Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
50379 Kapłanów. Do Kapłanów obrządku ruskiego od Rady obwodowej Sanockiej (Sanok, 1848), mylnie;
50378 Kapłani. Kapłani obrządku ruskiego ziemi Sanockiej do Szanownej Rady Obwodowej Sanockiej (1848);
50377 Kapłani.
50376 Kapłan T. J. tegoż zgromadzenia (t. zn. Tow. Jezusowego).
50375 Kapłan T. J. Zakonu. Kapłan T. J. Zakonu św. Franciszka prowincyi polskiej (pseud.). Zbiór nabożeństwa ku czci Boga w Trójcy św. jedynego, Najśw. Maryi Panny i ŚŚ. Pańskich, szczególniej dla Zakonu Braci mniejszych św. Ojca Franciszka Kapucynów, przez jednego tegoż Zakonu Kapłana prowincyi polskiej ułożony. Warszawa, 1855,
50374 Kapłan T. J. (Pewien) z zakonu Serafickiego (pseud.).
50373 Kapłan T. J. (Niektóry) z zakonu Serafickiego (pseud.).
50372 Kapłan T. J. zakonny (pseud.).
50371 Kapłan T. J. (wołający) na puszczy (pseud.).
50370 Kapłan T. J. tegoż Towarzystwa (pseud.).
50369 Kapłan T. J. (pseud.).
50368 Kapłan S. J. świecki (pseud.). Pieśń pod czas Mszy Świętej. Przez Kapłana świeckiego do druku podana. Wadowice, druk. J. Pokornej, 1857,
50367 Kapłan S. J. (pseud.).
50366 Kapłan polski (pseud.).
50365 Kapłan pobożny. Kapłan pobożny czyli sposób odprawiania Mszy Świętej z przyzwoitą pobożnością i wzniesieniem ducha. B. m. dr. b. r. (ok. 1820),
50364 Kapłan (Pewien) (pseud.). Pewien Kapłan (pseud.). Wybór osobliwych nabożeństw. Na duchowną pociechę i pożytek. Ludzi pobożnych przez pewnego Kapłana zebrani (!). Opole, druk. Erdmanna Raabe, 1857,
50363 Kapłan tegoż Ojca św. (pseud.).
50362 Kapłan Katolicki Polak. Sprawa polska. Odprawa dana Reichenspergerowi posłowi Gelderskiemu za głos w sprawie polskiej przez Kapłana Katolickiego Polaka. Kraków, nakł. i druk. Wywiałkowskiego, 1863,
50361 Kapłan (Katolicki) polskiej narodowości. Katolicki Kapłan polskiej narodowości: (pseud.),
50360 Kapłan (Katolicki). Bezżeństwo duchownych. Ustanowienie, pobudki i skutki onego opracowane i wydane przez Katolickiego Kapłana w r. 1870 wznowione i dopełnione przez K. S. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1897,
50359 Kapłan (Pewien Katolicki). Pewien Katolicki Kapłan. Bezżeństwo duchownych. Ustanowienie, pobudki i skutki onego. Kwestya podjęta ze względu na odbywający się Sobór Powszechny, przez pewnego Katolickiego Kapłana. Przekład z niemieckiego. Warszawa, Drukarnia Gazety Polskiej, 1870,
50358 Kapłan (Pewien) Katedry o. ł. Przemyslskiey. Pewien Kapłan Katedry o. ł. Przemyslskiey. O Niepokalanym Najswiętszey Maryi Poczęciu Kazanie przez Pewnego Kapłana Katedry o. ł. Przemyslskiey, w Kościele WW OO Franciszkanów Przemyslskich, dnia 8 grudnia Roku 1801. Miane. (Przemyśl), druk. Jana Gołębiowskiego, b. r. (1801),
50357 Kapłan (Jeden) tegoż zakonu Jeden Kapłan tegoż zakonu (pseud.),
50356 Kapłan (Jeden gorliwy). Jeden gorliwy Kapłan (pseud.),
50355 Kapłan (Jeden). Jeden Kapłan (pseud.),
50354 Kapłan (Inny). Inny Kapłan (pseud.),
50353 Kapłan (Pewien) dyecezyi Wrocławskiej. Pewien Kapłan dyecezyi Wrocławskiej (pseud.),
50352 Kapłan dyecezyi Przemyślskiej (pseud.).
50351 Kapłan. Pewien Kapłan Diecezyi Chełmińskiey (pseud.),
50350 Kapłan dyecezyi chełmińskiej (pseud.).