Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105398 Biblia Czeska z r. 1476,
105399 Biblia i Grześnik. Biblia i Grześnik. W Holsztynku, druk. w drukarni Harycha, (ok. 1840).
1054 Akt. Akt konsekracyi kościoła katedralnego Żytomierskiego (Wilno 1805),
10540 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Posłanie do braci wygnańców i Mowa O narodowości Polaków. Przez... (Przedmowa Józefa Bohdana Zaleskiego). Paryż, druk. L. Martinet, 1850,
105400 Biblia litewska z r. 1663,
105401 Biblia Reimska,
105402 Biblia Królowej Zofii. Biblia Królowej Zofii, żony Jagiełły, z kodexu szaroszpatackiego, nakładem księcia Jerzego Henryka Lubomirskiego, wydana przez Ant. Małeckiego. Lwów, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1871,
105403 Biblia
105404 Biblii. Biblii (Czemum powinien w) czytać? Wydano od Towarzystwa książeczek pobożnych, które iest w Hamborku. Drukowano u Akiermana i Wulfa, b. r. (po 1860),
105405 Biblijna historia,
105406 Biblijne towarzystwo,
105407 Biblijny komitet,
105408 Bibliofil,
105409 Bibliofil Jakub:,
10541 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Posłanie do braci wygnańców jest zmienionym tytułem Poselstwa z ziemi ucisku do synów jej w rozproszeniu. Inne wydania
105410 Bibliografia Krynicy. Bibliografia Krynicy. (Spis książek Michała Zieleniewskiego, które są do nabycia w Księgarniach: D. E. Friedleina w Krakowie i G. Gebethnera w Warszawie). Kraków, (1881),
105411 Bibliografia,
105412 Bibliografia krajowa. Bibliografia krajowa wydawana staraniem I. Klukowskiego i W. Rafalskiego księgarzy wydawców. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1856,
105413 Bibliografia i krytyka. Bibliografia i krytyka lekarska. Poświęcone przeglądowi nowych dzieł i czasopism. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów Biblioteki umiej. lekars. i Przeglądu Postępu Nauk Lekarskich z Gazetą Lekarską. Nrów 1 (21 kwietnia 1873) — 34 (9 września 1876). Warszawa,
105414 Bibliografia polska. Bibliografia polska. (Odb. z Pamiętnika Liter.). Lwów, nakł. Fr. Pillera, w 8ce. Rok 1850, nr 1—4, str. 32; Rok 1851, nr 5—6, str. 33— 48; Poczet II. Rok 1852, nr 1—4, str. 32; Rok 1853, nr 5—6, str. 33—48; Poczet III (od 1 sierp. 1853) nr 1—2, str. 16; Rok 1854,
105415 Bibliografia Polska. Bibliografia Polska. Wykaz wszelakich tworów literatury polskiej, wychodzących w kraju i za granicą. Wydawca F. A. Brockhaus, redaktor dr Edward Brockhaus. Lipsk, nakł. i druk. F. A. Brockhaus, w 8ce. Rok I 1861 —V 1865,
105416 Bibliografia Polska. Bibliografia Polska. Wydawana przez księgarnię polską we Lwowie ulica Kopernika 12. (Zeszyt 25 centów. Ogłoszenia po 6 cent. od wiersza drob. drukiem). Lwów, styczeń 1876,
105417 Bibliografia wydawnictw. Bibliografia wydawnictw ludowych, 1848—1894 staraniem lwowskiego Koła artystyczno-literackiego wydana. Lwów, nakł. Koła, Jakubowski i Zadurowicz, Druk. Ludowa, 1894,
105418 Bibliographie (Altpreussische),
105419 Bibliophile,
10542 Brodziński Kazimierz (1791—1835). O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiéy. Rzecz czytana na publiczném posiedzeniu Królewskiego Uniwersytetu dnia 15 Lipca 1826 roku, przez... professora i sekretarza tegoż Uniwersytetu. Warszawa, (1826),
105420 Biblioteczka autonomiczna. Biblioteczka autonomiczna (1898),
105421 Biblioteczka Cyklisty. Biblioteczka Cyklisty. Warszawa.
105422 Biblioteczka domowa. Biblioteczka domowa. Kraków, Jul. Wildt.
105423 Biblioteczka dla dzieci. Biblioteczka dla dzieci, Poznań, 1873; ob. Chociszewski Józ. Biblioteczka dla dzieci. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku nauce i rozrywce. Wyd. W. Zukerkandla w Złoczowie.