Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113886 (Kraszewski Józef Ignacy). J. I. Kraszewski. Pamiątka jego pogrzebu. Kraków, księgarnia J. K. Żupańskiego i K. J. Heumanna (druk. W. L. Anczyca i Spółki; Druk. Czasu F. Kluczyckiego i Sp.), 1887,
113885 (Kraszewski Józef Ignacy). † Józef Ignacy Kraszewski urodzony 29 lipca 1812 roku w Warszawie, zmarły 19 marca 1887 w Genewie. (Inc.: Legł niestrudzony pracownik na niwie literatury ojczystej pod skombinowanemi ciosami wieku, wysileń ducha, więzienia; cierpień fizycznych i moralnych...). B. m. i r. (1887),
113884 (Kraszewski Józef Ignacy). † Józef Ignacy Kraszewski. (Inc.: Telegramy Nowej Reformy: Davosplatz w Szwajcaryi 20 Marca. - Wczoraj o godzinie 31/2 po południu zmarł w Genewie Kraszewski...). B. m. i r. (1887),
113883 (Kraszewski Józef Ignacy). Kantata ku czci J. I. Kraszewskiego odśpiewana przez Towarzystwo Lwowski Chór Męzki. Lwów, I Związkowa Drukarnia, b. r. (1882?),
113882 (Kraszewski Józef Ignacy). Pięćdziesięcioletni jubileusz literacki J. I. Kraszewskiego. (Inc.: W licznym szeregu pisarzy polskich, jedno z najwybitniejszych miejsc dzierży J. I. Kraszewski. Działalność jego literacka jest olbrzymia..., z podpisem: N. Kamieński i Spółka, księgarnia w Poznaniu). Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, b. r. (1878),
113881 (Kraszewski Józef Ignacy). Drukarnia podolska w Tarnopolu: J. I. Kraszewskiemu w skromnej daninie na uczczenie 50letniego jubileuszu Jego literackiej czynności. (Adres). Tarnopol, Druk. Podolska, 1879,
113880 (Kraszewski Józef Ignacy). Fellow countryman,
113879 (Kraszewski Józef Ignacy). Album złożone z prac uczącej się młodzieży polskiej, poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z powodu jubileuszu Jego pięćdziesięcioletniej działalności literackiej (prospekt). Lwów, Druk. Gazety Narodowej, w październiku 1878,
113878 (Kraszewski Józef Ignacy). Albom illustracyj k soczinienijam Iosifa Kraszewskago, ispołniennych fototipograwiuroj po risunkam Andriolii. (Biezpłatnoje priłożenije k żurnału Siewier). S. Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, tip. W. S. Bałaszew i Ko, 1900,
113877 (Kraszewski Józef Ignacy). Adres mieszkańców miasta Suwałk, wierszem. 1879,
113876 (Kraszewski Józef Ignacy). (Adres Czytelni Polskiej w Białej, inc.: Czcigodnemu jubilatowi Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu polskiego słowa mistrzowi gorliwemu ojczyzny miłośnikowi mężowi zasług niespożytych i niezmordowanej pracy na polu piśmiennictwa narodowego..., z datą: W Białej dnia 3. Października 1879 roku). B. m. i r. (1879),
113875 (Kraszewski Józef Ignacy). Adres do J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Najdostojniejszy Jubilacie! Gdy naród cały niesie Ci hołd uznania i wdzięczności, społeczność lekarska polska poczuwa się również do obowiązku uczestniczenia w tym uroczystym obchodzie...). (Warszawa), druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, b. r. (1879),
113874 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zbiór najnowszych powieści I. I. (!) Kraszewskiego. Poznań, w Księgarni W. Stefańskiego, druk. Karola Pompejusza, 1839,
113873 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 1-102. Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza i Schmidta (od t. 57 z 1874: nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta), w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872-1876,
113872 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wybór powieści J. I. Kraszewskiego. Wydanie tanie. Serya II. Zbioru ogólnego t. 1-80 (właściwie tomów 81, dwa różne tomy ukazały się jako t. 41). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883-1886,
113871 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wybór pism J. I. Kraszewskiego. Wydanie tanie. Serya II (1883-1886), mylnie,
113870 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wybór pism J. I. Kraszewskiego. Wydanie tanie. Zbioru ogólnego t. 1-5. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1882,
113869 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wybór pism J. I. Kraszewskiego. Wydanie jubileuszowe. (Wydanie drugie serii). Zbioru ogólnego t. 1-8. Warszawa, druk. Józefa Ungra (w t. 6-8: druk. Braci Jeżyńskich, dawniej J. Ungra), 1881-1887,
113868 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wybór pism J. I. Kraszewskiego. Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata. (Wydanie pierwsze serii). Zbioru ogólnego t. 1-15. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1878-1879,
113867 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wybór pism. Oddział I-X. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska), Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala (w oddziale II-VII nadto: pod kierunkiem Redakcyi Kłosów), 1884-1894,
113866 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ausgewählte Werke von J. I. Kraszewski. Autorisirte Ausgabe. Band 1-12. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag, Druck von G. Gistel & Co. in Wien (Bd. 7: Druck von Wilhelm Zoeller in Wien), 1880-1881,
113865 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szkice obyczajowe i historyczne J. I. Kraszewskiego. Powieść I-VIII. Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1840-1841,
113864 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Vybrané spisy Jos. Ign. Kraševského. Péči Kola Polského v Praze. Svazek 1-3. V Praze, nakladatel A. Reinwart knihkupec, (tisk.) K. Wiesner a Spol., 1883-1884,
113863 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Soczinienija (Petersb. 1899-1900),
113862 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sobranije soczinienij (Petersb. 1899-1900),
113861 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sobranije soczinienij I. I. Kraszewskago. Serija I. T. 1-3. S polskago F. W. Dombrowskij (Franc Wikientjewicz Dombrowskij). S.-Pietierburg, Parowaja skoropieczatnia Trud (Tipografija Spb. T-wa Piecz. i Izd. dieła Trud), 1899,
113860 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Powieści historyczne. Tanie wydanie. (Nakł. M. Arcta). (Wydanie czwarte serii). Warszawa, Księgarnia M. Arcta, druk. M. Arcta, 1900 (i dalej),
113859 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego. Tanie wydanie. (Wydanie trzecie serii). Zbioru ogólnego t. 1-78. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, 1896-1899,
113858 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego. Wydanie tanie. (Wydanie drugie serii). (Powieści) I-XXIX. Zbioru ogólnego t. 1-78. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, 1888-1892,
113857 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Powieści historyczne. (Wydanie pierwsze serii). (Powieści) I-XXIX. (Zbioru ogólnego tomów nienumerowanych 78). Kraków, Warszawa, 1876-1889,