Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
56453 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Shakespeare William (1564—1616). Wesołe kumoszki z Windsoru. (Puste kobiety z Windsoru; Wesołe mieszczki z Windsoru; Figle kobiet; Wesołe żony windsorskie). Kom. w 5 a.
15591 Chudziak Maciej (pseud. Maciej Stary). Wesołe chwile: Gry i zabawy towarzyskie w domu i po za domem. Tamże [Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki], (1898),
99975 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Wesołe chwile opisała ... (Na drugiej karcie tytułowej i okładce tytuł:) Wesołe chwile małych czytelników opisała ... z 17 obrazkami H. Benneta. Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. E. Nistera w Norymberdze, b. r. (1889),
27591 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Buchner Władysław (1860—1939). Wesoła Warszawa. Farsa w 6 odsł.
48945 Kalina Lucyna. Wesoła przygoda z czasów Augusta IIgo przez L. K. Tamże [Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, druk. W. Simona], 1893,
69031 Gosiewski Adolf. Wesoła Nowina w pieśniach. Przetłomaczył z niemieckiego ... Przejrzał, poprawił i przedmowę napisał ksiądz Pastor Mikulski. Łódź, nakł. F. Brauera, druk. J. Petersilge, 1900,
54031 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Génée Ryszard (1823—1898). Wesoła dwójka,
32444 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wołowski Michał (pseud. Jan Szarski, Ilk, Leboeuf, Michał Kalina; 1851—1900). Wesoła banda. Wod. w 3 a.
54501 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Horst Juliusz i Stein Leon. Weseli spadkobiercy. Opt. w 3 a. Muz. K Weinbergera.
29789 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Lipiński Stanisław. Weseli narzeczeni. Krt. w 1 a.
32527 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wyspiański Stanisław (1869—1907). Wesele. Dr. w 3 a.
28793 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Haukowa Zofia z Hauków (krypt. Z. H.; 1817—1861). Wesele Zosi. Kom.
32103 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Tuszowska Eliza z Kulikowskich 2 v. Bośniacka (pseud. Julian Moers z Poradowa; 1837—1904). Wesele zdobywcy, czyli Atylla król Hunów. (Atylla). Dr. w 5 a.
22455 Czyński Jan (1801—1867). Wesele w zamku. Komedya w 1 akcie. Napisana przez p. Ernesta Rollin w Paryżu w r. 1865. Grana była à la Porte St. Martin 140 razy. Przetłómaczona przez Wiktora G(rabiańskiego) b.o.w.p. z r. 1831. Rzecz dzieje się; w Niemczech w 15 wieku. Poznań, druk. A. Schmaedickiego, 1869,
52821 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Brociner Marek i Ganghofer Ludwik. Wesele w Waleni. Dr. w 4 a.
21643 Czechowska Helena. Wesele w Rudzku. Odb. z Materyałów antropolog, archeol. i etnogr. Akademii umiej. T. 1. Dz. 2. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
100821 Kopernicki Izydor (1825—1891). Wesele u Górali Bieskidowych z okolic Rabki opisał Prof. Dr. ... (Odb. z t. XII Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
56861 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Winternitz. Wesele Pompea. Opt. w 3 a. Muz. A. Sonnenfelda.
31545 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Smoczyński Wincenty ks. (1842—1903). Wesele podlaskie. Obr. lud. w 5 a.
53058 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Chivot Henryk (1830—?). Wesele Olivetty. Op. kom. w 3 a. Muz. E. Audrana.
29928 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ładnowski Aleksander (krypt. A. Ł.; 1815—1891). Wesele na Prądniku. Obr. lud. w 2 odsł.
30100 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Majeranowski Konstanty (1790—1851). Wesele na Pocieszce. Op. w 1 a.
31823 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szablicki A. Wesele Mazurów, czyli Rozyna. Op. w 2 a.
28851 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Hoffmanowa Klementyna z Tańskich (1798—1845). Wesele Marysi i Jasi. Zabawa wiejska w 2 a.
53057 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Chivot Henryk (1830—?). Wesele landszturmisty. Kom. w 4 a.
27249 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Barański Franciszek (1861—1928). Wesele lalki. Kom. w 1 a.
5908 Barański Franciszek. Wesele lalki, komedyjka w 1 akcie. (Biblioteczka teatralna dla dzieci i młodzieży, nr. 6). Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1899,
56591 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Suchowo-Kobylin Aleksander (1817—1903). Wesele Kreczyńskiego. Kom. w 3 a.
31207 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ruszkowski Ryszard (1856—1898). Wesele Fonsia. Krt. w 3 a.
53257 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Da Ponte Wawrzyniec (1749—1838). Wesele Figara. Op. w 4 a. Muz. W. A. Mozarta.