Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
68977 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Wskazówki do objaśnienia jedynastu obrazów Jana Matejki przeznaczonych do Politechniki lwowskiej przez... Dosłowne powtórzenie własnego opisu mego, o treści tych obrazów drukowanego w Gazecie lwowskiej w r. 1892, w Nr.: 108, 109, 111, 113, dla porównania go z opisem wyszłym w roku 1894 osobno pod obcem imieniem. Cały do chód ze sprzedaży przeznaczam na korzyść budowy domu akademickiego w Krakowie, tem bardziej że ś. p. Jan Matejko jedynaście wspaniałych rysuków (!) swoich ofiarował na dom akademicki, w tym tylko jedynie celu, aby w tym domu, dla niezamożnych uczniów Szkoły sztuk pięknych w Krakowie, był zawsze osobny na pomieszkanie pokój. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1895,
68978 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem w r. 1515. Wskazówka do obrazu Jana Matejki, naszkicował ... Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
68979 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem w roku 1515. Wskazówka do obrazu Jana Matejki naszkicował ... Warszawa, nakł. autora, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1880,
68980 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Zusammenkunft des Kaisers Maximilian I. Mit den Jagellonenkönigen Sigismund von Polen und Ladislaus von Ungarn und Böhmen nächst Wien im Jahre 1515, Gemälde von Johann Matejko, Director der Schule der schönen Künste in Krakau erläutert von ... Directions Secretär an der genannten Schule. Krakau, Selbstverlag des Verfassers, Druck des W. Kornecki, 1880,
68981 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Dwa zwycięstwa. 1794 Racławice, 1894 Wystawa krajowa. Lwów, druk. Z. Golloba, (1894),
68982 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911).
68936 Gorzkowski Franciszek (ok. 1760—1830). Der Piastehn oder Bestimmung des Kreises Piastehns und Quadrats des Durchmessers desselben Kreises und desselben Piastehns. Leipzig, Paul Jacques Besson, 1806,
68937 Gorzkowski Franciszek (ok. 1760—1830). Une erreur trouvée dans les élémens de géométrie ou la quadrature du cercle. Par ... Géomètre du feu Roi Piaste Stanislas Auguste Roi de Pologne et Grand Duc de Lithvnie. Varsovie, (druk. Pijarów), 1809,
68938 Gorzkowski Ignacy.
68939 Gorzkowski Ludwik (1811—przed 1857). O związku elektryczności z magnetyzmem, ciepłem i światłem. Napisał... w celu otrzymania stopnia doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, druk. Józefa Czecha, 1838,
68940 Gorzkowski Ludwik (1811—przed 1857).
68934 Gorzków.
68984 Gorzów Wielkopolski.
68983 Gorzów.
68985 Gorzycki Kazimierz Józef (1865—1912). Akta procesu o Tarnopol z r. 1690. Wydał ... (Odb. z III Rocznika Kółka Naukowego Tarnopolskiego). Tarnopol, nakł. Kółka Naukowego Tarnopolskiego, druk. St. Kossowskiego, 1895,
68986 Gorzycki Kazimierz Józef (1865—1912). Kwestya lennego zwierzchnictwa Polski do Pomorza za rządów Kazimierza Wielkiego. (Odb. ze Sprawozdania Dyrektora. IV Gimnazyum we Lwowie). Lwów, Druk. Ludowa, 1895,
68987 Gorzycki Kazimierz Józef (1865—1912). Połączenie Rusi Czerwonej z Polską przez Kazimierza Wielkiego. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, nakł. Druk. Polskiej (J. Mittiga i Sp.), 1889,
68988 Gorzycki Kazimierz Józef (1865—1912). Kilka słów o nauce historyi w szkołach średnich i o korzyściach z tejże nauki dla uczniów, na podstawie psychologicznej. (Odb. z Muzeum). Lwów, Druk. I Związkowa, 1895,
68989 Gorzycki Kazimierz Józef (1865—1912). Nowa teorya socyologiczna prof. d-ra Muckego. (Nadb. z Ateneum). (Warszawa, 1897),
68990 Gorzycki Kazimierz Józef (1865—1912). Wpływ Stolicy apostolskiej na rokowania pokojowe Kazimierza W. z Czechami i Zakonem niemieckim. (Odb. z Przewodnika. Nauk. i Liter.). Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, druk. Wł. Łozińskiego, 1893,
68991 Gorzycki Kazimierz Józef (1865—1912).
68992 Gorzykwiat wiosenny.
68995 Gorzyński J. ks. Rozmyślanie męki Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa, 1881.
69008 Gosche R..
69009 Goschen George Joachim (1831—1907). Teorya kursów weksli zagranicznych. Z upoważnienia autora przełożył z 15-go wydania oryginału Adolf Peretz. Warszawa, nakł. red. Gazety Losowań, Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1895,
69011 Goschler Izydor ks. (1804—1866).
69033 Gosiewski (Gąsiewski) Wincenty Aleksander (zm. 1662).
69030 Gosiewski A. G.
69031 Gosiewski Adolf. Wesoła Nowina w pieśniach. Przetłomaczył z niemieckiego ... Przejrzał, poprawił i przedmowę napisał ksiądz Pastor Mikulski. Łódź, nakł. F. Brauera, druk. J. Petersilge, 1900,
69032 Gosiewski Mikołaj.