Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
61 Abailard,
62 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Die Integraphen, die Integralkurve und ihre Anwendungen, deutsch bearbeitet von Emil Bitterli. Leipzig, Teubner, 1889,
63 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Les intégraphes, la courbe intégrale et ses applications, étude sur un nouveau système d'intégrateurs mécaniques. Paris, libr. et impr. Gauthier-Villars, 1886,
64 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator. Odb. z t. VII. Rozpraw wydz. matem.-przyr. Akademii Umiej. Kraków, nakł. Akad., druk. Uniw. Jag., 1880,
65 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Integrator, krzywa całkowa i jej zastosowanie w mechanice budowniczej. Warszawa, nakł. redakcyi „Inżynierya i budownictwo", druk. J. Noskowskiego, 1880,
66 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Intiegrator, kriwaja intiegralnaja i jeja priłożenija k stroitielnoj miechanikie, pieriewod studienta K. Zlasnowskago. Żurnał ministierstwa putiej soobszczenija, t. III, Pietierburg, 1881,
67 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Nowy sposób budowy zwojów do machin dynamoelektrycznych. (Odbitka z t. XII Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej.). (Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884),
68 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Teoryja astronomiczna gwiazd spadających według Schiaparellego, odbitka z Kosmosu. Lwów, Polskie Tow. przyrodników im. Kopernika, 1876,
69 Abakanowicz Bruno (1852–1900). Zarys statyki wykreślnej, napisał... docent Akad. Techn. we Lwowie, część I. Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu Techn., 1876,
70 Abakanowicz Bruno (1852–1900).
71 Abancourt Franciszek Jan Villemain (d’) (1745–1803). Adina czyli Pasterka pyreneyska i innych kilka romansów, napisana po francuzku. Przez... a po polsku wyłożona przez F. Zaleskiego. Warszawa, druk. Ragoczy, 1808,
72 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Era konstytucyjna austro-węgierskiej monarchii od 1848 do 1881 r., omówiona z uwzględnieniem walki autonomistów z centralistami. Kraków, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
73 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Odpowiedź panu Kornelowi Krzeczunowiczowi czł. komit. c. k. galic. Tow. gosp. na jego uwagi nad artykułami Budzimierza Sochy, ogłoszonymi pod tytułem: „Rzecz o gorzelnictwie", tudzież Sprawy Towarzystw rolniczych, galicyjskiego, krakowskiego i warszawskiego, napisał..., czynny czł. c. k. galic. Tow. gosp. (Oddruk z Przeglądu Powsz. 1859 nr 81–91). Lwów, nakł. autora, druk E. Winiarza, 1859,
74 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892). Ostrożnie z ogniem. Uwag kilka nad obecną sytuacyą w Europie i nad naszem w obec tej sytuacyi stanowiskiem. Napisał Strażnik narodowy. Lwów, nakł. Księgarni Wł. Bełzy, druk. A. J. O. Rogosza, 1877,
75 Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892).
76 Abarbanell dr.
77 Abate ***,
78 Abate X,
79 Abba Giuseppe Cesare (1838–1910). In morte di F. Nullo. Genova, Artisti Tipografi, 1863,
80 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Sztuka poznania samego siebie czyli badania źródeł moralności, dzieło po franc. napisane, a staraniem pewnéj damy na polski przełożone język. Wilno, 1830,
81 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela). Łowicz, 1818,
82 Abbasydzi,
83 Abbazia,
84 Abbe Ernst (1840–1905),
85 ABC. ABC. Warschau, Druck von A. Gins, (1893),
86 ABC. Abecadlnik obrazkowy ABC. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, (1880),
87 A. B. C. A. B. C. Wydawnictwo Juliana Müllera. Warszawa, 1897,
88 A. B. C. A. B. C. und Bilderbuch für gute Kinder, polnisch, deutsch und französisch mit illum. Kupferstichen. Leinberg, Wild, 1811,
89 A. B. C. A. B. C. Buch neues deutsch polnisches mit 26 Kupferstichen. Breslau, Korn, 1821 (nowe wydanie),
90 A. B. C. A. B. C. Büchlein. Warszawa, nakł. i druk. A. Liefelda,