Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6207 Bartkowski Władysław. Beiträge zur Enucleation des Bulbus, Inaugural-Dissertation. Greifswald, 1889,
6208 Bartlitz Stanisław (aus Posen). Über den Bruch des processus coronoideus ulnae. Diss.-inaug. Greifswald, Druck v. Jul. Abel 1883,
6209 Bartłomiej Samotny,
6210 Bartłomiej z Żelaznej,
6211 Bartmański Roman. Zdania z różnych gałęzi prawa i umiejętności politycznych i t. d. w celu otrzymania stopnia Doktora Praw i t. d. Kraków, druk. Uniwers., 1865,
6212 Bartmański Tomasz Franciszek Ksawery (1797—1880). Ekonomija domowa, czyli przepisy tyczące się gospodarstwa wiejskiego i domowego, z dodatkiem objaśnień osobliwości artystycznych, wydane przez... Warszawa, nakład i druk. S. Orgelbranda, 1856,
6213 Bartmański Tomasz Franciszek Ksawery (1797—1880). Manual de economia domestica. Baeza, 1848,
6214 Bartmański Tomasz Franciszek Ksawery (1797—1880).
6215 Bartne prawo,
6216 Bartnictwo,
6218 Bartnik Franciszek,
6217 Bartnik,
6219 Bartnik. Bartnik Postępowy. Pismo poświęcone pszczelnictwu i ogrodnictwu. Lwów, 1875—1900 (R. I—XXVI),
6220 Bartnikowski Piotr ks. Kjelawiedis apwaykszcziajuńcziem paminkłu Iżganitojaus Musu Jezusa Pona Kielu Jerozolimsku, Dieceziay Wileńskay, ant kałnu Werkowsku, pa Wilnium ażudietu pa sergibu Kunigu. Iżdotas par Kunigu Pietru Bartnikowsku, S. T. M. Plebonu Werkowsku, isz iżguldinima Letuwiszka par Kunigu Henriku Balewiczu S. T. K., Plebonu Wiłkomiersku. Wilniuy, Józef Zawadzki, 1857,
6221 Bartnikowski Piotr ks. Przewodnik obchodzących pamiątkę Zbawiciela naszego Jezusa Pana Dróg Jero- zolimskich, przy kościele parafialnym Werkowskim Św. Krzyża na Kalwaryi. Ułożony przez... Wydanie siódme poprawne. Wilno, nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1874,
6222 Bartochowski K.,
6223 Bartoli (Bartolo) Daniel T. J. (1608—1685). Compendio della vita del B. Stanislao Kostka della compagnia di Gesù, composito del... della medesima compagnia. Torino, tipogr. Jacent. Marietto, 1828,
6224 Bartoli (Bartolo) Daniel T. J. (1608—1685). Kurze Lebensgeschichte des heiligen Stanislaus Kostka aus der Gesellschaft Jesu, aus dem italienischen. Paderborn, 1859,
6225 Bartoli (Bartolo) Daniel T. J. (1608—1685). Vie de Saint Stanislas Kotska (Kostka) novice de la Compagnie de Jésus, traduction libre de la vie italienne par... Enrichie de nouveaux documents par le p. Pouget de la Comp. de Jésus. Toulouse, J.-B. Cazaux, 1855,
6226 Bartoli (Bartolo) Daniel T. J. (1608—1685). Vita di S. Stanislao Kostka scritta dal P. ... delia Compagnia di Gesù. Libri due. Opere del ... della Compagnia di Gesù . Firenze, Presse Leonardo Ciardetti, 1835,
6227 Bartoli (Bartolo) Daniel T. J. (1608—1685). Della vita e miracoli del B. Stanislao Kostka della Compagnia di Gesù, scritta del... libri due. Torino, Giac. Marietti, 1825,
6228 Bartoli (Bartolo) Daniel T. J. (1608—1685). Della vita e miracoli di S. Stanislao Kostka della compagnia di Gesu libri due. Neapoli, Della Tip. Dell'Osservatore Medica, 1827,
6229 Bartoli (Bartolo) Daniel T. J. (1608—1685). De vita et miraculis S. Stanislai Kostkae S. J. Libri duo ex Italico Danielis Bartoli S. J. in Latinum conversi a Josepho Invencio eiusdem societatis sacerdote. Editio I. Romae, Typ. Civilitatis catholicae, MDCCCLV (1855),
6230 Bartolini Agostino. La lettera del Sommo Pontefice Leone XIII all'arcivescovo di Vienna e la vittoria di Sobieski. Discorso detto nella chiesa del Santissimo nome di Maria da Monsignor... il giorno 16 settembre, 1883. Roma, 1883,
6231 Bartolini Dominik. Commentarium actorum omnium canonisationis sanctorum Iosaphat Kuncewicz... (i innych) quam solemniter celebravit Pius Papa IX. in satelita Petri et Pauli. Opera et studio ... Romae, Excudebant Officinatores Mensae Apostolicae, 1868,
6232 Bartolini Dominik. Memorie storico-critiche archeologiche del santi Cirillo e Metodio e dell oro apostolato fra le genti slave . Roma, Tip. Vaticana, 1881,
6233 Bartolini Dominik. Pamiątki historyczne, krytyczne, archeologiczne świętych Cyryla i Metodego, oraz apostolstwa ich wśród narodów słowiańskich przez ..., wiernie z włoskiego języka na polski... przełożone i znacznymi dodatkami pomnożone. Poznań, druk. Kuryera Poznańskiego, 1885,
6234 BartolomäuS R. Die Provinz Posen auf dem Frankfurter Parlament. (Odbitka z Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, XIV Jahrgang, 1 u. 2 Heft, Januar bis Juni 1899). (Poznań), 1899,
6235 Bartolozzy (Bartolozzi) Felix. Avis aux mères. Pour la conservation de leurs enfans pendant la grossesse et pour leur éducation physique depuis la naissance jusqu'à l'âge de puberté, avec des expériences sur les vers, par ... Méd. Chir. de l'école de Florence et de Pise, ci devant Chirurg. de la Ire classe à l'armée de S. M. I. de toutes les Russies avec libre pratique dans ses érats présentement à Dubno ... Vilna, de l'impr. de J. Zawadzki, à la librairie de l'Univers., 1808,
6236 Bartolozzy (Bartolozzi) Felix. A l'occasion du mariage de mesdemoiselles les comtesses Rose et Ottavie Potocka célébré à Tulczyn ... 1802. Epitalame. (Młynów, 1802),