Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
601 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Notice sur le Comte Constantin Tyzenhaus. Par... Extr. du Bulletin de la Societé Imp. des Naturalistes de Moscou. 1853. Nr 4. Moscou, impr. de l'Université, 1853,
602 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Pierwsze początki pisma św. dla dzieci. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1858,
603 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Praktyczne najnowsze postrzeżenia niektórych lekarzy zebrane przez... Tom I. Wilno, nakł. Rubena Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1846,
604 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Praktyczne postrzeżenia niektórych lekarzy zebrane przez ... Tom III i IV razem złączone z 2-ma rycinami i tablicami. Warszawa, druk. Gazety Codziennéj, 1852,
605 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). O poznawaniu i leczeniu chorób zwierząt domowych, dla użytku gospodarzy. Część pierwsza: O chorobach koni. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1838,
606 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Krótki rys początków i postępu anatomii w Polsce i Litwie, skreślony na pamiątkę 50 letniego trwania Cesarskiego Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. Wilno, nakład i druk. J. Zawadzkiego, 1855,
607 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). An Socrates cicuta necatus fuerit, excucurrit... alumnus V caes. Gymn. Vilnensis. Vilnae, 1817,
608 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Constantin Tyzenhauz, notice nécrologique sur le comte Constantin Tyzenhaus par... (Odb. z Revue et Magasin de Zoologie). Paris, imp. de Bouchard-Huzard, 1857,
609 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). O zębie mamutowym znalezionym blisko Wilna. Wilno, druk. Glücksberga, 1846.
610 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Zoonomia weterynarna, czyli: nauka o życiu zwierząt gospodarskich; dla użytku badaczów przyrody, medyków i weterynarzy, z tablicą objaśniającą treść dzieła, przez... Wilno, druk. A. Marcinkowskiego, nakł. R. Rafałowicza, 1841,
611 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881).
612 Adamowicz Aleksander. Zarysy charakteru Germanów i Słowian, przez A. A. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1877,
613 Adamowicz Aleksander.
614 Adamowicz B. O formach odieżdy. Warszawa, w Gubiernsk. Tip., 1898,
615 Adamowicz B. Kieksgolmskije razskazy. Dla sołdat. 1. Zaszczita znamieni. 2. Wzjatije tureckago fłaga. Sostawił... Warszawa, w Gubernskoj Tip., 1895,
616 Adamowicz Bogusław (ur. 1870). Melodye. Warszawa, druk. W. Kautza, nakł. Księg. Filipowicz-Dubowika w Mińsku Gub., 1897 (na okładce: 1898),
617 Adamowicz Bogusław (ur. 1870). Poezye, serya I. Warszawa, St. Sadowski, druk. W. Kautza, 1899,
618 Adamowicz Bogusław (ur. 1870). Tragedya krwi. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1897,
619 Adamowicz Bogusław (ur. 1870).
620 Adamowicz Stan. Zarys dziejów polskich w pytaniach i odpowiedziach dla dzieci (pośw. Maryi z hr. Uruskich księżnej Światopełk Czetwertyńskiej). Lwów, H. Altenberg, druk.(?), 1894,
621 (Adamowski Tymoteusz, ur. 1859, zm.?) Adamowski the polish violinist. Boston (w Ameryce), 1879.
622 Adams John Quincy (1767–1848, szósty prezydent St. Zjedn. A. P.). Briefe über Schlesien. Geschrieben auf einer in dem Jahre 1800 durch dieses Land unternommenen Reise von... Aus dem Englischen übersetzt von Friedr. Gotthelf Friese und mit einigen berichtigenden und ergänzenden Anmerkungen versehen von Friedrich Albert Zimmermann. (mit einer Post- und Reise-Karte). Breslau, Wilhelm Gottlieb Korn, 1805,
623 Adams John Quincy (1767–1848, szósty prezydent St. Zjedn. A. P.). Letters on Silesia written during a tour through that country in the years 1800, 1801, by... in two parts. Embellished with a new map. London, printed for J. Budd, at the Crown and Mitre, Pall Mall, S. Gosnell Printer, 1804,
624 Adams John Quincy (1767–1848, szósty prezydent St. Zjedn. A. P.). Lettres sur la Silésie. Écrites en 1800 et 1801, d'un voyage fait dans cette province; par... traduit de l'Anglais, par J. Dupuy. Orné d'une nouvelle carte, dressée par Lapic, capitain-ingénieur-géographe, et gravée par B. Tardieu. Paris, Dentu, Imprimeur-Libraire, 1807,
625 Adams Karol Franciszek,
626 Adams Oskar Fay,
627 Adamska Janina,
628 Adamski Antoni (Posnaniensis, ur. 1830). De eclampsia gravidarum parturientium et puerperarum. Diss. inaug. obstetricio medica... Opponentibus: M. Bolewski, R. Loewig. Vratislaviae, typis C. F. A. Guentherianis, (1856),
629 Adamski Celestyn ks.,
630 Adamski Franciszek. Odpowiedź na zarzuty w N. 109 Gazety Narod. Lwowsk. 1848,