Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
107106 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Kryspina, patrona szewców. Przez X. H. Koszutskiego. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. Ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1877,
78136 (Jan Nepomucen św.; ur. ok. 1350, zm. 1393). Żywot świętego Jana Nepomucena, patrona dobrej sławy z dodaniem nabożeństwa do tegoż świętego. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1892,
39673 Godescard Jan Franciszek ks. (1728—1800) i Jager Jan Mikołaj ks. Żywot świętego Jana Chryzostoma w krótkości zebrany podług X. Godescard'a i X. Jager'a professora hsitoryi (!) kościelnej w Sorbonie. Poznań, nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1854,
76159 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Żywot Świętego Jacka. Lwów, nakł. Alfreda Młockiego, Drukarnia Narodowa Manieckiego, 1868,
75740 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników. Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1898,
75738 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora oracza, patrona rolników, krótko zebrany, oraz i Nabożeństwo do tego Świętego, z nauką chrześciańską połączone. Za pozwoleniem duchownéj zwierzchności. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pellara, 1860,
75739 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Żywot świętego Izydora Oracza z dodaniem stosownego nabożeństwa. Warszawa, nakł. M. Glücksberga Księgarza, 1863,
75557 (Iwo św. zwany Helori; 1253—1303). Żywot świętego Iwona z 3go zakonu św. o. Franciszka Serafickiego. Warszawa, w Drukarni St. Niemiry Synów, 1900,
73464 (Idzi św.;zm. między r. 721—725). Żywot Świętego Idziego Opata wraz z litanią do tegoż świętego. Kazał wydrukować ks. M. A. Proboszcz w Modrzu dla swoich Parafian. Poznań, czcionkami Księgarni i Drukarni K. Reyznera, 1853,
48255 (Hubert święty; zm. 727). Żywot Świętego Huberta. Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1884,
36365 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Żywot świętego Franciszka z Assyżu z dodaniem litanji i modlitw. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
107099 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot Świętego Eligiusza, Patrona kowali i ślósarzy. Przez Ks.... Tamże [Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona)], 1877,
107098 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Doroteusza, Mularza. Napisał Ksiądz Hil. Koszutski. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1878,
40262 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Żywot świętego Bernardyna Seneńskiego. Nakreślił O.... (Odb. z Głosu św. Antoniego z Padwy). Kraków, nakł. redakcji Głosu św. Antoniego z Padwy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
107096 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Ampeliusza, kowala przez ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek). Poznań, Wydawnictwo Jim. ks. Fr. Bażyńskiego, 1877,
108766 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Żywot świętego Alojzego Gonzagi dla pożytku młodzi naszej. Napisał Feliks Kozłowski. Poznań, druk. W. Simona, w komisie W. Simona, 1888,
108765 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Żywot świętego Alojzego Gonzagi dla pożytku młodzi naszej napisał Felix Kozłowski. Leszno, nakł. autora, druk. Ernesta Günthera, w komisie u Ernesta Günthera, 1854,
12659 Bystroń Jan dr (1860—1902). Żywot świętego Alexego wyznawcy i żywot świętego Eustachiusza męczennika, druk krakowski z r. 1529, wydał i objaśnił... (Odb. z V t. Sprawozdań Komisyi Językowej Akad. Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw.. druk. Uniw. Jag., 1894,
11186 Brzechwa (Brzechfa) Stanisław ks. T. J. (1587—1649). Żywot świątobliwej Magdaleny Mortęskiej, ksieni klasztoru chełmińskiego, reguły św. Benedykta, napisany przez... a teraz na nowo do druku podany przez ks. G. Poblockiego. Pelplin, nakł. J. N. Romana, druk. St. Romana, 1880;
1788 (Alojzy św.; 1568–1591). Żywot św.... patrona młodzieży, z dodaniem nabożeństwa do tegoż świętego. Warszawa. druk. St. Niemiery, 1889,
65627 Gaveau Paweł Abel ks. (ur. 1834). Żywot św. Zofii, tłóm. z franc. Zofija. Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 1898,
107113 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Chicago, druk. i nakł. Wł. Dyniewicza, 1881,
107115 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez Ks. H. Koszutskiego, proboszcza w Mielżynie. Chicago, Ill., nakł. i druk. W. Dyniewicza, 1890,
107114 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez ... Chicago, Dyniewicz, 1882;
38879 Frydrychowicz Romuald ks. (1850—1932). Żywot św. Wojciecha i niektóre wiadomości o jego pobycie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej, na pamiątkę 900nej rocznicy jego śmierci męczeńskiej. Pelplin, czcionkami E. Michałowskiego, 1897,
16452 Collet Piotr ks. (1693—1770). Żywot św. Wincentego a Paulo, z franc. przeł. Wład. Iżycki. Bochnia, druk. i nakł. Pisza, 1854,
14407 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Wiktora, papieża i męczennika, podług brewiarza rzymskiego. Łowicz-Warszawa, Gebethner i Wolff, 1884,
107108 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Walfarda, patrona rymarzy i stolarzy przez X. H. Koszutskiego. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażynskiego (Władysława Simona), druk. Władysława Simona, 1877,
11432 Brzozowski Stanisław Żywot św. Stanisława, biskupa męczennika. Tamże [Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego], 1883,
14406 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa i męczennika, podług brewiarza rzymskiego . Łowicz-Warszawa, Gebethner i Wolff, 1884,