Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105904 Bielawski Gabriel. Elegia na zgon śp. Ign. Opolskiego. B. m., 1827,
105903 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Wiernyj sposób leczenija żenskich i dietskich bolezniej po mietodie Gannemanna (Hannemanna), sostawlennyj dla czadolubiwych matieriej, iz nowiejszych gomieopa-ticzeskich soczinienij i prakticzeskich nabludienij. Moskwa, tip. Łazariowych, 1836,
105902 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Prodołżenie k monografii ob elektro-galwano-magnitnom leczenii. II otdieł. Moskwa, tip. T. Wołkowa i K°, 1853,
105901 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Pojezdka k Ledowitomu moriu. Moskwa, tip. Łazariowych, 1833,
105900 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Opisanije minieralnych wod jestiestwiennych i iskustwiennych, sostawlonnoje iz soczinienij łuczszych nowiejszych pisatielej... dla Wraczujuszczich i Wraczujuszczichsia. Moskwa, tip. Łazariowych, 1834,
105899 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). O gałwano-magnitnom leczenii bolezni, posriedstwom gidroelektricz. tokow. Moskwa, tip. N. Stiepanowa, 1847,
105898 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). O galwano-magnitnom leczenii. Bolezni, izlecziwajemyja posriedstwom gałwano-magnitnych tokow. Razsużdienije, czitannoje w Impieratorskom Moskowskom Uniwiersitietie w sobranii zasiedanija Fiziko-Miedicininskago obszczestwa diejstwitielnym czlenom onago... Moskwa, tip. N. Stiepanowa, 1846,
105897 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Karmannyj gomieopaticzeskij leczebnik, s podrobnym izłożenijem simptomow bolezniej, poimienowannych po ałfawitu na franc, łatin. i rus. jaz. Moskwa, tip. N. Stiepanowa, 1835,
105896 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Gałwanizm w primienienii k miedic. praktikie. III otdieł monografii, s 7 politip. Moskwa Tip. Uniw., 1859,
105895 Bielawski Bruno (1831—1861) i Łoziński Walery. Gawędy i powieści. Bibliot. Macierzy Polskiej, nr 2. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. 1899
105894 Bielawski Bruno (1831—1861),
105893 Bielawa,
105892 Bielany (k. Warszawy),
105891 Bielany (k. Krakowa),
105890 Bielański Kazimierz,
105889 Bielański K.,
105888 Bielak Jukundyn ks.
105887 Bielak Jukundyn ks. Odezwa do Katolików na Górnym Szląsku. Jeruzalem d. 30 paźdz., 1875. Gliwice, druk. Teodora Zalewskiego, 1875,
105886 Bielajew N.,
105885 Bielajew Iwan (1810—1873). Oczerk istorii siewiero zapadnago kraja Rossii. Wilna, tip. A. Syrkina, 1867,
105884 Bielajew Iwan (1810—1873). Istorija Połotska, ili siewierozapadnoj Rusi, ot driewniejszych wriemion do lublinskoj unii. (Razskazy iz russkoj istorii. Soczinienija Iwana Bielajewa. Kniga czetwiortaja, czast' pierwaja). Moskwa, w Sinodalnoj Tipografii, 1872,
105883 Bielajew D. F.,
105882 Biela Wojciech ks. Ze szkoły. (Odb. z Gazety Kościelnej). Stanisławów, nakł. autora, druk. J. Dankiewicza, 1895,
105881 Biela Wojciech ks. Słowo o Roku Kościuszkowskim i jego idei. Mowa wypowiedziana w Samborze. Sambor, nakł. Gazety Samborskiej, druk. Schwarza i Trojana, 1894,
105880 Biela Wojciech ks. Nauki katechizmu o socyaliźmie zebrał... na podstawie katechizmu Franciszka Spirago. Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 1897,
105879 Biela Wojciech ks. Drogowskaz dla młodzieży chrześciańskiej wydał... Sambor, druk. L. Schwarza i St. Trojana, 1898,
105878 Biela Jan (1853—1931).
105877 Biela Jan (1853—1931). Gwara Zebrzydowska, studyum dyjalektologiczne, nap. ... (Odb. z t. IX. Rozpraw Wydziału Filolog. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
105876 Biegunka,
105875 Bieguna. Bieguna (Do) północnego. Gra towarzyska. Warszawa, wyd. Juliana Müllera, 1897,