Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
50349 Kapłan naszej dyecezyi.
50348 Kapłan, kapłaństwo.
50347 Kapliński Seweryn (1826—1857).
50346 Kapliński Leon (1826—1873).
50345 Kapliński Leon (1826—1873). Zorza wieczności (Paryż, 1860);
50344 Kapliński Leon (1826—1873). Nad Wisłą. Powieść przez ****. Żytomierz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
50343 Kapliński Leon (1826—1873). Nad Wislom. (Posielo iz Pozora I—VIII svezak). Agram, Svetozar Galac, 1865,
50342 Kapliński Leon (1826—1873). Do wieszcza psalmów. Paryż, druk. L. Martinet, 1859,
50341 Kapliński Leon (1826—1873). Ufność bez granic. Przysłowie dramatyczne w jednym akcie napisał ... (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. autora, D. E. Friedlein, druk. Leona Paszkowskiego, 1872,
50340 Kapliński Leon (1826—1873). Emir Rzewuski. Napisał ... Poznań, nakł. Biblioteki Kórnickiej, w komisie i czcionkami W. Simona, 1881,
50339 Kapliński Leon (1826—1873). Przemówienie ... na obiedzie danym d. 26 Czerwca 1870 roku Janowi Matejce przez Polaków mieszkających w Paryżu. Paryż, Księgarnia Luxemburgska, Drukarnia Braci Rouge, Dunon i Fresné, 1870,
50338 Kapliński Leon (1826—1873). Ostatnia próba (Paryż, 1861);
50337 Kapliński Leon (1826—1873). Bąć co bąć (!). Trzy pieśni: Pokusa, Przejrzenie, Modlitwa (Paryż, 1862);
50336 Kapliński Jan.
50335 Kapliński Jan.
50334 Kapliński Jakub Józef (ur. 1796). De digitali purpurea. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Litteraria Berolinensi ut Doctoris Medicinae et Chirurgiae gradum rite consequatur publice defendet auctor ... Lublinensis. D. XXI M. Aprilis A. MDCCCXX H. L. Q. S. Opponentibus: Georgio Guilelmo Dynnebier Med. Utr. Doctore. Carolo Graefio Medicinae Candidato. Berolini, typis Joannis Friderici Starckii, b. r. (1820),
50333 Kapliński Edmund.
50332 Kapliński E.
50331 Kaplińska Zofia (1831—1864).
50330 Kaplińska Zofia (1831—1864). Rozrywki na dni świąteczne. Powiastki, komedyjki i przypowieści moralne dla młodzieży przez ... Wydanie trzecie. Warszawa, nakł. F. Hösicka, druk. S. Burzyńskiego, 1880,
50329 Kaplińska Zofia (1831—1864). Rozrywki na dni świąteczne, dla dzieci małych i dorastających z czterema rycinami. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1853,
50328 Kaplińska Zofia (1831—1864). Pisma ... Wydanie pośmiertne (pomnożone). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1876,
50327 Kaplińska Zofia (1831—1864). Książeczka dla dzieci chrześciańskich. Warszawa, nakł. i druk. Orgelbranda, 1854,
50326 Kaplińska Magdalena.
50325 Kaplińska.
50324 Kaplińce (wieś w pow. brzeskim).
50323 Kaplicki Mieczysław (pierwotne imię i nazwisko: Maurycy Kapellner; 1875—1959).
50322 Kaplica Zygmuntowska.
50321 Kaplica.
50320 Kaplica. Kaplica Prymasa Teodora Potockiego w Archikatedrze Gnieźnieńskiej. (Odb. z t. X Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1878,