Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69069 Gosiewski Władysław (1844—1911) & Natanson Władysław. O odbiciu i załamaniu światła, teorya sir Williama Thomsona. (Nadb. z t. 3 Prac Matem.-Fizycznych). Warszawa, 1892,
69034 Gosiewski Władysław (1844—1911). O ciśnieniu kinetycznem w płynie nieściśliwym i jednorodnym. (Odb. z t. 17 Pamiętnika Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
69035 Gosiewski Władysław (1844—1911). Dowód prawa Gaussa, które dotyczy błędów przypadkowych. (Odb. z Prac Matematyczno-Fizycznych, t. 2.). Warszawa, 1889,
69036 Gosiewski Władysław (1844—1911). Z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa: I. Określenia i zasady. (Odb. z Wiadomości Matematycznych). Warszawa, 1900,
69037 Gosiewski Władysław (1844—1911). O funkcyach jednoczesnych i jednogatunkowych przez... Przedstawione Towarzystwu na posiedzeniu d. 2 Marca 1871 r. Wyciąg (nadb.) z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom I. rok 1871. (Paryż, 1871),
69038 Gosiewski Władysław (1844—1911). Über die Grundhypothese der Molecularmechanik. Von ... in Warschau. (Nadb. z Zeitschrift für Math. u. Phys.?). B. m. b. r. (1877),
69039 Gosiewski Władysław (1844—1911). O zasadniczej hypotezie mechaniki cząsteczkowéj przez ... Przedstawiono na posiedzeniu Towarzystwa d. 18 lipca 1874 r. Wyciąg (nadb;?) z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom VII, rok 1875. (Paryż, nakł. Biblioteki Kórnickiej, 1875),
69040 Gosiewski Władysław (1844—1911). O metodzie najmniejszych kwadratów. (Nadb. z t. V Prac Matematyczno-Fizycznych). Warszawa, 1894,
69041 Gosiewski Władysław (1844—1911). Sur la nature du mouvement à l'interieur d'un élément fluide. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1890,
69042 Gosiewski Władysław (1844—1911). O naturze ruchu wewnątrz elementu płynnego. (Odb. z t. 17 Pamiętnika Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
69043 Gosiewski Władysław (1844—1911). O nieogólności pewnej zasady rachunku całkowego. (Odb. z t. X Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1882,
69044 Gosiewski Władysław (1844—1911). O potencyale sprężystości przez... Przedstawiono na posiedzeniu Towarzystwa, dnia 4 maja 1876 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych. Tom IX, rok. 1877. B. m. (Paryż, nakł. Biblioteki Kórnickiej), 1877,
69045 Gosiewski Władysław (1844—1911). O prawdopodobieństwie błędów przypadkowych. (Odb. z t. 1 Prac Matematyczno-Fizycznych). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1888,
69046 Gosiewski Władysław (1844—1911). O prawie Mariotte'a przez ... Przedstawiono na posiedzeniu towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, dnia 4 maja 1876 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, t. IX, rok 1877. (Paryż, nakł. Biblioteki Kórnickiej), 1877,
69047 Gosiewski Władysław (1844—1911). O prawie Mariotte'a, ciąg dalszy. Paryż, Biblioteka Kórnicka, 1880,
69048 Gosiewski Władysław (1844—1911). O prawie prawdopodobieństwa błędu. (Nadb. z t. 9 Prac Matem.-Fiz.). Warszawa, 1898,
69049 Gosiewski Władysław (1844—1911). O prawie prawdopodobieństwa układu błędów jako zdarzeń wogóle zależnych. (Nadb. z t. 3 Prac Matem.-Fizycz.). Warszawa, 1891,
69050 Gosiewski Władysław (1844—1911). O prawie zachowania energii i wzrostu entropii (Nadb. z t. 10 Prac Matem.-Fizycz.). Warszawa, 1899,
69051 Gosiewski Władysław (1844—1911). Przegląd krytyczny różnych teoryj o ciśnieniu w gazach przez ... Przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa dnia 7 listopada 1873 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych. Tom V, rok 1874. (Paryż, nakł. Biblioteki Kórnickiej), 1874,
69052 Gosiewski Władysław (1844—1911). O przekształceniu najprawdopodobniejszem ciała materyalnego. (Odb. z t. 27 Rozpraw Wydziału Mat.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1894,
69053 Gosiewski Władysław (1844—1911). Przyczynek do teoryi równowagi i ruchu ciała sztywnego, przez... (Odb. z Pamiętnika Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiejętności, t. I). Bez miejsca druku i roku (1874),
69054 Gosiewski Władysław (1844—1911). Rachunek różniczkowy i całkowy. (Panteon Wiedzy Ludzkiej, zesz. 7). Warszawa, A. Wiślicki, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1875,
69055 Gosiewski Władysław (1844—1911). Równania pola elektromagnetycznego. (Odb. z t. 7 Prac Matem.-Fizycznych). (Warszawa, 1896),
69056 Gosiewski Władysław (1844—1911). O równaniach pola elektromagnetycznego. (Nadb. z t. 6 Prac Matem.-Fizycznych). (Warszawa, Gebethner i Wolff, 1895),
69057 Gosiewski Władysław (1844—1911). O rozdziale prędkości w układzie dynamicznym, ożywionym ruchem umiejscowionym. Podał... (Nadb. z t. 10 Prac. Matem.-Fizycznych). Warszawa, 1899,
69058 Gosiewski Władysław (1844—1911). Łatwy sposób dowodzenia twierdzenia odwrotnego twierdzeniu Jakuba Bernoulliego. (Odb. z t. 13 Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniwers. Jag., 1885,
69059 Gosiewski Władysław (1844—1911). O sprężystości ciał stałych jednorodnych przez ... Przedstawione Towarzystwu na posiedzeniu 22 Maja 1870 r. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom I, rok 1871. (Paryż, 1871),
69060 Gosiewski Władysław (1844—1911). O średnich składowych odkształcenia ciała stałego, sprężystojednorodnego, a w szczególności izotropowego. (Odb. z t. 13 Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akad. Umiej.). (Kraków, 1885),
69061 Gosiewski Władysław (1844—1911). Teoryja zjawisk Weyhera. (Odb. z t. 19 Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889,
69062 Gosiewski Władysław (1844—1911). Sur la transformation la plus probable d'un corps matériel. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1893,