Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104444 Benoit Arthur. Bébé, le nain du roi Stanislas, 1741—1764. (Extr. du Bulletin de la soc. philomatique des Vosges, année 1883—84). Saint-Dié, imp. de L. Humbert, b. r. (1884),
104443 Benoe Konstanty Taczała (1793—1855).
104442 Benoe Konstanty Taczała (1793—1855). Głos radzcy miejskiego Konst. Benoë na posiedzeniu ogólnem Rady Miasta Krakowa w d. 16 Stycznia 1851 r. odbytem miany. (Ogłoszony drukiem przez Radę miejską). Bez w. m. dr. b. r. (Kraków, w Druk. Akademickiej, 1851),
104441 Benoe Atanazy,
104440 Benno Johann Ernst. Die Geschichte der Stadt Coeslin (Koszalin) von ihrer Gründung bis auf gegenwärtige Zeit. Nach Urkunden und zuverlässigen Quellen bearbeitet von... Mit einem lithogr. Plan der Stadt und ihrer nächsten Ungebung. Cöslin, C. G. Hendess, 1840,
104439 Benno Johann Ernst. Bogislaus der Zehnte, Herzog von Pommern. Ein historisches Gemälde. Cöslin, C. Hendess, 1822,
104438 (Benningsen madame la baronne de). Couplets pour la fête de son excellence madame... Wilno, (1825),
104437 Benningsen Lewin August Gottlieb (generał rosyjski; 1754—1826).
104436 Benningsen Lewin August Gottlieb (generał rosyjski; 1754—1826). Mowa miana przy otwarciu guberni w Grodnie dnia 1 Januarii 1802 r. B. m. dr.,
104435 Benningsen Lewin August Gottlieb (generał rosyjski; 1754—1826). Authentic memoirs of the baron of... inclunding a succinet history of the campaigns in Germany and Poland during the years 1805, 1806 and 1807 by a russian officer. London, 1873.
104434 Benningsen Lewin August Gottlieb (generał rosyjski; 1754—1826). Gedanken über einige dem Officier der leichten Cavalerie nothwendige Kenntnisse des Kriegsdienstes und der Pferde. 2te Aufl. mit 8 Kupferst. Wilno, in der Akad. Buchhandl., und Leipzig, bei Wilh. Rein und Comp., 1805,
104433 Bennie Archibald. Christian benevolence. A sermon preached in St. Andrews church 5 January 1837. For the benefit of the polish refugees who have lately arrived in this country, by the... Edinburg, Fraser und Co., printed by Shortrede, 1837,
104432 Benni Karol (1843—1916).
104431 Benni Karol (1843—1916). Gangrène spontanée. Accidents inspexiques et endarterite hypertrophique. Paris, 1862,
104430 Benni Herman (1834—1900),
104429 Bennet Carl Frederik
104428 Benkendorf Konstanty (1785—1828),
104427 Benjamin ks.,
104426 Benjacob Isaak Eisik (1801—1863). Ozar-ha-Sepharim. Thesaurus librorum he-braicorum tam impressorum quam manu scriptorum. Auctore I. A. (!) Benjacob Wilnensi. (Też tytuł po niemiecku, rosyjsku i hebrajsku). Wilno, 1880,
104425 Benitzky,
104424 Benisławski Jan ks. (1736—1806; tłumacz). Rozmyślania dla osób duchownych na wszystkie dnie roku, z listów i ewangelii, które się każdej niedzieli na mszy św. czytają, wyjęte w celu oświecenia się w obowiązkach swego stanu oraz podania gruntownej nauki ludowi chrześciańskiemu, przekład z francuzkiego przez X. J. Benisławskiego, Biskupa Gadarańskiego. Tomów 3. Warszawa, nakł. XX. Missyonarzy, 1859—1860,
104423 Benisławski Jan ks. (1736—1806; tłumacz). Rozmyślania dla księży świeckich o powinnościach chrześciańskich. Z listów i ewangelii, które się każdej niedzieli we mszy św. czytają, wzięte, służące kapłanom ku należytemu przygotowaniu do mszy św. i kommunii ku poznaniu obowiązków stanu kapłańskiego i ku przysposobieniu się do dawania pożytecznych nauk ludowi chrześciańskiemu. Ułożone przez jednego kapłana plebana w dyecezyi św. Klaudyusza po francuzku, a dopiero na język polski przełoż. przez J. W. J. księdza Jana Benisławskiego, Bisk. Gadarańskiego, koadjutora Arcybiskupstwa Mohilewskiego do druku podane. Tomów 3. Połock, w uprzywil. od. J. Imper. Mci drukarni Col. Soc. Jesu. R. Pań. 1799, 1801, 1802,
104422 Benis Artur dr (1865—1932).
104421 Benis Artur dr (1865—1932). Podatek od nafty i motory dla małego przemysłu. Odb. z Przeglądu polskiego. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1896,
104420 Benis Artur dr (1865—1932). Materyały do historyi drukarstwa i księgarstwa w Polsce. Wydał... I. Inwentarze księgarń krakowskich Macieja Scharffenberga i Floryana Unglera (1547—1551). (Nadb. z VII t. Archiwum do Dziejów Lit. i Ośw. w Polsce). Kraków, 1892,
104419 Benis Artur dr (1865—1932). Materyały do historyi drukarstwa i księgarstwa w Polsce. Wydał... I. Maciej Scharffenberg i Floryan Ungler. (Odb. z t. VII Archiwum do Dziejów Liter, i Oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1890,
104418 Benis Artur dr (1865—1932). Historya ochrony praw autorskich w dawnej Polsce. Odb. z Pamiętnika słuchaczy Uniwersytetu Jag. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
104417 Benis Artur dr (1865—1932). Das Hausierwesen in Galizien. Separat-Abdruck aus den Schriften des Vereins für Socialpolitik, Band LXXXII. Leipzig, 1899,
104416 Benis de o. Rozmyślania siedmiu słów Pana Jezusa na krzyżu, z przydaniem nabożeństwa do Matki boskiej, wolny przekład z włoskiego. Kraków, nakł. ks. J. S., druk. Uniw. Jag., 1883,
104415 Beniowski Maurycy August (zm. 1786).