Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
54 A. W. W.,
51 A. W.,
53 A. Wł. Dni ostatnie ziemskiej pielgrzymki Boga Zbawiciela przez Wł. A. Warszawa, 1894,
55 A. Z. Nabożeństwo dla dzieci przez... Warszawa, u XX. Missyonarzy, 1847,
56 A. Z. Kilka uwag nad ubiegłem sześcioleciem dzierżawy teatru miejskiego w Krakowie, zebrał i ułożył Z. A. Kraków, nakł. St. Zielińskiego, Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1899,
58 A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa dla przepędzenia wesołego czasu, czyli kabała wróżąca przeznaczenie, wyznaleziona przez... Wilno, 1823,
3 A.,
4 A... Modlitwa Pańska. W Pieśniach. Z Dodatkiem Słow Zbawicielowych na Krzyżu i piosnki dla pobożney młodzieży, przy pierwszym Św. Wieczerzy używaniu. Brzeg, u Karola Szwarca, druk. K. F. A. Günthera w Wrocławiu, 1840,
10 A... Al.,
16 A... B. X.,
21 A... D. W.,
29 A... J.... W co wierzyć dzisiaj? Kilka rozpraw dotyczących zagadnień wieku. Prawo Historyi. O Naukach Filozoficznych O. Lakordera. Odb. z Warty. Poznań, czcionk. i w kom. W. Simona, 1880,
44 A... z „Podlasianina”. Wiersz z powodu odbytego Seymu Królestwa za szczęśliwego panowania nayiaśnieyszego Mikołaja I cesarza Wszech Rossyi Król. Polskiego etc... Przez... Warszawa, 1830,
5 A...,
388 A...c,
59 AA. Ze wspomnień sybirskiego zesłańca: Edward Czapski, 1819–1888. (Odb. z Przeglądu polskiego). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1893,
60 Aasumb Jan. O piwie i innych gorących napojach. Poznań, nakł. i druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1888,
61 Abailard,
62 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Die Integraphen, die Integralkurve und ihre Anwendungen, deutsch bearbeitet von Emil Bitterli. Leipzig, Teubner, 1889,
63 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Les intégraphes, la courbe intégrale et ses applications, étude sur un nouveau système d'intégrateurs mécaniques. Paris, libr. et impr. Gauthier-Villars, 1886,
64 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator. Odb. z t. VII. Rozpraw wydz. matem.-przyr. Akademii Umiej. Kraków, nakł. Akad., druk. Uniw. Jag., 1880,
65 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator, krzywa całkowa i jej zastosowanie w mechanice budowniczej. Warszawa, nakł. redakcyi „Inżynierya i budownictwo", druk. J. Noskowskiego, 1880,
66 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Intiegrator, kriwaja intiegralnaja i jeja priłożenija k stroitielnoj miechanikie, pieriewod studienta K. Zlasnowskago. Żurnał ministierstwa putiej soobszczenija, t. III, Pietierburg, 1881,
67 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Nowy sposób budowy zwojów do machin dynamoelektrycznych. (Odbitka z t. XII Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej.). (Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884),
68 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Teoryja astronomiczna gwiazd spadających według Schiaparellego, odbitka z Kosmosu. Lwów, Polskie Tow. przyrodników im. Kopernika, 1876,
69 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Zarys statyki wykreślnej, napisał... docent Akad. Techn. we Lwowie, część I. Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu Techn., 1876,
70 Abakanowicz Bruno (1852–1900).
72 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Era konstytucyjna austro-węgierskiej monarchii od 1848 do 1881 r., omówiona z uwzględnieniem walki autonomistów z centralistami. Kraków, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
73 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Odpowiedź panu Kornelowi Krzeczunowiczowi czł. komit. c. k. galic. Tow. gosp. na jego uwagi nad artykułami Budzimierza Sochy, ogłoszonymi pod tytułem: „Rzecz o gorzelnictwie", tudzież Sprawy Towarzystw rolniczych, galicyjskiego, krakowskiego i warszawskiego, napisał..., czynny czł. c. k. galic. Tow. gosp. (Oddruk z Przeglądu Powsz. 1859 nr 81–91). Lwów, nakł. autora, druk E. Winiarza, 1859,
74 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Ostrożnie z ogniem. Uwag kilka nad obecną sytuacyą w Europie i nad naszem w obec tej sytuacyi stanowiskiem. Napisał Strażnik narodowy. Lwów, nakł. Księgarni Wł. Bełzy, druk. A. J. O. Rogosza, 1877,