Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
9728 Bracia Wiarusy. Bracia Wiarusy na Górno-Szląsku! (Wrocław), druk. i nakł. Gazety Szląskiej Ludowej (Księgarnia G. P. Aderholz), (bez roku),
23541 Dawid (XI—X w. przed Chr.). Księga Psalmów. (Oprac. i wyd. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. (Wrocław), druk. Grassa, Bartha i Spółki, 1855,
98713 Komitet. Komitet Narodowy Krakowski do Ludów Europy. (Protest przeciw działaniom austriackim, inc: „Przymuszeni ustąpić z domu Ojców Naszych, z naszéj od wieków własnéj ziemi ...”). (Wrocław), Druck (!) i Papier Henryka Richtera, (1848),
101631 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Spis wyboru książek służących do użytku i zabawy, które u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu wyszły i do nabycia są w wszystkich znacznieyszych księgarniach Nr. I. 1836. (Wrocław), 1836,
101630 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Spis wyboru książek służących do użytku i zabawy, które wyszły u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu i do nabycia są u D. E. Friedleina w Krakowie. 1836. Nr. I. (Wrocław), 1836,
101607 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des Livres nouveaux fran­çais, anglais, italiens, espagnols et polonais qui se trouvent chez Guillaume Théophile Korn, Imprimeur-Libraire, à Breslau. (Wrocław), 1828,
101640 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Verzeichniss einer Sammlung von Atlanten, Landkarten, Situations-Plänen u. s. w. unter welchen sich mehrere seltene Blätter befinden, welche bey Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau (Wrocław) für die beigesetzten sehr mässigen Preise in Commission zu haben sind. (Wrocław), 1827,
101606 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des Livres nouveaux fran­çais, anglais & polonais qui se trouvent chez Guillaume Théophile Korn, Imprimeur-Libraire, à Breslau. (Wrocław), 1827,
101637 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Verzeichniss neuer Bücher die vom September bis Dezember 1826 erschienen und bey Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau (Wrocław) zu haben sind Nro 35. (Wrocław), 1826,
101639 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Verzeichniss einer Sammlung zum Theil alter seltener Werke in deutscher, lateinischer und griechischer Sprache, worunter gutgehaltene Manuscripte aus dem 13ten bis 16ten Jahrhundert grösstentheils auf Pergament geschrieben, mit vielen schönen Miniaturen und Arabesken geziert sich befinden, welche für die beigesetzten sehr billigen Preisse bei Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau zu haben sind. (Wrocław), 1826,
101599 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des livres français nouveaux et nouvellement arrivés qui se trouvent chez Guillaume Théophile Korn Imprimeur-Libraire à Breslau. Troisième Cahier. Les prix sont indiqués en argent courant. (Wrocław), 1818,
101598 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue de livres français nouvellement arrivés qui se trouvent chez Guillaume Théophile Korn Imprimeur et Libraire à Breslau. Les prix tels qu'ils sont indiqués, doivent se payer en argent courant. (Wrocław), 1816,
101609 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue de beaux et grands ouvrages à un prix très-modique qui se trouvent dans la librairie de Guillaume Théophile Korn à Breslau. (Wrocław), 1814,
101620 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowy katalog książek polskich które są drukowane i znayduią się u Wilhelma Bogumiła Korna, Księgarza w Wrocławiu. Roku 1814. (Wrocław), 1814,
101597 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des Livres français qui se trouvent chez Guillaume Théophile Korn Libraire à Breslau. (Wrocław), 1813,
101595 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des Cartes militaires, topographiques et geographiques qui se trouvent chez Guilliame Théophile Korn Libraire à Breslau. Suivi d'une notice de plusieurs bons ouvrages militaires, tant anciens que modernes. (Wrocław), 1811,
74896 Instruktion für die Armenväter. Instruktion für die Armenväter der Stadt Breslau. (Wrocław) (Breslau), Gedruckt in der priv. Stadt- und Universitätsbuchdruckerey bey Grass und Barth, b. r.,
10278 Brettner Jan Antoni (dyr. Gimnaz. ś. Marii Magdaleny w Poznaniu, pochodził z Miechowic pod Bytomiem; 1799—1866). Fizyka dla szkół wyższych, przez prof. Dra... król. prusk. radcę regenc. i prowincyon. rady szkolnej w Poznaniu, członka wielu Tow. uczonych. Z niem. na język polski przełoż. przez A. Karwowskiego nauczyciela matem. i nauk przyrodz. w Gimnaz. św. M. Magdaleny w Poznaniu. Wrocław, Zygm. Schletter, druk. Leop. Freund, 1846,
39302 Gazeta Polska dla Rolników. Ilustrowana Gazeta Polska dla Rolników . Wrocław, wyd. Wilhelm Janke, r. 1826 (nr 1 z kwietnia, więcej nie wyszło).
19886 Czasopisma. Nowiny Szłąskie. Nowiny Szląskie. Pismo tygodniowe dla ludu ewangelickiego. Wrocław, Wołów, 1884—1891.
76565 (Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska; 1457—1502). Jadwiga Jagiellonka. Powieść z Dziejów XV wieku. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1839,
73664 Ilmensee Jan Michał ks. (1754—1846). Krótkie mowy żałobne mogące także posłużyć do kazań i rozpamiętywań o dobrey śmierci. Tłumaczone z niemieckiego oryginału xiedza... Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1834,
50120 Kant Immanuel (1724—1804). Wyobrażenie do historyi powszechney w względzie kosmopolitycznym przez ... Tłómaczone z niemieckiego przez J. W. Bychowieca. Nowe wydanie. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1832,
77514 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Jezus i jego święty Kościol (!). Historya życia i Kościoła Zbawcy Naszego, z zastosowaniami moralnemi dla młodzieży katolickiéy, z niemieckiego X. ... Podług piątéy edycyi. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1821,
35567 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Przepisy dokładne gry wiska. Zawierające prawidła gry, tak szczególne iako i ogólne, i różne przykłady grania. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1815,
35568 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Longina dokładne Reguły i Prawa Gry Lombra, Kadrilla i Cinkwilla. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35569 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Sposób do nauczenia się Gry Bostona, Pikiety i Kasino przez Teodora Engelmana. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35570 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Sposób do nauczenia się gry Tarok i Tarok-Lombra. Przez Fabra. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35571 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Nayłatwiéyszy i Naydokładniéyszy Spo sób nauczenia się gry wista. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35572 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Sposób naynowszy do nauczenia się w Szachy grać Przez Fieldinga. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,