
69068 Gosiewski Władysław (1844—1911).
69070 Goski Michał. Skutki rzetelne pigułek (prospekt). B. m. b. r.,
69071 Goslar Julian (1820—1852). Chrystus na puszczy. Z Karmelitów we Lwowie 1846. B. m. (Lwów), b. r. (1848),
69072 Goslar Julian (1820—1852). Dumanie więźnia w Karmelitach. Sanok, druk. Karola Pollaka, b. r. (1848),
69073 Goslar Julian (1820—1852). Z Karmelitów 1847. B. m. b. r.,
69078 Gosławski Albin dr.
69079 Gosławski Emil (1819—1880).
69080 Gosławski Jakub.
69089 Gosławski Maurycy (1802—1834) i Kowalski Franciszek. Oda do Karola Lipinski'ego czytana w czasie uczty danéj dla niego przez przyjaciół nauk i sztuk pięknych. W Warszawie dnia 29 Grudnia 1827. r. przez Maurycego Gosławskiego tudzież druga poswięcona mu przez Franciszka Kowalskiego. Warszawa, nakł. wydawcy, w Drukarni Komisji Rząd(owej) W(yznań) R(elig.) i O(świecenia) P(ublicznego), 1828,
69081 Gosławski Maurycy (1802—1834). Banko, fantazya. Wiersze różne. (Biblioteka Mrówki, tom 252). Lwów, Księgarnia Polska, druk. J. Czaińskiego w Gródku, (1887),
69082 Gosławski Maurycy (1802—1834). Maurycy Gosławski (w zbiorze: Usque ad finem). Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1859),
69083 Gosławski Maurycy (1802—1834). Piosnki ułana polskiego. (Biblioteka Mrówki, tom 109). Lwów, Księgarnia Polska, Druk. I Związkowa, (1881),
69084 Gosławski Maurycy (1802—1834). Poezya ułana polskiego poświęcona Polkom (przez) M. G. Tom I—II. Paryż, druk. A. Pinard (w rzeczywistości: u Pillera i Sp. we Lwowie), 1833,
69085 Gosławski Maurycy (1802—1834). Poezye Maurycego Gosławskiego. Tom pierwszy. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1828,
69086 Gosławski Maurycy (1802—1834). Poezye ... Z przedmową przez Leona Zienkowicza. Pierwsze wydanie zbiorowe i zupełne. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom XXVI). Lipsk, F. A. Brockhaus, 1864,
69087 Gosławski Maurycy (1802—1834). Polska w Banku. (Wiersz, wydał P. K.). Lwów, druk. M. Poremby, (1848),
69088 Gosławski Maurycy (1802—1834).
69090 Gosławski Mieczysław.
69091 Gosławski Piotr ks.
69092 Gosławski Ryszard. O wychowie cieląt w peryodzie żywienia się ich mlékiem, ze szczególném uwzględnieniem doboru rodziców. Rzecz napisana w celu uzyskania dyplomu z ukończonych nauk w wyższéj szkole rolniczéj imienia „Haliny” w Żabikowie, przez... Poznań, nakł. autora, czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., 1875,
69093 Gosławski Stanisław.
69094 Gosławski T.
69095 Gosmann T.
69096 Gosohorsky (L. F. Maske). 6ter Catalog des Antiq. Bücherlagers in Breslau (Wrocław), 1853,
69097 Gosohorsky (L. F. Maske). 16ter Katalog des Antiq. Bücherlagers (Samml. von Werken zur poln. und russischen Geschichte), 1854,