Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102738 Kosacken oder Historische Dartstellung ihrer Sitten etc. (ok. 1800, 1812).
102731 Kosa. Pisemko humorystyczno-polityczne. Wychodzi ilekroć pojawią się chwasty. Lwów, 1866.
102732 Kosa. Kartka satyryczno-humorystyczna. Poznań, red. odp.: Józef Rybicki, druk. Ludwika Merzbacha, 1871 (nr 1 z 15 VII),
102733 Kosa. Kosa. Warszawa, Drukarnia Kosy przy ulicy Wolność, w domu o którym wiedzieć nie wolno, 1864 (nr 1 z 1 I),
102734 Kosa. Kosa. Warszawa, 1871,
102736 Kosa (pseud.).
102735 Kosa (narzędzie).
102730 Kos W.
102729 Kos S., inżynier.
102728 Kos S.
102727 Kos K.
102726 Kos Andrzej.
102725 Kos (pseud.).
102671 Korżenowskij Jewgraf.
102669 Korżeniowśkyj Osyp.
102389 Korżeniewskij Osip.
102388 Korżeniewskij Ludwig Osipowicz.
102387 Korżeniewskij Ju.
102386 Korżeniewskij Iosif.
102383 Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905). Nadpisi na miednych doskach, pristrojennych k stienam Warszawsko-Wołynskoj kładbiszczenskoj cerkwi, o wojennych diejstwijach protiw polskich miatieżnikow w 1831 godu. Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1887,
102384 Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905). Istorija Chołmsko-Warszawskoj jeparchii so wriemieni uczrieżdienija archijeriejskoj kafiedry w Warszawie do 1876 goda. Sost. prot. Ioannom Korżeniewskim. (Odb. z Chołmsko-Warszawskije jeparchialnyje wiedomosti). Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1881,
102385 Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905).
102381 Korżeniewskij I.
102382 Korżeniewskij I.
102379 Korżeniewski Ludwik.
102338 Korż Nikita Leontjewicz (1731–1835). Ustnoje powiestwowanije bywszego zaporożca, żytiela Jekatierinosławskoj gubiernii i ujezda, sielenija Michajłowki, ... Odiessa, w gorodskoj tipogr., 1842,
102339 Korż Nikita Leontjewicz (1731–1835).
102722 Korzyść. Na Korzyść ubogich niemających opału. (Zawiadomienie o wystawieniu dwu widoków Józefa Kurowskiego przedstawiajacych pożar Krakowa w r. 1850). B. m. b. r.,
102724 Korzyściach. O Korzyściach dróg nad rzekami. Warszawa, 1810,
102723 Korzyści. Korzyści pijaństwa i prawidła podług ktorych takowych dostąpic mozna. Warszawa, Druk. XX. Missyonarzy Angielskich, 1838,