Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113346 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lubonie powieść z X wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. II, t. 4). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
113345 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lubonie. Powieść z X wieku. Tom I. (Powieści historyczne. II). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1876,
113344 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Luboni. Roman X wieka w dwuch czastiach s polskago F. W. Dombrowskago (Franc Wikientjewicz Dombrowskij). (Sobranije soczinienij I. I. Kraszewskago, ser. I, t. 2). S.-Pietierburg, Parowaja skoropieczatnia Trud (na okładce: Tipografija Spb. T-wa Piecz. i Izd. dieła Trud), 1899,
113343 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lublana. Pověsť od J. I. Kraševského. Přeložil Josef Koněrza. Auktorovaný překlad. (Knihovna pro český lid, řada II, 10, čislo 46-48). V Praze, tiskem a nakładem Aloise R. Lauermanna, 1884,
113342 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lublana baśń przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Odb. z Bluszczu 1879). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1879,
113341 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Loutna. Fantastická povídka ze třináctého století (utwór mylnie przypisany J. I. Kraszewskiemu),
113340 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Litwa za Witolda. Opowiadanie historyczne przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Athenaeum 1849). Wilno, (nakładem autora), druk. Józefa Zawadzkiego, 1850,
113339 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Litwa. Starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania i t. d. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Historya do XIII wieku. Warszawa, (J. Klukowski), druk. Stanisława Strąbskiego, 1847,
113338 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Listy z Niemiec. (W Gazecie Polskiej, Warsz., 1873-1876).
113337 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Listy drezdeńskie,
113336 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Listy Al. Felińskiego,
113335 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). List otwarty do księcia Jerzego Lubomirskiego. Kraków, nakładem Autora, w drukarni J. Bensdorffa, 1865,
113334 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lipski J. Notatki generała J. L. z lat 1775-78,
113333 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Złota legenda artystów,
113332 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Legenda. Yako Sathan kusił pustelnika na puszcze,
113331 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Latarnia czarnoksięska obrazy naszych czasów przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Serji drugiej Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 32). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Szmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872 (na okładce: 1873),
113330 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Latarnia czarnoksięska obrazy naszych czasów przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. (Seria pierwsza). Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 16). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113329 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Latarnia czarnoxięzka obrazy naszych czasów, przez J. I. Kraszewskiego. Oddział II. Tom I. Warszawa, nakł. S. Orgelbranda księgarza, druk. pod firmą M. Chmielewskiego, 1844,
113328 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Latarnia czarnoxięzka obrazy naszych czasów, przez J. I. Kraszewskiego. (Oddział I). Tom I. Warszawa, nakł. S. Orgelbranda Księgarza, druk. pod firmą M. Chmielewskiego, 1843,
113327 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lamartine. Nowe pamiętniki,
113326 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kunigas. Istoriczeskij roman Iosifa Kraszewskago. (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. I, t. 3). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, Tipo-Litografija Spb. Tow. Piecz. Izd. dieła Trud, 1899,
113325 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kunigas. Roman iz litowskoj stariny Kraszewskago. (Priłożenije romanow k gazietie Swiet 1883, kn. 6 (!, zam. 7)). S.-Pietierburg, tip. W. W. Komarowa, 1883,
113324 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kunigas. J. Kraschewsky ajaluoline roman. Ümber pannud Homo-Quidam-ck. (Odb. z: Sakala 1900). Walgas, J. Kurg'i raamatukaupluse kulul, Wiljandis, trükitud A. Peet'i juures, 1900,
113323 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kunigas. Pujkus apraszimas isz Padawymo Lietuwniku. del Lietuwniku Amerike. (Odb. z: Vienybė Lietuvninkų 1887). Plymouth, PA, kasztu ir spaustuwe Juozapo Paukszczio, 1887,
113322 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kunigas. Powieść z podań litewskich, przez J. I. Kraszewskiego. Z piętnastu drzeworytami M. E. Andriollego. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1882,
113321 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ktoś Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. Tom. I. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113320 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zaklęta księżniczka. Nowella przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 46). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
113319 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zaklęta księżniczka. Nowella przez I. J. (!) Kraszewskiego. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1877,
113318 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Z księgi krajobrazów. W lasach. (Nadb. na cienkim papierze). (Warszawa?, 1882?),
113317 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Biały książę. Czasy Ludwika Węgierskiego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 39). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. J. Jeżyńskiego, 1897,