Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
105829 Biegański Stanisław (ks. pijar). Weź w Twą opiekę! Zbiorek modlitw do opieki N. Maryi P. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1888,
103250 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Wezwanie. (Inc.: „Na obrząd żałobny, ku pamiątce Wielkiego Męża Tadeusza Kosciuszki poświęcony w Mińsku...” w dn. 6 III 1818). B. m. b. r. (Mińsk, 1818),
63443 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). (Wezwanie o pomoc dla Henryka Niewęgłowskiego, inc: „Na emigracyi w Paryżu przebywa...” Odb. z Czasu). (Kraków, 1880),
40918 Gorczakow Michaił Dmitrijewicz (1793—1861). (Wezwanie namiestnika Królestwa Polskiego do zachowania spokoju, inc.: „Polacy! Ważne okoliczności ...”). B. m. b. r. (1861),
98866 Komitet urządzający zgromadzenie ludowe. (Wezwanie na wiec ludowy 31 lipca 1881 r. w Sibicy pod Cieszynem, inc.: „Bracia rolnicy! Ludu wiejski Księstwa Cieszyńskiego! Nadszedł czas ...”, z datą: 16 lipca 1881). (Cieszyn), Henryk Feitzinger i Sp., Wiedeń i Cieszyn, (1881),
81255 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wezwanie na nabożeństwo polskie do Kościoła de l'Assomption. Paryż, 1830,
101163 Korabiewicz Edmund (1804–1875). Wezwanie Litwinów do boju. B. m. b. r. (1831),
65994 (Gebhardt). Wezwanie i zdania pism itd. o dziele sztuki pp. Gebhardta i Gierkiego optyczno-mechanicznego gabinetu ruchomych fantasmagorycznych przedstawień. Lwów, 1844,
23866 Dederko Jakub Ignacy (pierwszy biskup miński; 1751—1829). (Wezwanie do założenia szpitala w któ rym osadzone by były siostry miłosierdzia). Mińsk 1810,
10620 Bromowicz Józef. Wezwanie do założenia galicyjskiego Towarzystwa kupieckiego. Kraków, 1892,
11376 Brzozowski Antoni (ks. reformat; 1805—1890; pisze pod imieniem zakonnym Stefan). i Döring Wit. Wezwanie do wszystkich nieprzyiacieli kwaternicy piekielnéj w górnym Szlązku. B. m., 1845,
103251 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Wezwanie do uczczenia rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki oraz rocznicy zamknięcia kościołów, inc.: „Dzień 15 października 1862 roku jako rocznica ...”, z datą: 8 X 1862). B. m. b. r. (Warszawa, 1862),
18134 Czartoryski Adam Jerzy (1770—1861). Wezwanie do składki na medal dla Lorda D. C. Stuarta. Paryż, druk. i litogr. Renou i Maulde, 1859,
110900 (Krakusów pułk). Wezwanie do Pułku Krakusów pod nazwiskiem Xięcia Józefa Poniatowskiego formuiącego się w mieście Piotrkowie Województwie Kaliskiem. B. m. b. r. (1831),
2754 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wezwanie do przedruku Jaroszewicza Matki SS. Polski,
108877 (Kozłowski Karol). Wezwanie do przedpłaty na dzieło Królowie polscy w obrazach i pieśniach. Część poetyczna S. Duchińskiej. Rysunki W. Eljasza. Wydanie K. Kozłowskiego w Poznaniu. (Poznań), Druk. Dziennika Poznańskiego, b. r. (1893),
110685 (Kraków). Wezwanie do popisowych urodzonych w latach 1867, 1866, 1865 i 1864. (Inc.: W myśl paragr. 13, 14, 17, instrukcyi do ustawy wojskowej z dnia 5. Grudnia 1868r. L. 51. Dz. u. p. Magistrat stoł. król. miasta Krakowa wzywa wszystkich popisowych..., z datą i podpisem: Magistrat stoł. król. miasta Krakowa dnia 6. listopada 1886). Kraków, druk. A. Koziańskiego, b. r. (1886),
81256 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wezwanie do pokuty z powodu Jubileuszu roku łaski 1865, do Polaków w Paryżu. Paryż, Druk. E. Martinet, 1865,
70932 (Grochów). (Wezwanie do obchodu 30-lecia bitwy grochowskiej). B. m., (1861),
81254 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wezwanie do nabożeństwa Miesiąca Maryi (z datą: Paryż, 22 IV 1861). Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1861),
32878 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Żółkowski Alojzy (1777—1822). Wezuwiusz. Kom.
110422 Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Wezbranie Wisły. Komedyo-opera w 1 akcie wierszem przez... grana lszy raz na Teatrze Warsz., d. 17 Grudnia 1813 r. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1813,
28000 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Wezbranie Wisły. Kom.-op. w 1 a.
102689 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764–1794. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego przez ... Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie. T. I–IV. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
11556 Buczwiński Leon. Weterynarya popularna, czyli sposoby i zapobiegania i leczenia chorób u zwierząt domowych. Poznań, M. Leitgeber i Sp., druk. Merzbacha, 1883,
25552 Dłużniewski Marceli. Weterynarya homeopatyczna przez..., podług weterynarzów homeopatycznych Guenthera, Griema i Boehma, obok niektórych wyjaśnień i dodatków z własnej prak tyki. Lwów, druk. Instytutu Stauropig., 1858,
25553 Dłużniewski Marceli. Weterynarya homeopatyczna przez …… obrobiona podług najlepszych wzorów i najświeższych źródeł i doświadczeń, jakie zwłaszcza w zawodzie tejże Weterynaryi hom. były publikowane tak w niemieckim jak i w polskim języku. Wydanie drugie, na nowo przejrzane i nowemi a niezbędnie potrzebnemi dodatkami i objaśnieniami uzupełnione i wzbogacone. Z dołączeniem jednej ryciny. Lwów, nakł. P. Mikolascha, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1864,
42983 Haubner Gottlieb Karl (1806—1882). Weterynarya gospodarska. Choroby wewnętrzne i zewnętrzne zwierząt domowych. Przełożył z niemieckiego Dr. M. Laurysiewicz. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1883,
42982 Haubner Gottlieb Karl (1806—1882). Weterynarya gospodarska. Choroby wewnętrzne i zewnętrzne zwierząt domowych. Podług siódmego niemieckiego wydania przełożył Dr. M. Laurysiewicz. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków, druk. Wł. L. Anczyca, 1876,
107345 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Weterynarya gospodarska z anatomią, fizyologią, nauką o powierzchowności oraz hygieną zwierząt domowych. Napisał Henryk Kotłubaj Magister nauk weterynaryjnych. Z drzeworytami w tekście. Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, druk. Władysława Szulca, 1893 (1893-1894),