Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111315 Krasieńska Hanna Borzobohata z Sokolskich.
111314 (Krasiczyn).
111313 (Krasiczyn). Cennik drzew i krzewów owocowych i ozdobnych tudzież roślin gruntowych i wazonowych z ogrodu J. O. Księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie pod Przemyślem. Lwów, Druk. Ludowa, b. r. (1881),
111312 Krasiczenko (pseud.), mylnie.
111311 Krasicki Xavier.
111310 Krasicki Marcin.
111309 Krasicki Marcin. Satyry powieści satyryczne i nadgrobki przez hrabiego Marcina Krasickiego napisane. Wilno, druk. Manesa Romma, 1837 (na okładce: 1838),
111308 Krasicki Marcin. Rozmaitości fraszki czyli co się komu podoba, przez hrabiego Marcina Krasickiego napisane. Wilno, druk. Manesa Romma, 1837 (na okładce: 1838),
111307 Krasicki Marcin. Dumy filozoficzne i rozmaite. Przez Marcina hrabiego Krasickiego napisane. Wilno, druk. Manesa Romma, 1837 (na okładce: 1838),
111306 Krasicki Marcin. Anakreontyki i komedyja Nikodemek przez hrabiego Marcina Krasickiego napisane. Wilno, druk. Manesa Romma, 1837 (na okładce: 1838),
111305 Krasicki Marceli.
111304 Krasicki Ksawery Ignacy (ok. 1850-?).
111303 Krasicki Ksawery (Franciszek Ksawery) (1874-1950).
111302 Krasicki Ksawery.
111301 Krasicki Ksawery (1774-1844).
111300 Krasicki Kazimierz (III), student prof. Mariana Sokołowskiego.
111299 Krasicki Kazimierz (II), Wolski Sylwester. Zamknięcie rachunków Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Za II półrocze 1864. Z Dyrekcyi gal. Towarzystwa Kredytowego. Lwów dnia 31 Grudnia 1864. Kazimierz Hrabia Krasicki, Prezes. Lwów, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1864, w
111298 Krasicki Kazimierz (II), Tchorznicki (Tchórznicki) Konstanty, Rogojski. Odezwa do panów Detaksatorów. (Inc.: Przesyłając uchwalone przez IX. Ogólne Zgromadzenie zmiany w regulaminie szacunkowym..., z datą i podpisem: we Lwowie dnia 1. Sierpnia 1872. Krasicki, Tchorznicki, Rogojski). B. m. b. r. (Lwów, 1872),
111297 Krasicki Kazimierz (II), Przyłęcki Stanisław. Zakład gospodarstwa wzorowego w Łopusznej, obwodzie brzeżańskim. (Inc.: Pod dozorem komitetu Towarzystwa gospodarskiego zakłada sie w Łopusznej, obw. brzeżańskim, trzy mile ode Lwowa, gospodarstwo wzorowe, pod dyrekcyą Xiędza Antoniego Klimy..., z datą i podpisem: Z rady komitetu nieustającego Towarzystwa gospodarskiego, l. 256. We Lwowie, dnia 19. lipca 1848 r. Kazimierz Krasicki, Za Prezesa. Stanisław Przyłęcki, Za Sekretarza). B. m. b. r. (Lwów, 1848),
111296 Krasicki Kazimierz (II), Przyłęcki Stanisław. (Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Gospodarskiego Galicyjskiego, inc.: Dwudzieste ósme ogólne Zgromadzenie naszego Towarzystwa odbyło się w dniach od 23 do 28 czerwca b. r. ..., z datą i podpisem: Z Komitetu c. k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. We Lwowie, dnia 27 sierpnia 1860. Wiceprezes Towarzystwa Kazimierz Hr. Krasicki. Sekretarz Stanisław Przyłęcki). (Lwów), Druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1860,
111295 Krasicki Kazimierz (II), Krawczykiewicz Szymon (i in.?). (Obwieszczenie Galicyjskiej Kasy Oszczędności). - Ankündigung der galizischen Sparkasse. (Inc.: Da der Zutritt zur Sparkasse durch die fortwährende Arbeit an der Wegräummung der vom feuer beschädigten Theile des rathhausgebäudes noch immer behindert ist..., z podpisem: Vom der direkzion der galizischen Sparkasse. Lemberg am 10. November 1848). B. m. b. r. (Lwów, 1848),
111294 Krasicki Kazimierz (II), Kraiński Maurycy. Spółka komisowa dla rolnictwa i przemysłu rolniczego we Lwowie. (Inc.: Niniejszem mamy zaszczyt Szanpana zawiadomić, że jesteśmy przez dotyczące fabryki zawezwani o wczesne zamawianie Żniwiarek i Kosiarek..., z podpisem: Krasicki, Kraiński i Spółka). B. m. b. r. (Lwów, ok. 1870?),
111293 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882).
111292 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882). Zamknięcie rachunków galicyjskiego Towarzystwa kredytowego ziemskiego. Za rok 1876. Z Dyrekcyi gal. Towarzystwa kredytowego ziemskiego. Lwów dnia 31. Grudnia 1876. Kazimierz hr. Krasicki Prezes. Lwów, nakł. galicyjskiego Towarzystwa kredytowego ziemskiego, Druk. Narodowa W. Manieckiego, b. r. (1876/1877),
111291 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882). Wspomnienia z roku 1831 a osobliwie z czasów wyprawy Chłapowskiego na Litwę przez Kazimierza hr. Krasickiego kapitana sztabu kwatermistrzowstwa. Lwów, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1881,
111290 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882). Spis oficerów i podoficerów kompanii I. B. m. b. r. (Lwów, 1848),
111289 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882). O rolnictwie i jego kombinaciach (!), na rachubie opartych. Przez Kazimierza hrabię Krasickiego. Wydanie Tygodnika rolniczo-przemysłowego. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1843,
111288 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882). Rachunki gospodarskie podług najprostszych zasad. Ułożył Kazimierz Hr. Krasicki. Przedruk z t. 9 Rozpraw Towarzystwa gospodarskiego gal. Lwów, (nakład Towarzystwa gospod. galic.), Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1851,
111287 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882). Pszczelnictwo napisał Kazimierz Krasicki Redaktor Gnieźnieńskiego Pszczelarza. Z 43 rycinami w tekście. Drugie poprawne i pomnożone wydanie. (Wydawnictwo Macierzy Polskiej, książeczka VI). Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, w komisie u Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. L. Anczyca i spółki w Krakowie, 1883,
111286 Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882). Pszczelnictwo napisał Kazimierz Krasicki Redaktor Pszczelarza. Z. 41 drzeworytami w tekście. (Wydawnictwo Macierzy Polskiej, książeczka VI). Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, w komisie u Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. L. Anczyca i spółki w Krakowie, 1883,