Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110391 Bugajskij P. J. Smoleńsk, istoriczesko-wojennyj oczerk. St. Pietierburg, tip. lit. A. J. Trauszela, 1879,
110390 Budżet. Budżet summaryczny funduszów gminy król. stołecznego miasta Lwowa i zakładów dobroczynności pod zarządem tejże gminy zostających, na rok administracyjny 1860. Lwów, druk. K. Pillera, 1859
110389 Buchowski Kazimierz (1784—1842). De logistica seu linea logarithmica et de seriebus ex ea per calculum differentialem et integralem ad supputandos diversorum systematum logarithmos evolvendos. Poznań, 1828,
110388 Browicz Tadeusz (prof. Uniw. Jag.; 1847—1928). Drogi odżywcze w komórce wątrobnej. Odb. z tomu XXXVIII Rozpraw Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akad. Umiej. Kraków, nakł. Akad. Umiej., 1900,
110387 Broniec,
110386 Brieflade. Est-und Livländische Brieflade. Eine Sammlung von Urkunden zur Adelsund Gütergeschichte Estund Livlands, in Uebersetzungen und Auszügen. Herausgegeben von Dr. F. G. v. Bunge und Baron R. v. Toll. Erster Theil. Dänische und Ordenszeit. Erster Band. Reval, in Commission bei Kluge und Stroehm, gedr. bei J. Kelchen, 1856
110385 Breza Adam (1850—?). Monsieur le Marquis de Custine en 1844, lettres adressées à Mme la comtesse Joséphine Radolińska par E. de Breza. Leipzig, Bobrowicz, druk. F. A. Brockhausa, 1845,
110384 Br. J.,
110383 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). (List pasterski mówiący o obowiązkach, życiu, godności człowieka i jego stosunku do Boga. Inc.:) Z miłosierdzia Boskiego... O wielu rzeczach mówić... (Podp.:) Kasper biskup łuc. żyt. 15. 9 bra 1854 N. 963. Wilno, 1854,
110382 Bork. Evangelischer Kalender für die Provinz Posen und das Jahr 1863. Herausgegeben vom Militär-Oberprediger Bork. Dritter Jahrgang. Posen, Decker et Comp., 1863,
110381 (Bonifacy św. męczennik, żył w IV w.). Nabożeństwo na cześć Boga i na honor Bonifacego św. męczennika, którego zwłoki znajdują się w kościele Czerniakowskim. Warszawa, druk. J. Węckiego, 1828
110380 Bonczyk (Bontzek) Norbert ks. (1837—1893). X. Dr. H. Gleich Kapłan Jubilat. Według niemieckiego opracował X. N. B.
110379 Bojarski Aleksander (1834—1884). Rzecz o projekcie nowej ustawy karnej. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1867,
110378 Bohusz Ignacy (zm. 1778),
110377 Boero Giuseppe ks. (1814—1884). Storia della vita di s. Stanislao Kostka della Campagna di Gesù. Prato, 1883,
110376 Bniński Aleksander hr. (senator kasztelan, 1783—1831). Rozprawa o ćwiczeniach piechoty polskiej. Warszawa, 1810,
110375 Blumer Franciszek. Noworocznik Pocztowy na rok 1879 przez c. k. Listonosza pieniężnego... (tekst polski i niemiecki). Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza, 1879,
110374 Biruta,
110373 Biblioteka Podarek. Biblioteka Podarek dla dorastającej młodzieży. Leszno, nakł. i druk. E. Günthera, 1861.
110372 Begrowski Ścisław. Robinsonada krakowska, obrazek prawdziwy. Odb. z Głosu Narodu. Kraków, Wł. Miłkowski, druk. W. Korneckiego, 1898,
110371 Baudrillart Henryk (1821—1892). O związku moralności z Ekonomią polityczną, podług wykładu... napisał Jan Niemirowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Jaworskiego, 1861,
110370 Basetti Jul. Bosko czarnoksiężnik czyli zbiór najzabawniejszych sztuk czarodziejskich. Wyd. najnowsze. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara, 1883
110369 Barwikowica,
110368 (Barbara Św.). Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce. Warszawa, W. Lange, druk. Cotty, 1872.
110367 (Barbara Św.). O św. Barbarze. Za starosty Marcyana. (Pieśni). Mikułów, druk. T. Nowacki, 1862.
110366 Baratynskij Eugeniusz (1800—1844),
110365 Baranowski Adolf ks. zmartwychwstaniec (1840—1916). A Sermon delivered at thepolish chapel, in commemoration of the polish martyrs and patriots who fell or were assassinated while defending their Religion and their Fatherland. By the Rev. Father ... C. R., Rector of the Polish Mission in London. 29th November 1879. (Translated from the Polish with the approval of the Rev. Father...). London, printed and published by Lindsey and C°, (1879),
110364 Baranowski Adolf ks. zmartwychwstaniec (1840—1916). Pobyt w Teksas. (Wyd. w Stanach Zjedn. Am. Półn.? po r. 1881).
110363 Bagniewski Adam Stefan (1803—1873). Porównanie prawodawstwa pruskiego z naszem co do pomieszania (confusio) w jednej osobie przymiotów dłużnika i wierzyciela hypotecznego, z odniesieniem do kredytu ziemskiego na kapitał obrotowy rolniczy. (Odb. z Bibl. Warszawskiej). B. m. i b. r. (1850),
110362 Bage Robert (1728—1801),