Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
65747 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Geneza legendy o smoku w związku z istnieniem człowieka czwartorzędowej epoki. Napisał... B. m. b. r. (ok. 1900),
97264 Kolęda. (Inc.: „Idzie wiarus stary do ludzi w kolędzie...”). B. m. b. r. (ok. 1900),
75405 Jus canonicum. Jus canonicum. B. m. b. r. (ok. 1899),
79377 (Jarnuszkiewicz). Katalog zbioru (monet) Jarnuszkiewicza. B. m. b. r. (ok. 1898),
89652 Katalogi. Leitgeber Jarosław (1848—1939) i Sp. Katalog różnych tanich wydawnictw znajdujących się w księgarni Jarosława Leitgebra i Sp. w Poznaniu. B. m. b. r. (ok. 1898),
92004 Kayser Carl. Ornitologische Beobachtungen aus der Umgegend von Ratibor (Racibórz) insbesondere während des Jahres 1897. Von ... (Sonder-Abdruck aus der Ornith. Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt). B. m. b. r. (ok. 1898),
59885 Dydyński Teodor prof. Uniw. Warszawskiego (1836—1921). Ostziejskoje prawo, Kurs czitannyj prof. Dydynskim w 1897/8 ak. godu. B. m. b. r. (ok. 1898),
100976 Kopiec Marcin (1843—1919). „Ten pan Siwina”, to jest ten, co to ku zgruźliwości Szląskiego narodu tyla bojek tak sobie na spas drukowoł i sprzedowoł, a kabzy pieniądzmi nabijoł. Ułożył dr Grzeluch. Wydanie pierwsze. B. m. b. r. (ok. 1897),
6287 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Bajka o lisie, kozłach, niedźwiedziu i pomniku. B. m. b. r. (ok. 1897),
100204 Konstytucya Gwardyi Ułanów. Konstytucya Gwardyi Ułanów polskich Jana III Sobieskiego pod opieką św. Kazimierza Królewicza, w parafii św. Antoniego w Toledo, Ohio. B. m. b. r. (ok. 1895).
36581 Franke Jan Nepomucen (prof. Politechniki Lwowskiej; 1846—1918). O wystawie maszyn poruszanych zapomocą elektryczności w Budapeszcie. B. m. b. r. (ok. 1895),
80736 Jecht Richard. Das sogenannte Dorf Bertelsdorf im Suburbio von Görlitz (Zgorzelec). (Separat-Abdruck aus dem Neuen Lausitzischen Magazin). B. m. b. r. (ok. 1894),
80739 Jecht Richard. Der älteste Görlitzer liber actorum 1389—1413. Von Dr ... (Separat-Abdruck aus dem Neuen Lausitzischen Magazin). B. m. b. r. (ok. 1894),
81906 Jeziorański Józef (1834—1907). O przemyśle domowym włościan. B. m. b. r. (ok. 1894),
6957 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Das Verhalten der Verdauungsenzyme bei Temperaturerhöhungen. Von... (Separatabdruck aus der Zeitschrift fur Biologie. Bd. XXVIII. N. F. X.). B. m. b. r. (ok. 1892),
106138 Bieńkowski Wład. (autor domniemany). List poufny drukowany jako rękopism, nieprzeznaczony do handlu księgarskiego. B. m. b. r. (ok. 1892),
50843 Karliński Justyn Józef Stanisław (1862—1909). Zur Kenntniss der Vertheilung der Wasserbakterien in grossen Wasserbecken von ... B. m. b. r. (ok. 1892),
6920 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Ueber die Darmfäulniss bei Nierenentzündung und Icterus nebst Bemerkungen ueber die normale Darmfäulniss. Aus der medicinischen Hospitalklinik zu Warschau. Von... (Nadb. z Deutsches Archiv für klinische Medicin. XLIX). B. m. b. r. (ok. 1891),
42509 Hanncke Rudoll (1844—?). Pommern und der grosse Kurfürst. B. m. b. r. (ok. 1890),
92465 Kępa pod Nowemmiastem. Podanie gminne. B. m. b. r. (ok. 1890),
51910 Kasprowicz Erazm Łukasz (1835—1922). Grammatyka języka francuskiego. Wydanie trzecie. B. m. b. r. (ok. 1890)
33587 Federowicz (Fedorowicz) Ignacy (w zakonie: Ambroży) ks. paulin (1836—1913). W sprawie restauracyi kościoła na Skałce. B. m. b. r. (ok. 1889),
39792 Godlewski Stefan (1853—1929). Fundacya Skarbkowska w Drohowyżu. Opisał... B. m. b. r. (ok. 1888),
90283 Katalogi. Pisz Józef (1821—1891). Spis książek nakładem i drukiem Józefa Pisza w Nowym Sączu. B. m. b. r. (ok. 1887),
75584 (Izajasz Boner bł.; ok. 1400—1471). Cracovien: Confirmationis Cultus ab immeinorabili tempore praestiti Fr. Isaiae Bonero Sacerdoti Professo Ord. Erem. S. Augustini Beato nuncupato. B. m. b. r. (ok. 1885),
89865 Katalogi. Michałowski Edward (1856—1905). Katalog nakładowych, komisowych i we większych partyach nabytych Książek Księgami E. Michałowskiego w Pelplinie. B. m. b. r. (ok. 1884),
49695 Kamiński Ignacy (1819—1902). Sprawa Dr. Ign. Kamińskiego w komisyi parlamentarnej izby posłów w Wiedniu. (Przedruk z nru 6 Echa z Pokucia). B. m. b. r. (ok. 1884),
78172 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). 200-me anniversaire de la victoire du roi Jean Sobieski célébré ou Musée National Polonais à Rapperswyl. B. m. b. r. (ok. 1883),
100107 Konserwatystom. Konserwatystom na ucho. B. m. b. r. (ok. 1880),
64550 Galileo! (Wiersz, inc: „Na jednym szmacie — rozdartej krainy..."). B. m. b. r. (ok. 1880),