Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111855 Krasuski Jan.
111854 Krasuski J.
111853 Krasuski J.
111852 Krasuski I.
111851 Krasuski E.
111850 Krasuski Andrzej.
111849 Krasuska Wanda.
111848 Krasuska Maria, z Chotczy.
111847 Krasucki Władysław.
111846 Krasucki Piotr.
111845 Krasucki Piotr.
111844 Krasucki Nechemiasz Gerszon, właściciel fabryki tabacznej w Lublinie.
111843 Krasucki Mikołaj, dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń we Lwowie.
111842 Krasucki K., słuchacz filozofii.
111841 Krasucki Israel. Sefer Torat Yiśraʼel. Perus¡im u-derus¡im ‘al ha-Torah ... Qraqa, Bi-defuso šel Yosef Fišer, Be-hoz̲aʼot Yiśraʼel Qrasuz̲qi, (5)657. Krakau, Verlag von J. Krasucki, Druck von J. Fischer, 1896,
111840 Krasucki Israel. Sefer Miz̲wot Yiśraʼel. We-huʼ liquṭe miz̲wot ha-nehugot ba-zeman ha-zeh ... Qraqa, Bi-defuso šel Yosef Fišer (Gradgasse no. 62), (5)651. Krakau, Verlag des Verfassers, Druck von Josef Fischer, 1891,
111839 Krassuski Ludwik, mylnie.
111838 Krassowsky (de) A. prof.
111837 Krassowskij Nikołaj.
111836 Krassowskij Napoleon.
111835 Krassowskij Foma.
111834 Krassowskij Apolinarij Kaetanowicz.
111833 Krassowskij Anton Jakowlewicz.
111832 Krassowskij Afanasij Iwanowicz (1780-1849) generał rosyjski.
111831 Krassowskij A. prof..
111830 Krassowski Tomasz. Sprawa JW. Antoniego Tyzenhauza Chorążego Pttu Wileń: i Kawalera jako pierwszego Administratora swoim i całej Administracyi Kredytorskiey Imieniem czyniącego z WW. JPP. Janem i Adamem Dochtorowiczami Bracią rodzonemi zeszłego Regenta Kommissyi Ogińskich Józefa Dochtorowicza Brata swego rodzonego Sukcessorami. (Inc.: Za Imiennym Ukazem na ¿¹danie Kredytorow Podskarbiego Ogiñskiego do Rz¹dów Gubernskich Miñskiego, Wo³yñskiego, Podolskiego...). B. m. b. r. (1807),
111829 Krassowski Tomasz. W Komissiju po Wysoczajszemu powieleniju dla razsmotrienija dołgow i imienij bywszych Litowskich Gietmana i Podskarbija Oginskich uczrie¿diennoj. Krieditorskoj Massy Prokuratora Fomy Krassowskago. Proszenije. (Inc.: Ije W czisle funduszow ili imienij Podskarbija Oginskago na udowletworienije Krieditorow pokazannych nachodiatsia w gorodie Wilnie..., z datą i podpisem: Sientiabria 10. dnia 1808. goda. Prokurator Foma Krassowskij). - Do Kommissyi za Naywyższym Ukazem na rozpoznanie maiątkow i długow byłych Lit: Hetmana i Podskarbiego Ogińskich ustanowioney od Prokuratora massy Kredytorskiey Tomasza Krassowskiego. Prozba. (Inc.: 1mo. W Rzêdzie Funduszow czyli mai¹tkow Podskarbiego Ogiñskiego na satysfakcy¹ dla Kredytow pokazanych, znaydui¹ siê w Miescie Wilnie..., z datą i podpisem: Datt w Wilnie Roku 1808. 7bra 10. dnia. - Prokurator Tomasz Krassowski). B. m. b. r. (1808),
111828 Krassowski Tomasz. W Komissiju po Wysoczajszemu powieleniju dla razsmotrienija dołgow i imienij bywszych Litowskich Gietmana i Podskarbija Oginskich uczrieżdiennuju. (!) Krieditorskoj Massy Prokuratora Fomy Krassowskago, naprotiwʹ priobrietatielej ili pokupszczikow. Otwietnoje Proszenije. (Inc.: Ije. Chotia Gospoda priorietatieli niechotia imianowatsia Krieditorami possiesionalnymi ili sodier¿atietalami imienij, no tolko priamo priobrietatielami, a nauczast' Krieditorow rucznych ili imiejuszczich odnie tolko piœmiennyja obiazatielstwy ma³o uwa¿aja..., z datą i podpisem: Awgusta 20. dnia 1808 goda. Proturator (!) Foma Krassowskij). - Do Kommissyi za Naywyższym Ukazem na rozpoznanie maiątkow i długow Litewskich Hetmana i Podskarbiego Ogińskich ustanowioney od Prokuratora Massy Kredytorskiey Tomasza Krassowskiego przeciwko Nabywcom - Odpowiednia Proźba. (Inc.: Imo. Lubo JWW. WW. Nabywce nie chc¹c siê mianowaæ Kredytorami possesyonalnemi tylko Nabywcami; a na los rêcznych Wierzycielów mniey dbai¹c..., z datą i podpisem: Dat. 1808 Aug 20 Dnia. Prokuraror (!) Tomasz Krassowski). B. m. b. r. (1808),
111827 Krassowski Szczepan.
111826 Krassowski Stefan (Szczepan).