Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
48705 Hussarowski Jan. Pamiętnik dla gospodarzy wiejskich, z zastósowaniem do potrzeb Wołynia, Podola i Ukrainy, wydany przez ... Żytomierz, 1861.
85830 Kalendarze. Kalendarz Berdyczowski. Kalendarz Berdyczowski Gospodarski. (Tytuł rosyjski: Kalendar' na... god). Żytomierz, 1861—1864).
105484 Biblioteka. Biblioteka domowa. Żytomierz, 1860.
9258 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). (List pasterski o spowiedzi wielkanocnej. Inc.:) Kasper Borowski z Bożej... łaski biskup łucko-żytomirski... Nadchodzi post wielki, czas powszechnej pokuty... Żytomierz, 1850,
21327 Czasopisma. Wiedomosti (Wolynskija Gubiernskija). Wiedomosti (Wolynskija Gubiernskija). Żytomierz, 1840—1860 (i dalej ?).
85566 Kalendarze. Calendarium liturgicum dioecesium Luceoriensis. Calendarium liturgicum dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis. Żytomierz, (1884—1888).
85702 Kalendarze. Kalendar' (W. G. Ejsmonta). W. G. Ejsmonta zapadno-russkij Kalendar'. Żytomierz, (1879).
85807 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1861. Żytomierz, (1860).
100998 Kopijowski Adam. Nauki w Szkole akademickiej żytomierskiej dawane w ciągu szkolnego roku, pod dozorem Adama Kopijowskiego itd, z których uczniowie klass wszystkich dowód swojej pilności na publicznym popisie okażą w ostatnich dniach miesiąca Czerwca 1824 r. Żytomierz, (1824),
6482 Bass Sabbatai (1641—1718). Sipte Ješēnīm (Bibliografia hebrajska). Żółkiew, Mordechaj Rubinstein, 566 (1806),
82529 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). O praktykach religijnych w naszych szkołach. Referat wygłoszony na II wiecu katol. we Lwowie dnia 8. Lipca 1896 w sekcyi szkolnej. Żółkiew, druk. OO. Bazylianów, 1897,
6375 Bartynowski Marian, (1866—1936). Referat o miłosierdziu katolickiem, wygłoszony na II wiecu katolickim we Lwowie. Żółkiew, druk. OO. Bazylianów, 1896,
94183 Kleiner Simcha Arjeh Hallewi (1778—1843). Dibre Purim (tj. Słowa Purymu). (Żółkiew 1834 i n.).
7629 Bloch Samson(z Kulikowa; 1784—1845). Szebile Olam (Geografia Azji). Żółkiew , 1830.
25344 Directorium. Directorium officii divini recitandi missarumque celebrandarum pro ordine Carmelitarum discalceatorum Fratrum ac Monialium in Rossia. Editum pro A. D. bissextili 1856. Żitomiriae, typ. Gubernialibus,
84419 Kalendar' (W. G. Ejsmonta Zapadno-russkij). Kalendar' (W. G. Ejsmonta Zapadno-russkij) na 1880 god (wisokosnyj). (Tytuł polski:) Kalendarz Zachodniej Rossyi na rok przestępny 1880. (Tytuł niemiecki:) Kalender für West-Russland für das Schalt-Jahr 1880. Żitomir, Tipografija S. Brodowicza, (1879),
24961 Dickstein Szymon (1859—1884). Kto czem żywiot? S. Diksztiejna. Pieriewod z polskago. Żeniewa, wyd. Raboczaja Bibliotieka, druk. Oswobożdienije Truda, 1885
44534 Hercen (Giercen) Aleksandr Iwanowicz (1812—1870). „Kołokoł”. Izbrannyja stat'i A. I. Giercena (1857—1869). Oeuvres d'Alexandre Herzen. Bibliotieka socialnych znanij. Sierija pierwaja, tom 1. Żeniewa, Wolnaja Russkaja Tipografija, 1887,
44547 Hercen (Giercen) Aleksandr Iwanowicz (1812—1870). Sbornik posmiertnych statiej Aleksandra Iwanowicza Giercena (s portrietom awtora). Izdanije dietiej pokojnago. Żeniewa, w tipografii L. Czernieckago, 1870,
27018 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Istoriczeskaja Polsza i wielikorusskaja diemokratija. La Pologne historique et la démocratie moscovite. (Otpieczatki iz „Wolnago Słowa” pieriesmotriennyje i dopołniennyje). Żeniewa, tipogr. Rabotnika i Gromadi, 1881,
27020 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Z powodu Maryi, poematu Szewczenki, list do redakcyi. Żenewa, libr. H. Georg, 1886.
46650 Hojnacki Władysław (dawniej Kotz; 1869—1931). Sprawozdanie zakładu zdrojowo-kąpielowego i stacyi klimatycznej Żegiestów za rok 1894—1896. Żegiestów i Kraków, nakł. Zakładu, druk. W. Korneckiego, 1897,
87078 Kalendarze. Wirtschafts-Kalender. Neuer Wirtschafts-Kalender. Żary, (1830).
67547 Girdwoyń Michał (1841—1924). Część pierwsza. Budowa ulów. Część druga. Narzędzia pszczolnicze. Część III. Ustrój ciała pszczolego. Żabikowo pod Poznaniem, 1872,
2484 (Anna św.) Chwała św. Anny czyli zbiorek ustaw, modlitw i pieśni dla braci i sióstr bractwa św. Anny Samotrzeciej. Zwierzyniec, nakł. Bractwa św. Anny Samotrzeciej, druk. W. Korneckiego w Krakowie, 1892,
17533 Cyryl św. (827—869). Moralische Fabeln des heiligen Apostel (!) Mährens, Cyrill, nebst einer kritischen Untersuchung der Beweisgründe für deren Echtheit und der Lebensgeschichte desselben sowie der seines leiblichen Bruders und heil. Mitapostels Method als vorbereitendes Andenken an die Ankunft dieses gefeierten Brüderpaares vor 1000 Jahren in Mähren im Jahre 863 für das Jahr 1863 verdeutscht und zum Besten für Jung und Alt veröffentlicht vom Commoranten Simon Perzich, früher Pfarrer und Schullehrer-Seminar-Director. Zweite Auflage. Leobschütz, Verlag von Rudolf Bauer, Druck von B. Wichura in Ratibor, 1863,
18877 Czasopisma. Flugschrift. Flugschrift. Zweibrücken. 1832.
22427 Czyński Jan (1801—1867). Die Ereignisse zu Warschau am 15 August 1831, nebst kurzer Übersicht des Ganges der ganzen polnischen Revolution, von ... aus dem polnischen übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet von J. J. Polnischem Nationalcardisten. Zweibrücken, gedruckt bei G. Ritter, 1832,
35682 Flugschrift. Zweibrücken, 1832.
25533 Dłuski Kazimierz (1855—1930). Szkice historyczno-społeczne. 1) O rencie gruntowej. — 2) Słówko o kwesty i agrarnej u nas. — 3) O poddaństwie w Polsce. — 4) Objawy kapitalizmu w Polsce. — 5) Położenie włościan i własności ziemskiej w XIX wieku w W. Ks. Poznańskiem. Zurych, Wydawnictwo „Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej Zagranicą”, skład gł. Towarz. Młodz. Pol. w Zurychu, 1898,